Kamu Denetçiliği Kurumu naklen personel alımı

Kamu Denetçiliği Kurumu personel alımı yapacak. Kamu Denetçiliği Kurumunda görev almak isteyenlerin 20 Mart 2014 tarihine kadar elektronik posta yolu ile ulaştırmaları rica olunur.

Kamu Denetçiliği Kurumu Personel Alımı

Kamu Denetçiliği Kurumu Personel Alımı

Kamu Denetçiliği Kurumu personel alımı ilanına başvuracak adaylarda aranan genel şartları aşağıdaki gibidir.

Kamu Denetçiliği Kurumu naklen programcı, çözümleyici, tekniker ve teknisyen alacak. Naklen geçmek isteyen memurlar, 20 Mart 2014 tarihine kadar başvurmalı.

KAMU DENETÇİLİĞİ KURUMU NAKLEN PERSONEL ALIM İLANI

Bilindiği üzere 29/06/2012 tarihli ve 28338 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 6328 sayılı Kanun ile Kamu hizmetlerinin işleyişinde bağımsız ve etkin bir şikâyet mekanizması oluşturmak suretiyle, idarenin her türlü eylem ve işlemleri ile tutum ve davranışlarını; insan haklarına dayalı adalet anlayışı içinde, hukuka ve hakkaniyete uygunluk yönlerinden incelemek, araştırmak ve önerilerde bulunmak amacıyla, Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına bağlı, kamu tüzel kişiliğini haiz, özel bütçeli ve merkezi Ankara’da bulunan Kamu Denetçiliği Kurumu kurulmuştur.

Kurumumuzun ihtiyacı olan aşağıda belirtilen kadrolar için, halen kamu kurumlarında görev yapan personelden naklen personel alımı yapılması planlanmaktadır.

Kurumumuzda görev almak isteyenlerin aşağıda belirtilen formu 20 Mart 2014 tarihine kadar Kurumumuza elektronik posta yolu ile ulaştırmaları rica olunur.

(e-posta : insankaynaklari@ombudsman.gov.tr)

Unvanı Derecesi Kadro Adedi Toplam

Programcı 1 1 1
Çözümleyici 3 1 1
Tekniker 3 1 1
Teknisyen 3 1 1

Başvuracak adaylarda aranacak genel şartlar:

1.Halen Kamu kurumlarında 657 sayılı Kanunun 4. Maddesinin A fıkrasına tabi olarak görev yapıyor olmak.

2.Hakkında halen süren veya aleyhine sonuçlanmış idari veya adli soruşturma bulunmamak.

3.Başvurduğu kadro için, o kadroda en az 2 yıldır görev yapıyor olmak.

4.Tekniker kadrosu için; elektrik, makine, motor veya iklimlendirme ve soğutma bölümlerinden mezun olmak.

5.Teknisyen kadrosu için; elektrik, makine veya motor bölümlerinden mezun olmak.

İrtibat Adresi:

Kamu Denetçiliği Kurumu İnsan Kaynakları ve Eğitim Bürosu

Kavaklıdere Mahallesi Nevzat Tandoğan Caddesi No:4 Çankaya / Ankara

İrtibat Telefonu:

0 (312) 465 22 00 / 1266yurt dışı iş ilanları, yurt dışı işçi alımı, yurt dışı eleman alımı, yurt dışı iş yapan firmalar...