Ana Sayfa » Soru / Cevap - Mukabele nasıl takip edilmeli? - haber24


Mukabele nasıl takip edilmeli?

Ramazan, Kur’an ayı demek. Nitekim bu ay içinde Kur’an-ı Kerim, Efendimiz Hz. Muhammed’e (sas) vahiy olunmaya başlandı.

mukabele

Cibril (as) her sene Ramazan ayında, bir rivayete göre Ramazan ayının her gecesinde, Efendimiz’e gelir, Allah Rasûlü, Kur’an ayetlerini Hz. Cibril’e okur ve sonra da onun okuyuşunu dinlerdi. Efendimiz’in Hz. Cibril ile Kur’an-ı Kerim’i bu şekilde karşılıklı olarak okumalarına ‘mukabele‘ deniyor. Ramazan boyunca camilerde ve evlerde mukabele okunuyor. Böylece mukabele, hatimler yapmak için güzel bir âdet haline getiriliyor, aynı zamanda karşılıklı okumayla varsa yanlışlar düzeltiliyor. Ancak topluluk içinden bir kişinin Kur’an’ı okuyup diğerlerinin takip ettiği mukabelede, okunan cüzün nasıl takip edilmesi gerektiğiyle ilgili birtakım sorular da gündeme geliyor. Âlimlerin bir kısmı mukabele okunurken, Kur’an-ı Kerim okumasını bilenlerin dudaklarını kıpırdatarak yüzünden takip etmesi gerektiğini belirtiyor. Nitekim hatim bir insanın Kur’an-ı Kerim’i dilini ve dudaklarını kıpırdatarak bizzat okumasına deniyor. Bu şekilde gerçekleşen mukabelede hatim sevabı kazanılıyor. Kur’an-ı Kerim okumayı bilmeyenlerinse Kur’an’ı gözleriyle takip etmesi gerekiyor. Böylece Kur’an’ı baştan sona dinleme sevabı alınıyor. Âlimlerin bir diğer kısmıysa (Hanefî mezhebinde) namazda imama uyan cemaatin kıraatte bulunmadan namazının olduğuna kıyasla mukabeleyi sadece dinleyenlerin de hatim sevabı alabileceğini belirtiyor.

Ayet-i kerime

Sana vahyedilen kitabı okuyup tebliğ et, namazı hakkıyla ifa et. Muhakkak ki namaz, insanı, ahlâk dışı davranışlardan, meşrû olmayan işlerden uzak tutar. Allah’ı namazla anmak, elbette en büyük fazilettir. Allah bütün işlediklerinizi bilir. Ankebût Sûresi, 29/ 45

Hadis-i şerif

Sizin en hayırlınız Kur’an’ı öğrenen ve öğreteninizdir. Sahih-i Buhari, Osman İbni Affan (ra)

Haftanın duası

Ey ulular ulusu Rabb’imiz! Heybetinin nurundan bir denize de bizi daldır, daldır ki, dünyadan ruhumuzda rahmetinin şuaları olduğu bir halde çıkabilelim. Bize, gizlediğin isminle mukabelede bulun ve vücudumuzu kendi nezdinde saklı tuttuğun sırrının vücuduyla doldur, doldur ki, senin sıyanet edip yüce katında setrettiğin kemal-i mutlak ve sırr-ı muhakkaka erebilelim, erip onları görebilelim. Bizi izzetinin müşahedesine de mazhar kıl ve başkalaşıp çizgiyi terk etmekten bizi koru. Bizi kutsi tecellilerinle pak hale getir. Kuru çamurdan, şekillenmiş balçıktan bizi arındıracak ruhani bir yardım lütfet. Göz kapaklarının açılıp kapanmasından daha hızlı olan gizli ve sürpriz lütuflarınla imdadımıza yetiş. Bizi izzet mahallinde durdur ve gözlerden koruyup sakla. Hakka’l-yakinin müşahedesine erdir. Abdulkadir Geylani Hazretleri (ra)