Milli Savunma Bakanlığı memur alımı

MSB, Askeri Veteriner Okul ve Eğitim Merkez Komutanlığı Döner Sermaye İşletmesinin memur ihtiyacını karşılamak için ilana çıktı.

TEMİNİ YAPILACAK MEMUR ADAYLARINDA ARANACAK ŞART VE NİTELİKLERİ GÖSTERİR DUYURU METNİ

Askeri Veteriner Okul ve Eğitim Merkez Komutanlığı Döner Sermaye İşletmesi ihtiyacı için aşağıda unvanı yazılı kadroya “Millî Savunma Bakanlığı, ile Kara,Deniz ve Hava Kuvvetleri Komutanlıklarına Bağlı Kurumlardaki Döner Sermayenin İşletilmesine İlişkin Yönetmelik” hükümleri doğrultusunda 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi açıktan atama yoluyla memur alınacaktır. Aynı Yönetmeliğin 28’inci maddesine göre As.Vet.Ok.ve Eğt.Mrk.K.lığı Döner Sermaye Kadrolarına atanacak memurların aylık ücret ve diğer yan ödemeleri As.Vet.Ok.ve Eğt.Mrk.K.lığı Döner Sermaye Saymanlığınca ödenecektir.

A. ALINACAK MEMUR KADROLARININ B.ALINACAK PERSONELİN;
ALINACAK İL SINAV MERKEZİ SINIFI ÜNVANI DERECESİ MİKTARI CİNSİYETİ NİTELİKLERİ :
GEMLİK/BURSA GEMLİK/BURSA GİH BÜTÇE MUHASEBE UZMANI 9 1 E/B Fakültelerin İktisat (3213), Maliye (3254), Maliye – Muhasebe (8225), Muhasebe (3268), Muhasebe – Finansman (3381), İşletme-İktisat (6229), Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri (3141), Muhasebe ve Finansal Yönetim (5123), Muhasebe Bilgi Sistemleri (3269), Muhasebe ve Maliye (4322) bölümü mezunu olmak.
GEMLİK/BURSA GEMLİK/BURSA GİH VHKİ 10 1 E/B 2 Yıllık Yüksekokulların Büro Yönetimi (1129), Büro Yönetimi ve Sekreterlik (1130), Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı (8510), Sekreterlik (8560), Ofis Teknolojileri ve Yönetimi (5351), Büro Hizmetleri ve Yönetici Asistanlığı (9074) İş İdaresi (5339), İşletme (5341), İşletmecilik (1207), Halkla İlişkiler (1185), Halkla İlişkiler ve Tanıtım (8531), İnsan Kaynakları (5338), İnsan Kaynakları Yönetimi (9073), Sosyal Bilimler (2111), Bilgisayar Programcılığı (1121), Bilgisayar Programcılığı (internet) (1353), Bilgisayar Programlama (8506) bölümü mezunu olmak.
GEMLİK/BURSA GEMLİK/BURSA GİH TAŞINIR KAYIT VE KONTROL YETKİLİSİ 9 2 E/B Fakültelerin İktisat (3213), Maliye (3254), Maliye – Muhasebe (8225), Muhasebe (3268), Muhasebe – Finansman (3381), İşletme-İktisat (6229), Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri (3141), Muhasebe ve Finansal Yönetim (5123), Muhasebe Bilgi Sistemleri (3269), Muhasebe ve Maliye (4322) bölümü mezunu olmak.
GEMLİK/BURSA GEMLİK/BURSA GİH KONSOLİDE GÖREVLİSİ 9 1 E/B Fakültelerin İktisat (3213), Maliye (3254), Maliye – Muhasebe (8225), Muhasebe (3268), Muhasebe – Finansman (3381), İşletme-İktisat (6229), Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri (3141), Muhasebe ve Finansal Yönetim (5123), Muhasebe Bilgi Sistemleri (3269), Muhasebe ve Maliye (4322) bölümü mezunu olmak.
GEMLİK/BURSA GEMLİK/BURSA GİH TEDARİK UZMANI 9 2 E/B Fakültelerin İşletme/İşletmecilik (3226), Kamu Yönetimi (3237) bölümü mezunu olmak.
GEMLİK/BURSA GEMLİK/BURSA GİH MUHASEBE UZMANI 9 2 E/B Fakültelerin İktisat (3213), Maliye (3254), Maliye – Muhasebe (8225), Muhasebe (3268), Muhasebe – Finansman (3381), İşletme-İktisat (6229), Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri (3141), Muhasebe ve Finansal Yönetim (5123), Muhasebe Bilgi Sistemleri (3269), Muhasebe ve Maliye (4322) bölümü mezunu olmak.
GEMLİK/BURSA GEMLİK/BURSA GİH VEZNEDAR 9 1 E/B Fakültelerin İktisat (3213), Maliye (3254), Maliye – Muhasebe (8225), Muhasebe (3268), Muhasebe – Finansman (3381), İşletme-İktisat (6229), Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri (3141), Muhasebe ve Finansal Yönetim (5123), Muhasebe Bilgi Sistemleri (3269), Muhasebe ve Maliye (4322) bölümü mezunu olmak.
GEMLİK/BURSA GEMLİK/BURSA GİH GERÇEKLEŞTİRME UZMANI 9 4 E/B Fakültelerin İktisat (3213), Maliye (3254), Maliye – Muhasebe (8225), Muhasebe (3268), Muhasebe – Finansman (3381), İşletme-İktisat (6229), Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri (3141), Muhasebe ve Finansal Yönetim (5123), Muhasebe Bilgi Sistemleri (3269), Muhasebe ve Maliye (4322) bölümü mezunu olmak.
GEMLİK/BURSA GEMLİK/BURSA YHS HİZMETLİ 13 1 E Ortaöğretim kurumlarının (Lise ve dengi okul) herhangi bir alanından mezun olmak.

 

C.GENEL ŞARTLAR:

657 Sayılı Devlet Memurları Kanununun değişik 48 nci Maddesinde belirtilen genel ve özel şartlara sahip olmak.

D.ÖZEL ŞARTLAR:

1. 2012 yılında yapılan Kamu Personeli Seçme Sınavına ( 2012- KPSS) girmiş olmak.

2. Başvuru işlemlerinde 2012 yılı KPSS sınavından Fakülte mezunları için (KPSSP3), Önlisans mezunları için (KPSSP93), Ortaöğretim mezunları için (KPSSP94) puanı kullanılacak olup,

50 ve üzeri puan almış olmak.

3. Herhangi bir Kamu Kurum ve Kuruluşunda 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi görevlerde daha önce çalışmış veya hali hazırda çalışıyor olmamak.

4. Erkek adaylar için; askerlik hizmetini yapmış, muaf veya erteletmiş olmak.

5. Sağlık Raporu için sevk edilecekleri Askeri Hastaneden “Sivil Memur Adayı Olur” kararlı rapor almış olmak.

6. Yaptırılacak güvenlik tahkikatı sonucunda göreve başlamalarında bir sakınca bulunmamak.

7. Başvurular şahsen yapılacaktır. Posta ve diğer şekilde yapılacak başvurular kabul edilmeyecektir.

E.SINAVLA İLGİLİ BİLGİLER

1. Başvuru Tarihi : 15 Temmuz 2013 tarihinden 17 Temmuz 2013 günü saat 17.00’ye kadar.

2. Başvuru Yeri : As.Vet.Ok.ve Eğt.Mrk.K.lığı Gemlik-BURSA

3. Sınav Yeri : Başvuruların kabul edildiği yerde icra edilecektir.

4. Sınav Tarihi : Uygulama Sınavı 30 Temmuz 2013 saat 09.30, Mülakat Sınavı 31 Temmuz 2013 Saat 09.30

5. Başvuruları uygun görülerek kabul edilen adaylardan; belirtilen miktarın 6 katı kadar aday KPSS Puan derecelerine göre değerlendirilmeye

(uygulamalı ve/veya mülakat sınav) tabi tutulacaktır.

6.Değerlendirmeye tabi tutulacak adaylara ait isim listesi 26 Temmuz 2013 tarihinde MSB gov.tr.adresinde yayımlanacaktır.

F.BAŞVURU İÇİN GEREKLİ BELGELER.

1. İş Talep Formu (Başvuru esnasında verilecektir.)

2. 3 Adet Vesikalık Fotoğraf (Son üç ay içinde çekilmiş, renkli)

3. Nüfus Cüzdanı Sureti

4. Öğrenim Belgesi Fotokopisi

5. VHKİ’ler için MEB. Onaylı Bilgisayar Sertifikası (Bilgisayar Bölümü mezunları hariç) Fotokopisi

6. Askerlik Durum Belgesi

7. KPSS -2012 Sınav Sonuç Belgesi.

8. Savcılıktan Adli Sicil Belgesi.

NOT: MSB’lığı, Genel Kurmay Başlanlığı ve Kuvvet Komutanlıklarında İlk Defa Devlet Memurluğuna Atanacaklar İçin Yapılacak Sınavlar Hakkında Yönetmeliğin 11/A Maddesi: “Şehit, malul ve muharip gazi eş ve çocuklarının; anne, baba veya eşinin şehit/gazi olduğunu gösterir belge ile başvurularında, almış oldukları merkezi sınav puanına, aldığı puanın %10 fazlası eklenerek hesaplanmış puan dikkate alınır.”yurt dışı iş ilanları, yurt dışı işçi alımı, yurt dışı eleman alımı, yurt dışı iş yapan firmalar...