Of Ticaret ve Sanayi Odası Personel Alımı

Erzurum_Ticaret_ve_Sanayi_Odası

Odamıza 4857 sayılı iş Kanunu’na göre aşağıda belirtilen niteliklere sahip , Ticaret Sicil Müdürlüğü’nde istihdam edilmek üzere personel alınacaktır. Müracaatların, 30.04.2014 günü mesai bitimine kadar odamıza yapılması gerekmektedir.

OF TİCARET VE SANAYİ ODASI PERSONEL ALIM İLANI

Odamıza 4857 sayılı iş Kanunu’na göre aşağıda belirtilen niteliklere sahip , Ticaret Sicil Müdürlüğü’nde istihdam edilmek üzere personel alınacaktır. Müracaatların, 30.04.2014 günü mesai bitimine kadar odamıza yapılması gerekmektedir.

ARANAN NİTELİKLER:

a)Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak.

b)Otuzbeş yaşını aşmamış olmak.

c)Askerlikle ilişiği bulunmamak (Erkek adaylar için).

ç) Kamuda veya özel sektörde en az beş yıl iş tecrübesine sahip olmak

d)Kamu haklarından mahrum olmamak,

e)26/9/2004 tarihli ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile Devletin güvenliğine karşı suçlar, anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni

kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkum olmamak.

f) Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek vücut yahut akıl hastalığı bulunmamak.

g) Tacir veya esnaf sayılmalarını gerektiren bir faaliyette bulunmamak.

h) Kısıtlanmış olmamak.

ı) Üniversitelerin en az dört yıl süre ile eğitim veren hukuk, siyasal bilgiler, iktisadi ve idari bilimler, işletme, iktisat fakülteleri ile bunlara denkliği yetkili makamlarca kabul edilen yurtiçi veya yurtdışındaki öğrenim kurumlarından birini bitirmiş olmak.

i) Başvurunun yapıldığı tarih itibarıyla geçerlilik süresi dolmamış Kamu Personeli Seçme Sınavında ilgili puan türünde Bakanlıkça belirlenen asgari puanı almış olmak.

j)Veri tabanı ve Network sistemlerine hakim olmak,

k)Çok İyi derecede İngilizce bilmek,

l )İyi derecede bilgisayar kullanabilmek,

m)Takım çalışmasına yatkın olmak, İş Temposuna ve çalışma saatlerine ayak uydurabilmek.

email:oftso@tobb.org.tr

771 71 60 (Hat1)

771 71 61 (Hat2)

0 530 402 22 80 (Gsm)

771 71 63 (Fax)

Sulaklı Mahallesi Yıldız Sokak No:2 Kat:3-4 61830 OF / TRABZONyurt dışı iş ilanları, yurt dışı işçi alımı, yurt dışı eleman alımı, yurt dışı iş yapan firmalar...

Yorumlar kapalı. Lütfen daha sonra tekrar deneyiniz.