Milli Savunma Bakanlığı Sivil Memur Alımı

Milli savunma bakanlığıMİLLÎ SAVUNMA BAKANLIĞI İSTANBUL ASKERALMA BÖLGE BAŞKANLIĞI VE BAĞLI ASKERLİK ŞUBELERİNDE İSTİHDAM EDİLMEK ÜZERE 2013 YILI AÇIKTAN SİVİL MEMUR TEMİNİ YAPILACAKTIR.

1. GENEL HUSUSLAR VE ADAYLARDA ARANACAK NİTELİKLER:

a. Millî Savunma Bakanlığı İstanbul Askeralma Bölge Başkanlığına bağlı Askerlik Şubelerinin ihtiyacı için “Millî Savunma Bakanlığı, Genelkurmay Başkanlığı ve Kuvvet Komutanlıklarında İlk Defa Devlet Memurluğuna Atanacaklar İçin Yapılacak Sınavlar Hakkında Yönetmelik” hükümleri doğrultusunda 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’na tabi açıktan atama yoluyla B Grubu kadrolara sivil memur temini yapılacaktır.

b. Sivil memur alım kontenjanı ve nitelikleri TABLO’dadır.

c. Adaylara yapılacak tüm tebligatlar/duyurular (Başvuru şartlarını taşımadığı anlaşılan ve bu suretle işlemleri sonlandırılan adayların bilgilendirilmesi dahil) MSB.lığınınwww.msb.gov.tr internet adresi üzerinden yapılacaktır. (Ayrıca adaylara, işlemleri ve sınavlar hakkındaki bazı bilgilendirmeler e-posta adresine mesaj göndermek suretiyle yapılabilecektir.)

ç. Tüm aşamalarda (İnternet üzerinden yapılacak müracaatlar, Kayıt-kabul, uygulamalı sınav ve mülakat) “başvuru şartlarını taşımadıkları anlaşılan” adayların işlemleri iptal edilecektir.

d. Adaylarda aranacak nitelikler:

(1) 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun değişik 48’inci maddesinde belirtilen genel ve özel şartlara sahip olmak,

(2) Herhangi bir kamu kurum ve kuruluşunda, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’na tabi görevlerde daha önce çalışmış veya halen çalışıyor olmamak,

(3) Sevk edilecekleri asker hastanesinden “Sivil Memur Adayı Olur” kararlı rapor almış olmak (Yapılacak sınavlar sonucunda başarılı olan asil ve yedek adaylar sevk edilecekleri asker hastanelerinden TSK Sağlık Yeteneği Yönetmeliği esaslarına göre muayene edilerek sağlık raporu alacaklardır.),

(4) Sınavda başarılı olan adayların, yaptırılacak güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması sonucu olumlu olmak ve göreve başlamalarında bir sakıncabulunmamak,

(5) Erkek adaylar için; askerlik hizmetini yapmış veya muaf veya erteletmiş olmak,

(6) 2012-KPSS (2012 yılında yapılan Kamu Personeli Seçme Sınavı)’ye girmiş olmak,

(7) 2012 yılı KPSS sınavından önlisans mezunları için (KPSSP93) puanları kullanılacak olup, ilan edilen branş için 70 ve üzeri puan almış olmak,

(8) Başvuruları uygun görülerek kabul edilen adayların, TABLO’da belirtilen miktarın 6 katı kadar aday KPSS puan derecelerine göre değerlendirmeye (uygulamalı sınav / mülakat) tabi tutulacaktır.

NOT: MSB, Gnkur.Bşk.lığı ve Kuvvet Komutanlıklarında İlk Defa Devlet Memurluğuna Atanacaklar İçin Yapılacak Sınavlar Hakkında Yönetmeliğin 11/A Maddesi: “Şehit, malul ve muharip gazi eş ve çocuklarının; anne, baba veya eşinin şehit/gazi olduğunu gösterir belge ile başvurularında, almış oldukları merkezi sınav puanına, aldığı puanın %10 fazlası eklenerek hesaplanmış puan dikkate alınır.”

2. BAŞVURU, KAYIT KABUL VE SINAVLARLA İLGİLİ BİLGİLER:

a. Adaylar önce www.msb.gov.tr adresindeki Aday Giriş Ekranındaki formu doldurarak şifresini oluşturacak ve başvuru işlemini çevrimiçi (online) olarak yapacaklardır. Şahsen, posta, dilekçe veya diğer şekilde yapılacak başvurular kabul edilmeyecektir.

b. Sınava girmeye hak kazanan adaylar, aşağıdaki belgeleri sınav günü yanlarında getireceklerdir.

İSTENEN BELGELER :

1. İş Talep Formu (İnternet üzerinden hazırlanacaktır.)

2. 3 Adet Vesikalık Fotoğraf (Son üç ay içinde çekilmiş, renkli)

3. Nüfus Cüzdanı Fotokopisi

4. Öğrenim Belgesi Fotokopisi

5. 2012 KPSS Sınav Sonuç Belgesi Fotokopisi

6. Cumhuriyet Savcılığından Alınacak Adli Sicil Belgesi

7. MEB Onaylı Bilgisayar Sertifikası (Bilgisayar Bölümü mezunları hariç) Fotokopisi

8. Şehit, malul ve muharip gazi eş ve çocuklarının; anne, baba veya eşinin şehit/gazi olduğunu gösterir belge fotokopisi

c. Başvurular, 25-26 Kasım 2013 tarihlerinde, uygulama ve mülakat sınavları

05 Aralık 2013 tarihinde yapılacaktır.

ç. Adayların, planlanan gün ve zamanda sınavlara iştirak etmeleri gerekmektedir.

d. Çevrimiçi (Online) başvuru formunda doldurulması gereken bütün bölümler (Özellikle adayların yazışma/e-posta adresleri, telefon numaraları vb.) tam ve doğru olarak doldurulacaktır.(İkamet edilen adresler yazılırken, ikamet yerlerinin posta kodu doğru girilmelidir.

3. DEĞERLENDİRME VE SONUÇLARIN YAYIMI:

a. Uygulamalı sınav ve mülakat sınavlarında baraj notu 100 üzerinden 70’dir. Uygulamalı sınavdan 70 baraj notunun altında puan alan adaylar elenir ve mülakat sınavına alınmazlar.

b. Uygulama ve mülakat sınavları sonucunda asil ve yedek adaylar belirlenecektir.

c. Yapılan tüm sınavlar sonucunda başarılı olan adaylara yapmaları gereken işlemler hususunda, yazılı olarak adreslerine tebligat gönderilecektir.

ç. Uygulama ve mülakat sınavları sonucunda başarılı olan adayların, atanacakları kadro görev yerleri için tercihleri alınacak, başarı durumlarına göre tercihlerine yerleştirilecektir.

4. BAŞVURU FORMU DOLDURMA TALİMATI:

Sınava başvuracak adaylar, Aday Giriş Ekranından Yeni Kayıt yaparak, ekrana gelen formu eksiksiz olarak dolduracaktır.

Aday, T.C.Kimlik Numarası ve kendisi tarafından oluşturulan şifre ile tercih formuna girişini yapacaktır.

Başvuru işlemini tamamlayan aday, başvuru raporunun çıktısını alacaktır. (Sıralamaya girdiği takdirde bu çıktı ile sınava gelecektir.)

Başvurunun onaylanıp onaylanmaması ile ilgili geri bildirim e-posta gönderilerek yapılacaktır. Başvurusu onaylanan adaylar tercihlerinde değişiklik yapamayacaklardır. Onaylanmayanlar ise müracaat süresi içerisinde hatalarını düzelterek başvuru işlemlerini tamamlayacaklardır.

Başvuru esnasında karşılaştığınız sorunlarla ilgili iletişim bilgileri:

Tel No. : (0 312) 402 35 65-66-67-77-36 05

Belgegeçer (Faks) Nu. : (0 312) 417 54 64

SİVİL MEMUR ALIM KONTENJANI VE NİTELİKLERİ TABLOSU
ATAMA YAPILACAK ASKERLİK ŞUBELERİ ALINACAK PERSONEL SAYISI SINIFI UNVANI KADRO DERECESİ CİNSİYETİ 2012 KPSS PUANI UYGULAMALI SINAV KONUSU ADAYLARDA ARANAN NİTELİKLER (EĞİTİM NİTELİĞİ) ADAYLARDA ARANAN DİĞER NİTELİKLER (ÖZEL ŞARTLAR)
2 Yıllık Yüksekokulların (Önlisans);
21 GİH Veri Hazırlama ve Kontrol İşletmeni (VHKİ) 10 E / B KPSS P93 Branşı ile ilgili uygulamalı sınav ve mülakat sınavı yapılacaktır. Bilgisayar Donanımı (1119), MEB Onaylı Bilgisayar Sertifikası (Bilgisayar Bölümü mezunları hariç)
Bilgisayar Operatörlüğü ve Teknikerliği (1120),
Bilgisayar Programcılığı (1121),
Bilgisayar Teknolojisi ve Programlama (1122),
Bilgisayar ve Enformasyon Sistemleri (1123),
Büro Yönetimi (1129),
Büro Yönetimi ve Sekreterlik (1130),
Halkla İlişkiler (1185),
Halkla İlişkiler ve Reklamcılık (1186)
İşletmecilik (1207),
Maliye (1235),
Pazarlama (1268)
Bilgi Yönetimi (İnternet) (1352),
Bilgisayar Programcılığı (internet) (1353),
İstanbul (Avcılar) (2) Ev İdaresi (2105),
İstanbul (Bağcılar) (2) Sosyal Bilimler (2111),
İstanbul (Bayrampaşa) (2) Bilgi Teknolojileri (4217),
İstanbul (Beyoğlu) (1) Bilgisayar (4218),
İstanbul (Esenler) (1) Bilgisayar Teknolojileri ve Bilişim Sistemleri (4221),
İstanbul (Eyüp) (1) Bilişim Sistemleri ve Teknolojileri (4223),
İstanbul (Fatih) (1) Yönetim (4406),
İstanbul (Gaziosmanpaşa) (2) Bilişim ve İletişim Teknolojisi (4424),
İstanbul (Kadıköy) (1) İşletme Yönetimi (4296),
İstanbul (Silivri) (1) Personel (4332),
İstanbul (Sultanbeyli) (1) Bilgi Yönetimi (5310),
İstanbul (Şişli) (2) İletişim ve Halkla İlişkiler (5337),
İstanbul (Tuzla) (1) İnsan Kaynakları (5338),
İstanbul (Ümraniye) (2) İş İdaresi (5339),
İstanbul (Üsküdar) (1) İşletme (5341),
Genel İşletme (6176),
Personel Yönetimi (6271),
Bilgisayar Operatörlüğü (8501),
Bilgi İşlem (8504),
Bilgisayar Programlama (8506),
Bilgisayar Teknolojileri ve Yönetimi (8507),
Bilişim-Yönetim (8508),
Halkla İlişkiler ve Tanıtım (8531),
Pazarlama ve Satış (8553),
Sekreterlik (8560),
Diğer (9005),
İnsan Kaynakları Yönetimi (9073),
Bilgisayar Teknolojisi (9075),
Bilgi Güvenliği Teknolojisi (9104),
Bilgi ve İletişim Teknolojileri/Bilgisayar (9214)

milli savunma bakanlığı personel alımı
milli savunma bakanlığı memur alımı
milli savunma bakanlığı memur alımı ilanı  • msb sivil memur alimi aciklandimi
yurt dışı iş ilanları, yurt dışı işçi alımı, yurt dışı eleman alımı, yurt dışı iş yapan firmalar...