Kırıkkale Üniversitesi Sözleşmeli Sağlık Personeli Alımı

kırıkkale üniversitesiKırıkkale Üniversitesi sözleşmeli personel alımı yapıyor. Sözleşmeli sağlık personeli alımı hakkında başvuru şartları ve başvuru şekli aşağıdaki gibidir.

Kırıkkale Üniversitesi Rektörlüğünden

SÖZLEŞMELİ PERSONEL (657 SAYILI KANUNUNUN 4/B) ALIM İLANI
Üniversitemiz Fakültesi Hastanesi’nde (giderleri döner sermaye gelirlerinden karşılanmak üzere) 657
sayılı Devlet Memurları Kanunun 4.maddesinin (B) fıkrasına göre istihdam edilmek üzere 06.06 1978
tarihli ve 7/15754 sayılı, Kararnameye ekli 28.06.2007 tarih ve 26566 sayılı Resmi Gazetede
yayımlanan Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslarda Değişiklik Yapılmasına Dair
Esaslar’da yer alan ek 2′inci maddenin (b) fıkrasına göre (KPSS (B) gurubu puan sırası esas alınmak
suretiyle) aşağıda belirtilen pozisyonlara toplam 7 adet sözleşmeli personel alınacaktır.
ÜNVANI ADEDİ ARANAN NİTELİKLER
Hemşire 5 Lisans, On lisans veya Sağlık Meslek Lisesi hemşirelik bölümü mezunu olmak,
tercih sıralaması öğrenim durumlanna göre değerlendirilecektir.
Diğer Sağlık Personeli (Röntgen Teknisyeni) 1 Sağlık Meslek Lisesi Radyoloji veya Röntgen
Teknisyenliği bölümü mezunu olmak.
Fizyoterapist 1 Fizik tedavi ve rehabilitasyon, fizyoterapi ve rehabilitasyon Lisans bölümü
mezunu olmak. (Tercihen nörolojik veya pediatrik rehabilitasyon konusunda deneyimli olmak)

I- GENEL ŞARTLAR :
a) Türk vatandaşı olmak,
b) 657 sayılı Kanunun 48. maddesinde belirtilen genel şartları taşımak,
c) Kamu haklarından mahrum bulunmamak,
d) Taksirli suçlar hariç olmak üzere; affa veya zaman aşımına uğramış yahut para cezasına çevrilmiş
veya ertelenmiş, hükümlülüklerine ilişkin kayıtları adli sicilden çıkarılmış olsa bile bir cürümden
hükümlü bulunmamak veya soruşturma altında olmamak,
e) Erkekler için askerlik durumu itibariyle; Askerlikle ilgisi bulunmamak, Muvazzaf askerlik hizmetini
yapmış yahut ertelemiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak,
f) 657 sayılı Kanunun 53. maddesi hükümleri saklı kalmak kaydıyla görevini devamlı yapmasına engel
olabilecek vücut veya akıl hastalığı veya vücut sakatlığı ile özürlü bulunmamak,
g) 2012 KPSS (B) gurubu sınavlarından herhangi birine girmiş olmaları ortaöğretim adayları için
hesaplanan puan türü KPSSP94, önlisans mezunları için KPSSP93, lisans mezunları için hesaplanan
puan türü KPSSP3 puan türü dikkate alınacaktır.
h) Herhangi bir Sosyal Güvenlik Kurumundan emeklilik veya yaşlılık aylığı almıyor olmaları
gerekmektedir.

II- BAŞVURU ŞEKLİ:
Adaylar müracaatlarını ilanın gazetede yayımlandığı tarihten itibaren 15 gün içerisinde (mesai saati
bitimine kadar) aşağıdaki evraklarla birlikte Kırıkkale Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi
Başhekimliğine şahsen başvuruda bulunacaklardır. Sadece bir unvan için başvuru yapılacaktır. Birden
fazla başvuru yapıldığı taktirde her iki başvuru da geçersiz sayılacaktır. Posta ile yapılan müracaatlar
kabul edilmeyecektir.

III- BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER :
. Başvuru formu (Tıp Fakültesi Hastanesi Başhekimliğinden temin edilecektir)
. 2012 KPSS (B) sonuç belgesi fotokopisi (Sonuç belgesi ÖSYM kayıtları ile kontrol edilecektir. Yanlış
beyanda bulunanları başvuruları geçersiz sayılacaktır).
. Bu ilanın aranan nitelikler kısmında belirtilen deneyim belgeleri
. Diploma Fotokopisi
. 1 adet Fotoğraf (Son 6 ay içinde çekilmiş, vesikalık)

IV- BAŞVURULARININ DEĞERLENDİRİLMESİ VE SONUÇLARI :
2012 KPSS (B) gurubu puan sıralamasıyla atanmaya hak kazanan adayların isimleri başvuru bitim
tarihi itibariyle en geç 3 (üç) iş günü içerisinde, Kırıkkale Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi
Başhekimliği’nde ilan edilecektir. Bu ilan tebliğ mahiyetinde olacağından, ayrıca tebligat
yapılmayacaktır. Atanmaya hak kazanan adayların ilan tarihinden itibaren 15 gün içinde aşağıdaki
belgeleri tamamlayarak Rektörlüğümüz Personel Dairesi Başkanlığına şahsen teslim etmeleri
gerekmektedir. Belgelerin teslime müteakip atama yapılır, atamanın adaylara yazılı olarak
bildirilmesinden itibaren 20 gün içinde aday görevine başlamak zorundadır. Bu süre içerisinde göreve
başlamayanlar haklarını kaybederler.

V- ATAMADA İSTENEN BELGELER :
2012 KPSS (B) sonuç belgesi (Sonuç belgesi ÖSYM kayıtları ile kontrol edilecektir. Yanlış beyanda
bulunanları başvuruları geçersiz sayılacaktır).

  • Nüfus Cüzdanı Fotokopisi
  • Öğrenim belgesinin aslı veya onaylı sureti.
  • 2 (iki) adet fotoğraf . Askerlikle ilişkisinin bulunmadığına dair belge (Erkekler İçin)

Adres : Kırıkkale Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Başhekimliği
Tel: 444 40 71 – 5732
http://tipfakultesi.kku.edu.tryurt dışı iş ilanları, yurt dışı işçi alımı, yurt dışı eleman alımı, yurt dışı iş yapan firmalar...