MEMUR ATAMALARINDA YER ALAN HİZMET SINIFLARI

Memur atama sistemi nasıl çalışır


Memur Memur atama sistemi nasıl çalışır?

Memur adayları için atama sistemleri nasıl çalışır ? Memur atamalarında yer alan hizmet sınıfları nelerdir?

KPSS merkezi yerleştirme sistemi puan üstünlüğüne göre çalışmaktadır.  Örneğin bir  atama  döneminde 10  memur alacak  bir kurumu Tüm Türkiye! Den toplam beş bin kışı tercih ettiyse bu beş bin kişi içinde puanı en yüksek olan 10 kişiyi bilgisayar bu kadroya otomatikman yerleştirecektir. Bu sistemde sıralamadan ziyade puan üstünlüğü esas alınacaktır.

Yerleştirmesi çıkan bir adayın öncelikle kamu kurumunun merkez teşkilatındaki personel birimine başvurarak istenen belgeleri öğrenmesi gerekmektedir. İstenen belgeler temin edilip kamu kurumuna verildikten sonra kamu kurumunca atama onayı hazırlanacak ve yerleştirmesi yapılan adayın ataması yapılacaktır. Ataması yapılmasının akabinde kamu kurumunca ilgiliye tebligat yapılacaktır. Bu tebligatın adayın eline ulaşmasının akabinde, aday eğer aynı ildeki bir yere atanmış ise ertesi gün, başka bir yerdeki kadroya atanmış ise 15 gün içinde göreve başlaması gerekmektedir. Göreve başlamayan aday çekilmiş sayılacaktır. Kılavuzda aranan şartları taşımayan ve istenen belgeleri getirmeyen adayların ataması kesinlikle yapılmayacaktır.

MEMUR ATAMALARINDA YER ALAN HİZMET SINIFLARI

Genel İdare Hizmetleri

Yönetim, icra, büro ve benzeri hizmetleri gören ve bu Kanunla tespit edilen diğer sınıflara girmeyen memurlar Genel idare Hizmetleri sınıfını teşkil eder.

Teknik Hizmetler

Mühendis, mimar, jeolog, hidrojeolog, hidrolog, jeofizikçi, fizikçi, kimyager, matematikçi, istatistikçi, yöneylemci (Hareket araştırmacısı), matematiksel iktisatçı, ekonomici ve benzeri ile teknik öğretmen okullarından mezun olup da, öğretmenlik mesleği dışında teknik hizmetlerde çalışanlar, şehir plancısı, tütün eksperi, çay eksperleri, fen memuru, yüksek tekniker, tekniker teknisyen ve emsali teknik unvanlara sahip olup en az orta derecede mesleki tahsil görmüş bulunanlar, Teknik Hizmetler sınıfını teşkil eder.

Sağlık Hizmetleri

Bu sınıf, sağlık hizmetlerinde (Hayvan sağlığı dahil) mesleki eğitim görerek yetişmiş olan tabip, diş tabibi, eczacı, veteriner hekim gibi memurlar ile bu hizmet sahasında çalışan yükseköğrenim görmüş fizikoterapist, tıp teknoloğu, ebe, hemşire, sağlık memuru, sosyal hizmetler mütehassısı, biyolog, psikolog, diyetçi, sağlık mühendisi, sağlık fizikçisi, sağlık idarecisi ile ebe ve hemşire, hemşire yardımcısı, (Fizik tedavi, laboratuar, eczacı, diş anestezi, röntgen teknisyenleri ve yardımcıları, çevre sağlığı ve toplum sağlığı teknisyeni dahil) sağlık savaş memuru, hayvan sağlık memuru ve benzeri sağlık personelini kapsar.

Eğitim Öğretim Hizmetleri

Bu sınıf, Memurlar Kanunu kapsamına giren kurumlarda eğitim ve öğretim vazifesiyle görevlendirilen öğretmenleri ilköğretim müfettişlerini ve yardımcılarını kapsar.

Avukatlık Hizmetleri

Avukatlık Hizmetleri Sınıfı, Özel Kanunlarına göre avukatlık ruhsatına sahip, baroya kayıtlı ve kurumlarını yargı mercilerinde temsil yetkisini sahip olan memurları kapsar.

Din Hizmetleri

Din Hizmetleri sınıfı, Özel Kanunlarına göre çeşitli derecelerde dini eğitim görmüş olan ve dini görev yapan memurları kapsar.

Emniyet Hizmetleri

Bu sınıf, özel kanunlarına göre çarşı ve mahalle bekçisi, polis, komiser muavini, komiser, başkomiser emniyet müfettişi, polis müfettişi, emniyet amiri ve emniyet müdürü ve emniyet müdürü sıfatını kazanmış emniyet mensubu memurları kapsar.

Yardımcı Hizmetler

Yardımcı Hizmetler Sınıfı, kurumlarda her türlü yazı ve dosya dağıtmak ve toplamak, müracaat sahiplerini karşılamak ve yol göstermek; hizmet yerlerini temizleme, aydınlatma ve ısıtma işlerinde çalışmak veya basit iklim rasatlarını yapmak; ilaçlama yapmak veya yaptırmak veya tedavi kurumlarında hastaların ve hastanelerin temizliği ve basit bakımı ile ilgili hizmetleri yapmak veya kurumlarda koruma ve muhafaza hizmetleri gibi ana hizmetlere yardımcı mahiyetteki görevlerde yer alan memurları kapsar.

 yurt dışı iş ilanları, yurt dışı işçi alımı, yurt dışı eleman alımı, yurt dışı iş yapan firmalar...
MEMUR ATAMALARINDA YER ALAN HİZMET SINIFLARI yazısına yapılan yorumlar
  1. nasim dedi ki:

    arkadaslar bugün kayseri il binasinda kayseri millet vekili sayın ismail tamer vekilimizle görüsme imkanımız oldu.sayın vekilimize yardımcı hizmetlilerin gih taleplerini anlattık sağolsun vekilimiz ve il baskan yardimcilarimiz konuyla cok yakindan ilgilendiler ve yardimci olmak icin ellerinden geleni yapacaklarini söylediler.yardimci hizmetlerin sikintilarini,ve gih taleplerimizi anlatan dosyamizida kendilerine halit bey ve sadık beyle teslim ettik.sizde arkadaslar bolgenizdeki vekillere ulasa bilir gundem yaratabilirseniz yardimci hizmetliler gih olur.bir elin nesi var iki elin sesi var arkadaslar bigayret biraz fedakarlik yapmazsak bu is malesef