Kamu personel alımlarını nereden takip edebilirim?

Kamu Görevlerine İlk Defa Atanacaklar İçin Yapılacak Sınavlar Hakkında Yönetmelik” hükümlerine göre, kamu kurum ve kuruluşlarının memur kadroları ile 399 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin II sayılı cetveline tabi olarak çalıştırılacak sözleşmeli pozisyonlara yapılacak yerleştirme işlemlerine ilişkin talepler, kamu kurumlarınca Başkanlığımıza iletilmektedir. Söz konusu bu talepler, Başkanlığımızca, mer’i mevzuat yönünden incelenmekte ve merkezi yerleştirme yapılmasına karar verilmesi halinde, ÖSYM Başkanlığına gönderilmektedir. Bu çerçevede, bu kapsamdaki duyurular ÖSYM Başkanlığınca, basın yayın organları ve www.osym.gov.tr internet adresi aracılığı ile kamuoyuna duyurulmaktadır.

Diğer taraftan, Adalet Bakanlığının memur kadrolarına yapılacak atamalar için www.adalet.gov.tr, askeri kurumların memur kadrolarına yapılacak atamalar için ise www.tsk.mil.tr internet adreslerinin takip edilmesi gerekmektedir.

Bunun dışında, işçi kadrolarına yapılacak atamalara ilişkin işlemler Türkiye İş Kurumu tarafından yürütülmekte olup, bu konuda www.iskur.gov.tr internet adresinden bilgi alınabilir.

Yukarıda, belirtilen personel alımları dışında, 657 sayılı Kanunun 4/B maddesine ve teşkilat kanunlarına göre çalıştırılacak sözleşmeli personel alımları ile 657 sayılı Kanunun 4/C maddesi kapsamında çalıştırılacak geçici personel alımlarına ilişkin bilgiler, istihdamı yapacak olan kamu kurum ve kuruluşlarından edinilebilir.  • memur alımlarını nereden takip edebilirim
  • memur alımlarını hangi siteden takip edebilirim
yurt dışı iş ilanları, yurt dışı işçi alımı, yurt dışı eleman alımı, yurt dışı iş yapan firmalar...