Mobbing: İş yerinde huzursuzluğun nedeni!

Mobbing nedir?Mobbing işyerinde çalışan kişi ya da kişiler üzerinde sistematik bir şekilde baskı yaratma, bunaltma, korkutma, tehdit etme gibi taktiklerle işten ayrılma aşamasına kadar gidebilen bir süreçtir

Dünyada olduğu kadar ülkemizde de çok yaygın olan mobbing, iş yerinde huzursuzluğun en önemli sebeplerinin başında geliyor. 

“Mobbing, hiyerarşi ve kültür farkı gözetmeksizin işyerinde yapılan acımasız, ahlak ve hukuk dışı muameledir”

İş yerine psikolojik baskıya maruz kalanlar için uzmanlar:

  • Sistemli olarak yaşadıklarını not etmeleri,
  • Güvendikleri ve şahitlik yapabileceklerine inandıkları bir arkadaşlarının yanında, kendilerine mobbing uygulayan kişiyi uyarmaları, üstlerine rapor etmeleri,
  • Mobbingin ispatlanması halinde işverenle çalışan arasındaki sözleşmenin feshedileceğini ve dava yoluyla tazminat alınabileceği unutmamaları,
  • Psikolojik yardım almaktan çekinmemeleri gibi tavsiyelerde bulunuluyor.

En çok mobbing başvurusu yapan kurumlar:

Mobbing başvurularının yüzde 69’u özel sektör çalışanlarından, yüzde 31’i ise kamu sektörü çalışanlarından geliyor.

Kamu sektöründe en fazla mobbing başvurusu yüzde 16,84 ile hastanelerden gelirken özel sektörde ise yüzde 17,35’lik oranlar en fazla mobbing başvurusu sanayi kuruluşlarından geliyor.yurt dışı iş ilanları, yurt dışı işçi alımı, yurt dışı eleman alımı, yurt dışı iş yapan firmalar...