KPSS tercihleri ne zaman başlıyor?

KPSSKPSS tercihleri önümüzdeki hafta 18 Kasım Pazartesi günü başlıyor ve 27 Kasım gecesi 23.59’a kadar devam edecek. Ancak KPSS puanına sahip olan herkes tercih yapamayacak.
Kısa bilgi

2012 KPSS puanlarının geçerliliği 2014 KPSS’ye kadar sürecek ve bu süreçte toplam dört merkezi yerleştirme yapılmış olacak. Bu yerleştirmelerden üçüncüsü olan 2013/2 yerleştirmeleri 18-27 Kasım tarihleri arasında ÖSYM üzerinden yapılacak. Ayrıca, 2013 KPSS’ye girmiş olanların P3 puanları da KPSS tercihlerinde kullanılamayacak.

Tercih yapmaya engel durumlar

KPSS puanı, yaş, mezuniyet, mahkumiyet, sağlık ve merkezi alımda yerleşmiş olmak gibi durumlar adayların 2013/2 yerleştirmelerinde tercih yapmalarına engel olabilir.

KPSS puanı durumu

2013/2 yerleştirmelerinde tercih yapabilmek için öncelikle adayların 2012 KPSS puanına sahip olmaları gerekir. Yerleştirme adının 2013/2 olması adayların aklını karıştırsa da, 2013 puanları ile tercih yapılamaz.

Yaş durumu

Kılavuza göre kural olarak 18 yaşını dolduranlar KPSS tercihi yapabilir. Burada esas alınan tarihyerleştirme tercihlerinin son günü itibariyle 18 yaşın dolmuş olmasıdır. Kısacası 27 Kasım 1995 ve sonrasında doğanlar 2013/2 alımlarında tercih yapabilirler.

Ayrıca, meslek veya sanat okulu bitirip de 15 yaşını doldurmuş olanlar da mahkeme kararı kazai rüşt kararı alarak tercih yapabilirler. Ancak, kazai rüşt kararının 27 Kasım öncesinde alınmış olması gerekir. Geçtiğimiz Haziran atamasında tercihlerin son gününde kazai rüşt kararı almamış olan bir aday yerleştiğihalde kurum tarafından ataması yapılmamıştır.

Mezun olmadan tercih olur mu?

2013/2 yerleştirmesinde tercih yapacak adayların sınava girdikleri öğrenim düzeyinden mezun olmuş olmaları gerekir. Yani;

Lisans (4 yıllık) girenlerin; 4 yıllık üniversiteden mezun durumda olmaları gerekir.

Önlisans (2yıllık) girenlerin; 2 yıllık üniversitelerini bitirmiş olmaları gerekir.

Ortaöğretim (lise) girenlerin; liseden mezun durumda olmaları gerekir.

Mezun olmayarak sınava girdiği öğrenim düzeyinden son sınıfta olanlar ise tercih yapmamalıdır.Yerleştirilseler dahi atamaları yapılmayacaktır.

Mahkumiyet durumu

Adayların 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48. Maddesinde yer alan suçlardan dolayı mahkum olmamaları gerekir. Bu suçlar şunlardır: “Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahküm olmamak. ”

Sağlık durumu

Adayların 657 sayılı Kanunda yer alan sağlık şartlarını da taşımaları gerekir. Bu madde “görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı bulunmamak.” şeklindedir. Bu şartı taşımayanların tercih yapmaması uygun olacaktır. (Dikkat: Madde sadece akıl hastalığı diyor, bunun da görevini devamlı yapmaya engel olması gerekiyor)

2012 puanıyla önceki merkezi alımlarda yerleşenler

2012 KPSS puanıyla 2012 Kasım (2012/2) ayında ve 2013 Haziran (2013/1) ayında merkezi yerleştirmeler yapılmıştır. Bu alımlarda yerleşen adaylar artık ÖSYM aday havuzundan düştükleri için 2013/2 alımlarında ve daha sonraki 2014 Haziran ayındaki 2014/1 merkezi yerleştirmelerinde tercih yapamazlar.

Ancak, bu alımlar haricindeki her türlü alımda kurumlarda göreve başlayanlar ise 2013/1 alımlarında tercih yapabilirler.

Kutay Seymen ARIKAN / MEMURLAR.NETyurt dışı iş ilanları, yurt dışı işçi alımı, yurt dışı eleman alımı, yurt dışı iş yapan firmalar...