Kullanılmayan yıllık izin süreleri iptal olur mu?

Kullanmadığınız yıllık izin süreleri iptal olur mu?

Yaz geldi ve yıllık izin sezonu açıldı. İşçileri işyerinin işleyişini aksamasına sebep olmadan yıllık izne ayrılacaklar ve tatillerini yapacaklar. Ancak yıllık izin belirli şartlar çerçevesinde kazanılmakta.

İş sözleşmesinin herhangi bir nedenle sona ermesi hâlinde işçinin hak kazanıp da kullanmadığı yıllık izin sürelerine ait ücreti, sözleşmenin sona erdiği tarihteki ücreti üzerinden kendisine veya işçinin ölümü hâlinde geride kalan hak sahiplerine ödenir. Bu ücrete ilişkin zaman aşımı iş sözleşmesinin sona erdiği tarihten itibaren başlar ve beş yıldır. İşçi işten ayrıldığı tarihten itibaren beş yıl içinde dava açarsa kaç yıllık olursa olsun kullanmadığı bütün izin sürelerinin ücretlerini alabilir.

Kısacası; herhangi bir nedenle yıl içinde kullanılmayan izinlerin yanması sözkonusu olmayıp, izleyen yıllarda kullanılması ve para karşılığı olarak alınması mümkündür.yurt dışı iş ilanları, yurt dışı işçi alımı, yurt dışı eleman alımı, yurt dışı iş yapan firmalar...