Konya Orduevleri Müdürlüğü Daimi İşçi Alım İlanı

Merhaba Sevgili ziyaretçilerimiz bu ilan , İŞKUR’un KONYA ÇALIŞMA VE İŞ KURUMU İL MÜDÜRLÜĞÜ biriminden ilan edilmiştir.

Konya Orduevi Müdürlüğü Bu yıl sürekli olarak çalıştırmak üzere işçi alımı yapmaktadır ve ilanın ayrıntıları aşağıda yer almaktadır. Sizlerde iş arıyorsanız ve bu iş bana göre diyorsanız tek yapmanız gereken ilanı okuyup başvuru yapmak.

ORDUEVLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
Son Başvuru Tarihi : 17 Mayıs 2013
Yayınlanma Tarihi : 08 Mayıs 2013, Sayı : 1532575

Genel Şartlar ve Notlar

KONYA ORDUEVLERİ MÜDÜRLÜĞÜNDE KAT GÖREVLİSİ OLARAK İSTİHDAM EDİLMEK ÜZERE SÖZLEŞMELİ İŞÇİ ALINACAKTIR.İŞE ALINACAK KİŞİLERE ASGARİ ÜCRET ÖDENECEKTİR. *TaIep şartIarına durumu uyan adayIar, iIanın yayınIandığı tarihten itibaren 10 gün içerisinde taIebin yayımIandığı yerdeki İI/Şube MüdürIüğümüzden veya www.iskur.gov.tr internet adresi üzerinden başvuru yapabiIirIer. Gerçeğe aykırı beIge verenIerin ya da beyanda buIunanIarın başvurusunun geçersiz haIe getiriImesi, işe aIınması işIeminin iptaIine iIişkin Kurumun ve taIep sahibi kamu kurum ve kuruIuşunun yasaI işIem yapma hakkı sakIıdır. – TaIepIerde 2012 Kamu PersoneIi Seçme Sınavı (KPSS) sonuçIarı geçerIi oIup, KPSSP94 puan türünden en az 60 ve üzerinde puanı oIan adayIarın başvuruIarı kabuI ediIecektir. TaIepIere başvuru yapan ve nihai Iistede yer aIan adayIar, eğitim durumu, önceIik durumu vb. koşuIIarı taşıyıp taşımadıkIarını yazıIı ve sözIü sınavdan önce taIebi veren kamu kurum ve kuruIuşuna ibraz etmek zorundadır. Bu durumIarını beIgeIeyemeyenIer veya yanIış beyanda buIunanIar nihai Iisteden çıkarıIarak sıraIamada yer aIan diğer kişiIer IisteIere dahiI ediIecektir. YazıIı ve sözIü sınavda başarıIı oIup işe girmeye hak kazanan adayIar GüvenIik Soruşturmasından sonra işe başIayacakIardır.-Merkezi sınav uyguIanmayacak kişiIerden (önceIikIiIerden) müracaat eden adayIar içerisinden önceIik beIge tarihIerine göre taIep sayısının üç katını geçmeyecek şekiIde isim ve adresIeri iIe durumIarını açıkIayıcı biIgi taIep sahibi kamu kurum ve kuruIuşuna biIdiriIecektir. – Son müracaat tarihi resmi tatiIe rastIadığında bir sonraki iş günü başvuruIar kabuI ediIecektir. – Müracaat tarihIeri çakışan, aynı kamu kurum ve kuruIuşunun birden fazIa işgücü taIebine durumu uyan iş arayanın, tercihi doğruItusunda sadece bir taIebe müracaatı kabuI ediIecektir. – Merkezi sınav kapsamında müracaat eden adayIar içerisinden en yüksek puan aIandan başIamak üzere taIep sayısının üç katı oIacak şekiIde düzenIenecek nihai Iistede yer aIan kişiIerin isim ve adresIeri, işçi taIebinde buIunan kamu kurum ve kuruIuşuna biIdiriIecektir. – İşyerine ismi biIdiriIen kişiIere yazıIı veya sözIü sınavın yeri ve zamanı taIebi veren kamu kurum ve kuruIuşu tarafından yazıIı oIarak biIdiriIecektir. – ÖnceIik hakkına sahip oIanIardan, başvuruda buIundukIarı sürekIi işgücü taIebine işverence davet ediIdikIeri hâIde mücbir sebepIer dışında icabet etmeyen, sınava katıImayan, işi reddeden veya kamuda sürekIi işçi statüsünde işe yerIeşenIerin önceIik hakkı ortadan kaIkar. ÖnceIik hakkından ikinci kez yararIanıIamaz. – Kamu kurum ve kuruIuşIarının sürekIi (daimi), geçici işgücü taIepIerine yapıIan başvuruIarda kişiIerin Adrese DayaIı Nüfus Kayıt Sisteminde kayıtIı oIan adresIeri dikkate aIınır.

MesIek BiIgiIeri
MesIek    Deneyim (YıI)    Öğrenme Türü
TemizIik GörevIisi (Kat GörevIisi-TemizIik)

Öğrenim BiIgiIeri
En Az Öğrenim Seviyesi     Ortaöğretim (Lise ve Dengi)
En FazIa Öğrenim Seviyesi     Ortaöğretim (Lise ve Dengi)

Sınav BiIgiIeri
Sınav Kategorisi    Sınav Adı    Sınav Puan Türü    En Az Puan Limiti    Sınav Giriş Tarihi
Kamu PersoneI SınavIarı    KPSS    KPSSP94    60

ÇaIışma Adresi BiIgisi

Yer : Yurtiçi

Tercih Edilen İkametgah İlçeleri :AKŞEHİR, BEYŞEHİR, BOZKIR, CİHANBEYLİ, ÇUMRA, DOĞANHİSAR, EREĞLİ/KONYA, HADİM, ILGIN, KADINHANI, KARAPINAR, KULU, SARAYÖNÜ, SEYDİŞEHİR, YUNAK, AKÖREN, ALTINEKİN, DEREBUCAK, HÜYÜK, KARATAY, MERAM, SELÇUKLU, TAŞKENT, AHIRLI, ÇELTİK, DERBENT, EMİRGAZİ, GÜNEYSINIR, HALKAPINAR, TUZLUKÇU, YALIHÜYÜK, KONYA/MERKEZ

Diğer Bilgiler
İşveren Türü     Kamu
Toplam Açık İş Sayısı     3
İş Sözleşmesi Tipi     Belirsiz Süreli (Daimi)
Çalışma Şekli     Tam Süreli

Bu işgücü istemi, İŞKUR’un KONYA ÇALIŞMA VE İŞ KURUMU İL MÜDÜRLÜĞÜ biriminden ilan edilmiştir.
ORDUEVLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
Son Başvuru Tarihi : 17 Mayıs 2013
Yayınlanma Tarihi : 08 Mayıs 2013, Sayı : 1532661

Genel Şartlar ve Notlar

KONYA ORDUEVLERİ MÜDÜRLÜĞÜNDE GARSON OLARAK İSTİHDAM EDİLMEK ÜZERE SÖZLEŞMELİ İŞÇİ ALINACAKTIR.İŞE ALINACAK KİŞİLERE ASGARİ ÜCRET ÖDENECEKTİR. *Talep şartlarına durumu uyan adaylar, ilanın yayınlandığı tarihten itibaren 10 gün içerisinde talebin yayımlandığı yerdeki İl/Şube Müdürlüğümüzden veya www.iskur.gov.tr internet adresi üzerinden başvuru yapabilirler. Gerçeğe aykırı belge verenlerin ya da beyanda bulunanların başvurusunun geçersiz hale getirilmesi, işe alınması işleminin iptaline ilişkin Kurumun ve talep sahibi kamu kurum ve kuruluşunun yasal işlem yapma hakkı saklıdır. – Taleplerde 2012 Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS) sonuçları geçerli olup, KPSSP94 puan türünden en az 60 ve üzerinde puanı olan adayların başvuruları kabul edilecektir. Taleplere başvuru yapan ve nihai listede yer alan adaylar, eğitim durumu, öncelik durumu vb. koşulları taşıyıp taşımadıklarını yazılı ve sözlü sınavdan önce talebi veren kamu kurum ve kuruluşuna ibraz etmek zorundadır. Bu durumlarını belgeleyemeyenler veya yanlış beyanda bulunanlar nihai listeden çıkarılarak sıralamada yer alan diğer kişiler listelere dahil edilecektir. Yazılı ve sözlü sınavda başarılı olup işe girmeye hak kazanan adaylar Güvenlik Soruşturmasından sonra işe başlayacaklardır.-Merkezi sınav uygulanmayacak kişilerden (önceliklilerden) müracaat eden adaylar içerisinden öncelik belge tarihlerine göre talep sayısının üç katını geçmeyecek şekilde isim ve adresleri ile durumlarını açıklayıcı bilgi talep sahibi kamu kurum ve kuruluşuna bildirilecektir. – Son müracaat tarihi resmi tatile rastladığında bir sonraki iş günü başvurular kabul edilecektir. – Müracaat tarihleri çakışan, aynı kamu kurum ve kuruluşunun birden fazla işgücü talebine durumu uyan iş arayanın, tercihi doğrultusunda sadece bir talebe müracaatı kabul edilecektir. – Merkezi sınav kapsamında müracaat eden adaylar içerisinden en yüksek puan alandan başlamak üzere talep sayısının üç katı olacak şekilde düzenlenecek nihai listede yer alan kişilerin isim ve adresleri, işçi talebinde bulunan kamu kurum ve kuruluşuna bildirilecektir. – İşyerine ismi bildirilen kişilere yazılı veya sözlü sınavın yeri ve zamanı talebi veren kamu kurum ve kuruluşu tarafından yazılı olarak bildirilecektir. – Öncelik hakkına sahip olanlardan, başvuruda bulundukları sürekli işgücü talebine işverence davet edildikleri hâlde mücbir sebepler dışında icabet etmeyen, sınava katılmayan, işi reddeden veya kamuda sürekli işçi statüsünde işe yerleşenlerin öncelik hakkı ortadan kalkar. Öncelik hakkından ikinci kez yararlanılamaz. – Kamu kurum ve kuruluşlarının sürekli (daimi), geçici işgücü taleplerine yapılan başvurularda kişilerin Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sisteminde kayıtlı olan adresleri dikkate alınır.

Meslek Bilgileri
Meslek    Deneyim (Yıl)    Öğrenme Türü
Garson (Servis Elemanı)

Öğrenim Bilgileri
En Az Öğrenim Seviyesi     Ortaöğretim (Lise ve Dengi)
En Fazla Öğrenim Seviyesi     Ortaöğretim (Lise ve Dengi)

Sınav Bilgileri
Sınav Kategorisi    Sınav Adı    Sınav Puan Türü    En Az Puan Limiti    Sınav Giriş Tarihi
Kamu Personel Sınavları    KPSS    KPSSP94    60

Çalışma Adresi Bilgisi

Yer : Yurtiçi

Tercih Edilen İkametgah İlçeleri :AKŞEHİR, BEYŞEHİR, BOZKIR, CİHANBEYLİ, ÇUMRA, DOĞANHİSAR, EREĞLİ/KONYA, HADİM, ILGIN, KADINHANI, KARAPINAR, KULU, SARAYÖNÜ, SEYDİŞEHİR, YUNAK, AKÖREN, ALTINEKİN, DEREBUCAK, HÜYÜK, KARATAY, MERAM, SELÇUKLU, TAŞKENT, AHIRLI, ÇELTİK, DERBENT, EMİRGAZİ, GÜNEYSINIR, HALKAPINAR, TUZLUKÇU, YALIHÜYÜK, KONYA/MERKEZ

Diğer Bilgiler
İşveren Türü     Kamu
Toplam Açık İş Sayısı     2
İş Sözleşmesi Tipi     Belirsiz Süreli (Daimi)
Çalışma Şekli     Tam Süreli

Bu işgücü istemi, İŞKUR’un KONYA ÇALIŞMA VE İŞ KURUMU İL MÜDÜRLÜĞÜ biriminden ilan edilmiştir.
ORDUEVLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
Son Başvuru Tarihi : 17 Mayıs 2013
Yayınlanma Tarihi : 08 Mayıs 2013, Sayı : 1532667

Genel Şartlar ve Notlar

KONYA ORDUEVLERİ MÜDÜRLÜĞÜNDE KASİYER OLARAK İSTİHDAM EDİLMEK ÜZERE SÖZLEŞMELİ İŞÇİ ALINACAKTIR.İŞE ALINACAK KİŞİLERE ASGARİ ÜCRET ÖDENECEKTİR. *Talep şartlarına durumu uyan adaylar, ilanın yayınlandığı tarihten itibaren 10 gün içerisinde talebin yayımlandığı yerdeki İl/Şube Müdürlüğümüzden veya www.iskur.gov.tr internet adresi üzerinden başvuru yapabilirler. Gerçeğe aykırı belge verenlerin ya da beyanda bulunanların başvurusunun geçersiz hale getirilmesi, işe alınması işleminin iptaline ilişkin Kurumun ve talep sahibi kamu kurum ve kuruluşunun yasal işlem yapma hakkı saklıdır. – Taleplerde 2012 Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS) sonuçları geçerli olup, KPSSP94 puan türünden en az 60 ve üzerinde puanı olan adayların başvuruları kabul edilecektir. Taleplere başvuru yapan ve nihai listede yer alan adaylar, eğitim durumu, öncelik durumu vb. koşulları taşıyıp taşımadıklarını yazılı ve sözlü sınavdan önce talebi veren kamu kurum ve kuruluşuna ibraz etmek zorundadır. Bu durumlarını belgeleyemeyenler veya yanlış beyanda bulunanlar nihai listeden çıkarılarak sıralamada yer alan diğer kişiler listelere dahil edilecektir. Yazılı ve sözlü sınavda başarılı olup işe girmeye hak kazanan adaylar Güvenlik Soruşturmasından sonra işe başlayacaklardır.-Merkezi sınav uygulanmayacak kişilerden (önceliklilerden) müracaat eden adaylar içerisinden öncelik belge tarihlerine göre talep sayısının üç katını geçmeyecek şekilde isim ve adresleri ile durumlarını açıklayıcı bilgi talep sahibi kamu kurum ve kuruluşuna bildirilecektir. – Son müracaat tarihi resmi tatile rastladığında bir sonraki iş günü başvurular kabul edilecektir. – Müracaat tarihleri çakışan, aynı kamu kurum ve kuruluşunun birden fazla işgücü talebine durumu uyan iş arayanın, tercihi doğrultusunda sadece bir talebe müracaatı kabul edilecektir. – Merkezi sınav kapsamında müracaat eden adaylar içerisinden en yüksek puan alandan başlamak üzere talep sayısının üç katı olacak şekilde düzenlenecek nihai listede yer alan kişilerin isim ve adresleri, işçi talebinde bulunan kamu kurum ve kuruluşuna bildirilecektir. – İşyerine ismi bildirilen kişilere yazılı veya sözlü sınavın yeri ve zamanı talebi veren kamu kurum ve kuruluşu tarafından yazılı olarak bildirilecektir. – Öncelik hakkına sahip olanlardan, başvuruda bulundukları sürekli işgücü talebine işverence davet edildikleri hâlde mücbir sebepler dışında icabet etmeyen, sınava katılmayan, işi reddeden veya kamuda sürekli işçi statüsünde işe yerleşenlerin öncelik hakkı ortadan kalkar. Öncelik hakkından ikinci kez yararlanılamaz. – Kamu kurum ve kuruluşlarının sürekli (daimi), geçici işgücü taleplerine yapılan başvurularda kişilerin Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sisteminde kayıtlı olan adresleri dikkate alınır.

Meslek Bilgileri
Meslek    Deneyim (Yıl)    Öğrenme Türü
Kasiyer

Öğrenim Bilgileri
En Az Öğrenim Seviyesi     Ortaöğretim (Lise ve Dengi)
En Fazla Öğrenim Seviyesi     Ortaöğretim (Lise ve Dengi)

Sınav Bilgileri
Sınav Kategorisi    Sınav Adı    Sınav Puan Türü    En Az Puan Limiti    Sınav Giriş Tarihi
Kamu Personel Sınavları    KPSS    KPSSP94    60

Çalışma Adresi Bilgisi

Yer : Yurtiçi

Tercih Edilen İkametgah İlçeleri :AKŞEHİR, BEYŞEHİR, BOZKIR, CİHANBEYLİ, ÇUMRA, DOĞANHİSAR, EREĞLİ/KONYA, HADİM, ILGIN, KADINHANI, KARAPINAR, KULU, SARAYÖNÜ, SEYDİŞEHİR, YUNAK, AKÖREN, ALTINEKİN, DEREBUCAK, HÜYÜK, KARATAY, MERAM, SELÇUKLU, TAŞKENT, AHIRLI, ÇELTİK, DERBENT, EMİRGAZİ, GÜNEYSINIR, HALKAPINAR, TUZLUKÇU, YALIHÜYÜK, KONYA/MERKEZ

Diğer Bilgiler
İşveren Türü     Kamu
Toplam Açık İş Sayısı     1
İş Sözleşmesi Tipi     Belirsiz Süreli (Daimi)
Çalışma Şekli     Tam Süreli

Bu işgücü istemi, İŞKUR’un KONYA ÇALIŞMA VE İŞ KURUMU İL MÜDÜRLÜĞÜ biriminden ilan edilmiştir.
ORDUEVLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
Son Başvuru Tarihi : 17 Mayıs 2013
Yayınlanma Tarihi : 08 Mayıs 2013, Sayı : 1532696

Genel Şartlar ve Notlar

KONYA ORDUEVLERİ MÜDÜRLÜĞÜNDE RESEPSİYONİST OLARAK İSTİHDAM EDİLMEK ÜZERE SÖZLEŞMELİ İŞÇİ ALINACAKTIR.İŞE ALINACAK KİŞİLERE ASGARİ ÜCRET ÖDENECEKTİR. *Talep şartlarına durumu uyan adaylar, ilanın yayınlandığı tarihten itibaren 10 gün içerisinde talebin yayımlandığı yerdeki İl/Şube Müdürlüğümüzden veya www.iskur.gov.tr internet adresi üzerinden başvuru yapabilirler. Gerçeğe aykırı belge verenlerin ya da beyanda bulunanların başvurusunun geçersiz hale getirilmesi, işe alınması işleminin iptaline ilişkin Kurumun ve talep sahibi kamu kurum ve kuruluşunun yasal işlem yapma hakkı saklıdır. – Taleplerde 2012 Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS) sonuçları geçerli olup, KPSSP94 puan türünden en az 60 ve üzerinde puanı olan adayların başvuruları kabul edilecektir. Taleplere başvuru yapan ve nihai listede yer alan adaylar, eğitim durumu, öncelik durumu vb. koşulları taşıyıp taşımadıklarını yazılı ve sözlü sınavdan önce talebi veren kamu kurum ve kuruluşuna ibraz etmek zorundadır. Bu durumlarını belgeleyemeyenler veya yanlış beyanda bulunanlar nihai listeden çıkarılarak sıralamada yer alan diğer kişiler listelere dahil edilecektir. Yazılı ve sözlü sınavda başarılı olup işe girmeye hak kazanan adaylar Güvenlik Soruşturmasından sonra işe başlayacaklardır.-Merkezi sınav uygulanmayacak kişilerden (önceliklilerden) müracaat eden adaylar içerisinden öncelik belge tarihlerine göre talep sayısının üç katını geçmeyecek şekilde isim ve adresleri ile durumlarını açıklayıcı bilgi talep sahibi kamu kurum ve kuruluşuna bildirilecektir. – Son müracaat tarihi resmi tatile rastladığında bir sonraki iş günü başvurular kabul edilecektir. – Müracaat tarihleri çakışan, aynı kamu kurum ve kuruluşunun birden fazla işgücü talebine durumu uyan iş arayanın, tercihi doğrultusunda sadece bir talebe müracaatı kabul edilecektir. – Merkezi sınav kapsamında müracaat eden adaylar içerisinden en yüksek puan alandan başlamak üzere talep sayısının üç katı olacak şekilde düzenlenecek nihai listede yer alan kişilerin isim ve adresleri, işçi talebinde bulunan kamu kurum ve kuruluşuna bildirilecektir. – İşyerine ismi bildirilen kişilere yazılı veya sözlü sınavın yeri ve zamanı talebi veren kamu kurum ve kuruluşu tarafından yazılı olarak bildirilecektir. – Öncelik hakkına sahip olanlardan, başvuruda bulundukları sürekli işgücü talebine işverence davet edildikleri hâlde mücbir sebepler dışında icabet etmeyen, sınava katılmayan, işi reddeden veya kamuda sürekli işçi statüsünde işe yerleşenlerin öncelik hakkı ortadan kalkar. Öncelik hakkından ikinci kez yararlanılamaz. – Kamu kurum ve kuruluşlarının sürekli (daimi), geçici işgücü taleplerine yapılan başvurularda kişilerin Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sisteminde kayıtlı olan adresleri dikkate alınır.

Meslek Bilgileri
Meslek    Deneyim (Yıl)    Öğrenme Türü
Resepsiyonist (Ön Büro Elemanı)

Öğrenim Bilgileri
En Az Öğrenim Seviyesi     Önlisans
En Fazla Öğrenim Seviyesi     Önlisans

Sınav Bilgileri
Sınav Kategorisi    Sınav Adı    Sınav Puan Türü    En Az Puan Limiti    Sınav Giriş Tarihi
Kamu Personel Sınavları    KPSS    KPSSP93    60

Çalışma Adresi Bilgisi

Yer : Yurtiçi

Tercih Edilen İkametgah İlçeleri :AKŞEHİR, BEYŞEHİR, BOZKIR, CİHANBEYLİ, ÇUMRA, DOĞANHİSAR, EREĞLİ/KONYA, HADİM, ILGIN, KADINHANI, KARAPINAR, KULU, SARAYÖNÜ, SEYDİŞEHİR, YUNAK, AKÖREN, ALTINEKİN, DEREBUCAK, HÜYÜK, KARATAY, MERAM, SELÇUKLU, TAŞKENT, AHIRLI, ÇELTİK, DERBENT, EMİRGAZİ, GÜNEYSINIR, HALKAPINAR, TUZLUKÇU, YALIHÜYÜK, KONYA/MERKEZ

Diğer Bilgiler
İşveren Türü     Kamu
Toplam Açık İş Sayısı     1
İş Sözleşmesi Tipi     Belirsiz Süreli (Daimi)
Çalışma Şekli     Tam Süreliyurt dışı iş ilanları, yurt dışı işçi alımı, yurt dışı eleman alımı, yurt dışı iş yapan firmalar...