Kimler görevden ayrılınca bu tazminatı alabilir?

Kimler görevden ayrılınca bu tazminatı alabilir?  Tazminat alabilmek için görevden ayrılma nasıl olmalı? Çalışanlar ayrılmadan ölmüşse ne olur? Tazminatın miktarı ne kadardır?

Kimler görevden ayrılınca bu tazminatı alabilir
Kamu çalışanlarının bazılarına, çeşitli nedenlerle görevden ayrıldıklarında 1036 lira görevden ayrılma tazminatı ödenmektedir. Görevden ayrılırken sakın 1036 liranızı almayı unutmayın!

Kamu çalışanlarının bazılarına; görevlerine son verildiğinde, emekli olduklarında, toptan ödeme aldıklarında, sözleşmeleri feshedildiğinde, görevlerine son verildiğinde veya görevleri bittiğinde tazminat ödenmektedir.

Kamu kurum ve kuruluşlarında görev yapmakta iken bu kurumlardan çeşitli şekillerde ayrılanlara ödenen ve bu tazminat, uygulamada görevden ayrılma tazminatı ya da emeklilik tazminatı olarak bilinmektedir.

Kimler görevden ayrılınca bu tazminatı alır?

Görevden ayrılma tazminatından;
-Kamu kurumlarında işçi olarak çalışanlar,
-Devlet Memurları Kanununa tabi olanlar,
-Yükseköğretim Personel Kanununa tabi olanlar,
– Hakimler ve Savcılar Kanununa tabi olanlar,
-Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanununa tabi olanlar,
-Uzman Erbaş Kanununa tabi olanlar,
-Uzman Jandarma Kanununa tabi olanlar,
-399 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ekli (II) sayılı cetvelde olanlar yararlanır.

Tazminat alabilmek için görevden ayrılma nasıl olmalı?

Bu tazminat, ilgili kamu çalışanının;

-Hakkında toptan ödeme uygulamasına gidilmiş olması,
-Emeklilikten sonra çalışmaya başlamış ve cezaen olmamak üzerine görevine son verilmiş olması,
-Sözleşmeli subay, astsubay, uzman erbaş, erbaş veya er olarak görev yapmakta iken kendi kusuru olmaksızın sözleşmesinin feshedilmiş olması,
-Sözleşmeli subay, astsubay, uzman erbaş, erbaş veya er olarak görev yapmakta iken hizmet süresinin bitmesi,
-Yedek subay iken terhis olması hallerinde ödenir.

Çalışanlar ayrılmadan ölmüşse ne olur?

Görevden ayrılma tazminatı alabilecek olanların, görevlerinden ayrılmadan ölmesi durumunda, bu tazminat kanuni mirasçılarına ödenir.

Tazminatın miktarı ne kadardır?

Görevden ayrılanlara ödenecek tazminatın net miktarı, 13.558 gösterge rakamının aylık katsayısıyla çarpımı sonucu bulunacak tutardan Damga Vergisi (%0,759) kesilmek suretiyle bulunmaktadır.

Buna göre, 2014 yılı için geçerli olan memur maaş katsayısı “0,076998” olduğundan, bu yılsonuna kadar görevinden ayrılacak kamu personeline 1.036 TL net tazminat ödenecektir.

Bu şekilde ödenecek tazminatın miktarı, ilgili personelin unvanına, derecesine, hizmet süresine ya da başka bir unsura bağlı olarak değişmemekte ve kapsamdaki tüm personele aynı miktarda ödenmektedir.yurt dışı iş ilanları, yurt dışı işçi alımı, yurt dışı eleman alımı, yurt dışı iş yapan firmalar...