Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Öğretim Üyesi Alımı

mugla-sitki-kocman-universitesi

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Rektörlüğünden:

Üniversitemizin aşağıda belirtilen boş kadrolarına 2547 sayılı Kanun, Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği ile Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Öğretim Üyeliği Kadrolarına Başvurma Atama ve Yükseltilme Yönergesi (bakınız: www.personel.mu.edu.tr) hükümleri doğrultusunda öğretim üyesi alınacaktır.

a) Profesör kadrosu daimi statüde olup, başvuracak adayların www.personel.mu.edu.tr adresinde yer alan Öğretim Üyesi Başvuru Formuna, özgeçmişleri, doçentlik belgesi, hizmet belgesi, bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan 6(altı) nüsha dosyayı (Profesörlük takdim çalışmasının da belirtildiği) ekleyerek Rektörlük Personel Dairesi Başkanlığına müracaat etmeleri gerekmektedir.

b) Yardımcı Doçent kadrolarına başvuracak adaylarınwww.personel.mu.edu.tr adresinde yer alan Öğretim Üyesi Başvuru Formuna, özgeçmiş, doktora belgesi, hizmet belgesi, yabancı dil sonuç belgesi (Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Öğretim Üyeliği Kadrolarına Başvurma Atama ve Yükseltilme Yönergesi’nin 4.maddesi ) ve yukarıdaki internet adresinden temin edecekleri başvuru formu ile birlikte yayın listesi, bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan 4 (dört) nüsha dosyayı ekleyerek ilgili Fakülte Dekanlığına/Yüksekokul Müdürlüğüne müracaat etmeleri gerekmektedir.

AÇIKLAMALAR:

1) Bütün adayların Devlet hizmetine girmede aranan niteliklere sahip olmaları gerekmektedir.

2) Müracaatlar ilanın yayımlandığı tarihten itibaren 15 (onbeş) gün içerisinde yapılacak ve postadaki gecikmeler kabul edilmeyecektir.

3) Yabancı ülkelerden alınan diplomaların Üniversitelerarası Kurul tarafından denkliğinin onaylanmış olması şarttır.

4) Profesör kadrosuna müracaat eden adaylar yayın dosyaları için Personel Dairesi Başkanlığı’ndan gönderim kutusu temin edebilirler.

5) Yardımcı Doçent kadrolarına doçent unvanını almış olanlar ile Profesörler müracaat edemezler.

6) Hizmet Belgesi Üniversitemiz dışından müracaat edecekler için istenmektedir.

Birim Bölüm ABD/Program Unvan Drc . Ad. Açıklama
Tıp Fak. Dahili Tıp Bil. Ruh Sağlığı ve Hast . Profesör 1 1 Çocukluk çağı travmaları ve dissosiyatif bozuklukların terapisi konusunda deneyimli olup, kişilik bozukluğu olan hastalarda uyku, travma , dikkat eksikliği ve madde kullanımı gibi konularda çalışmalar yapmış olmak.
Tıp Fak. Cerrahi Tıp Bil. Acil Tıp Yrd.Doç . 4 1 Renal kolikli hastalarda metoklopromidin klinik etkinliği ve acil servise başvuran hastaların karakteristik özellikleri üzerine çalışmalar yapmış olmak. Acil Ultrasonografi üzerine deneyimli olmak ve acil ultrasonografi eğiticisi olarak görev yapmış olmak.
Tıp Fak. Cerrahi Tıp Bil. Tıbbi Patoloji Yrd.Doç . 5 1 Mide kanserlerinde KAI-1, MUC1,MUC2 ve MUC5AC konularında çalışma yapmış olmak.


yurt dışı iş ilanları, yurt dışı işçi alımı, yurt dışı eleman alımı, yurt dışı iş yapan firmalar...