İşyerinde huzuru yakalayın!

İşyerinde huzuru yakalayın!
Günümüz koşullarında, çalışan insanlar yaşamlarının büyük bir bölümünü işyerinde geçiriyor. Evde, ailemizle ya da sevdiklerimizle geçireceğimiz zamanın çoğunu işyerinde, çalışma arkadaşlarımızla doldurmamız sebebiyle iş ortamımız sandığımızdan daha da önemli.

Harvard Business Review’ın yaptığı araştırmalar, iş yaşamındaki mutsuzluğun gitgide arttığını ve bu nedenle bilhassa yurtdışında bu konuya yönelik çalışların hızlandığını gösteriyor. Örneğin, Harvard Business School‘da kariyer geliştirme programları direktörü olarak göre yapan Timothy Butler’ın kitabı “Geting Ynstuck: How Dead Ends Become New Paths (Ayrılık Başlarken: Kötü Sonlar Nasıl Baçlangıç Olur)” adlı kitabı, çalışma hayatında yaşanan mutsuzluğun artık kronik hale geldiğini söylüyor. Kişiyi bu durumdan kurtarabilecek çarenin ise yine kendisinde olduğunu; eğer konumunuzu değiştiremiyorsanız, beklentilerinizi minimuma indirmemiz gerektiğini belirtiyor.

Monmouth Üniversitesi’ndeki Leon Hess Business School’da insan kaynakları ve organizasyon yapıları konusunda ders veren Doçent Joe Mosca da benzer bir görüşe sahip. Bu sorunu birçok kişinin yaşadığını; çarenin şirketlerde çok, kişinin kendisinde olduğunu ve seçimleriyle içinde bulunduğu sıkıntılı durumdan kurtulabileceğine değiniyor.

Harvard Business Review ayrıca, tecrübeli kişilere danışmak, onların görüşlerini dinlemek gerektiğini belirtiyor. Mutsuzluğu gidermenin en önemli yıllarından birinin yaratıcılığı işe adapte etmekten geçtiğine değinen dergi, bundan da şirketlerin büyük önem taşıdığını söylüyor.

New Scientist Dergisi ise bu konuda epey farklı öneriler getiriyor ve huzurlu bir iş günü için fazla sosyal olmamak gerektiğini belirtiyor. Dünyanın çeşitli yerlerinde, binlerce çalışan üzerinde yapılan araştırmalarda, dış dünyayla fazla ilgilenmenin çalışan açısından stresli ve huzursuz bir gün olmasına neden olduğunu gösteriyor. Çalışanın herkesten izole bir şekilde çalışmak yerine, iş arkadaşlarını görebildiği bir mesafede çalışmasının huzursuzluğu azalttığını ortaya koyan araştırmalar, ayrıca kariyer hedefini iyi belirleyerek o yolda ilerleyenlerin stresten daha uzak olduğunu kanıtlıyor.

İş yaşamında mutlu ve huzurlu bir çalışma ortamının, iş verimliliği açısından da önem yadsınamaz. Çünkü çoğu insan kendilerine uymayan işlerde sırf para kazanmak için çalışıyor ve kişisel çatışmalar yaşıyorlar. Artan rekabetin yanı sıra ağır çalışma şartları ve hak edilen ücretin alınmadığı düşüncesi çalışanları her gün daha da mutsuzluğa sürüklüyor. Yeni nesil şirketler ise bu durumun farkında ve mutluluğu çok önemseyip, ona göre alternatif çözümler geliştiriyorlar. Çünkü uzmanlara göre çalışanların motivasyonu şirketlerin verimliliği açısından oldukça önemli ve bu noktada yöneticilerin rolü büyük. Mutsuz yöneticilerin işyerlerinde huzursuzluğa neden olduğu, yöneticiler takdiri ve ödüllendirmenin olduğu işyerlerinde ise mutlu çalışma şartları ve başarı olduğunu görüyoruz. Özellikle yeni kuşakların böyle çalışma ortamlarında daha üretken ve başarılı olması, yurtdışında çalışanların mutluluğundan sorumlu başkan yardımcısı gibi pozisyonları oluşturulmasına neden olmuş. Hizmet sektörü ise, mutluluğun verimle doğru orantılı olduğuve bunun en fazla hissedildiği yerlerin başında geliyor.

Çünkü mutsuz çalışanlar, müşteriyi doğrudan etkiledikleri için firmanın kazancı da buna bağlı olarak düşüyor.

İŞYERİNDE STRESE SEBEBİYET VEREN ŞEYLER NELERDİR? UZMANLAR BUNUN GENEL HATLARIYLA AŞAĞIDAKİ MADDELERDEN KAYNAKLANDIĞINI BELİRTİYOR

 • İş yükünün çalışanların kapasitesinin üstünde olması
 • Yöneticinin çalışanına yaklaşımı
 • Çalışanların bilgi ve tecrübesinin yetersiz oluşu
 • Çalışanların doğru görevlerde çalıştırılmaması
 • Görev tanımlarının doğru yapılmaması
 • Çalışanlar arasında ayrım yapılması
 • Çalışma koşullarının uygunsuz olması
 • Çalışanlar arasındaki rekabet
 • Çalışana aşırı sorumluluk yüklenmesi
 • Şirket hedeflerinin tutarsızlığı ve gerçekçi olmaya hedefler
 • Yöneticilerin ve çalışanların iletişim ve ilişki kurma becerileri
 • Hayır diyememe
 • İnsanlarla bire bir ilişki kurmayı gerektiren işler
 • Ücret eşitsizlikleri
 • Ücretsiz fazla mesai yapma
 • Şirkette aşırı denetleyici yapı
 • Çalışanlar arasındaki çatışmalar ve iletişim problemleri
 • Aile ve özel hayat problemlerinin iş hayatına yansıtılması
 • İş güvencesinin yetersiz olması
 • Çalışma ortamının güvensiz olması


yurt dışı iş ilanları, yurt dışı işçi alımı, yurt dışı eleman alımı, yurt dışı iş yapan firmalar...