İstanbul Kadıköy Belediyesi Personel Alımı

kadıköy belediyesi personel alımıİstanbul Kadıköy Belediyesi personel alımı yapıyor. Kadıköy Belediyesi bünyesinde görevlendirmek üzere tam zamanlı sözleşmeli personel alımı yapacak.

KADIKÖY BELEDİYESİ BAŞKANLIĞI SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALIM İLANI

İstanbul Kadıköy Belediyesi 5393 Sayılı Belediye Kanununun 49. Maddesi uyarınca kadro karşılığı Tam Zamanlı Sözleşmeli Personel alınacaktır.

SIRA

NO

UNVANI SINIFI ADEDİ EĞİTİM DURUMU
1 Eğitmen (Spor Eğitmeni) G.İ.H. 1 Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokullarının Antrenörlük bölümünden mezun olmak

ARANAN DİĞER ŞARTLAR:

1-657 Sayılı Devlet Memurları Kanununun 48. Maddesinde belirtilen şartları taşımak.

2-Görevini devamlı yapmasına engel olacak sağlık problemi olmamak.

3-Başka bir kamu kurumunda sözleşmeli olarak çalışıyor olmamak.

4-İstanbul’un Kadıköy ilçesinde ikamet ediyor olmak. (İlan döneminde yapılan adres değişiklikleri geçersiz sayılacak.)

5-Pedagojik formasyona sahip olmak.

6-En az 1 bilgisayar programını bildiğini belgelemek.

BAŞVURU SIRASINDA İSTENİLEN BELGELER:

1-Öğrenim durumunu gösterir belgenin aslı ya da onaylı fotokopisi

2-Pedagojik formasyon yaptığını gösterir belgenin aslı ya da onaylı fotokopisi

3-Nüfus cüzdan fotokopisi

4-Yerleşim yeri belgesi

5-Özgeçmiş

6-Sağlık raporu

7-Erkek adaylar için askerlikle ilgili durumunu gösterir belge

8-2 adet vesikalık fotoğraf

9-Adli sicil belgesi

10-657 Sayılı D.M.K. ‘nun 48/A-5 maddesinde belirtilen suçlardan mahküm olmadığına dair beyanı

BAŞVURU:

Yukarıda belirtilen şartları taşıyan adaylar, istenilen belgeler ile birlikte 18/09/2015 Cuma günü saat 16:30′ a kadar Kadıköy Belediye Başkanlığı İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğüne şahsen müracaat edeceklerdir. (Üçüncü şahıslar eliyle, posta ve e-posta ile yapılan müracaatlar kabul edilmeyecektir.

SINAV:

Adaylar sözlü sınava tabi tutulacaklardır. (Sözlü sınav Tarihi: 28/09/2015- Saat 14 :00)

Aykurt NUHOĞLU / Belediye Başkanıyurt dışı iş ilanları, yurt dışı işçi alımı, yurt dışı eleman alımı, yurt dışı iş yapan firmalar...