Orman Genel Müdürlüğü İş Makinası Operatörü İşçi Alımı


Orman Genel Müdürlüğü
Orman Genel Müdürlüğü iş makinaları operatörleri alımı yapmak için iş ilanı yayınladı. Orman Genel Müdürlüğü 60 iş makineleri operatörü, 60 ağır makine operatörü, 140 dozer operatörü, 119 grayder operatörü, 86 traktör operatörü ve 35 eksvatör operatörü olmak üzere toplam 500 işçi alacak.

ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İŞÇİ ALIMI İLANI

09.08.2009 tarih ve 27314 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak 01.09.2009 tarihinde yürürlüğe giren Kamu Kurum ve Kuruluşlarına İşçi Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik hükümlerine göre; Genel Müdürlüğümüz taşra teşkilatında istihdam edilmek üzere 500 adet aşağıda unvanları belirtilen pozisyonlara Belirsiz Süreli (daimi işçi) personel alımı yapılacaktır.

 • İş Makinası Operatörü 60 adet,
 • Ağır Makine Operatörü 60 adet,
 • Dozer Operatörü 140 adet,
 • Grayder Operatörü 119 adet,
 • Traktör Operatörü (Büyük) 55 adet,
 • Traktör Operatörü 31 adet,
 • Eksvatör 35 adet.

Adaylarda aranacak şartlar ile diğer bilgiler İŞKUR açık iş ilanlarında 10 gün süreyle ilanda kalacaktır. İlanda belirtilen şartları taşıyan adaylar ilan süresince başvurularını İŞKUR’a yapacaklardır.

Sözlü sınava, iş ilanında belirtilen kadro sayısının üç katı aday çağrılacaktır. Üç Katı aday; ortaöğretim ve üstü diploma talep edilen kadrolar için 2012 KPSS puan sıralamasına göre İŞKUR tarafından, en az ilköğretim diploması talep edilen kadrolar için ise noter huzurunda çekilen kura sonucuna göre belirlenecektir. Kura yeri ve tarihi İŞKUR ilanında belirtilecek ve ilgili Orman Bölge Müdürlüğü internet sitesinde de duyurulacaktır.

GENEL İŞ BAŞVURU ŞARTLARI

a)Tecrübe şartı gereken kadrolara başvuru yapan adaylar, bu durumu belgeleyemedikleri takdirde evrakları teslim alınmayacak vesözlü sınava kabul edilmeyecektir.

b)Noter huzurunda kura çekimleri Orman Bölge Müdürlüklerince yapılacak ve kura sonuçları ile KPSS puanına göre İŞKUR tarafından belirlenen adayların listesi ilgili Orman Bölge Müdürlükleri internet sitesinden ilan edilecektir.

Adaylar,

1 -Öğrenim belgesi,

2 -T.C. Kimlik numarasının yazılı olduğu Adli Sicil Arşiv kaydı ( Adli sicil kaydı bulunması halinde Mahkeme kararları ile birlikte getireceklerdir),

3 -Nüfus kayıt örneği veya nüfus cüzdanı fotokopisi,

4 -2012 KPSS sonuç belgesi(bu belgeyi kura ile belirlenen adaylar getirmeyecektir),

5 -Müracaat edilen iş için istenilen operatör belgesi veya sertifikası,

6-Askerlik durum belgesi, (erkek adaylar için askerlik terhis, tecil veya muaf olduğunu belirtir belge)

7 -İş talep dilekçesi,

örneklerini adreslerine gönderilecek tebligatta belirtilen Bölge Müdürlüğüne istenilen tarihe kadar teslim edeceklerdir.

c)Yukarıda istenilen belgeleri getirmeyen adaylar sözlü sınava alınmayacaktır. Sözlü sınav yeri, saati ve tarihleri www.ogm.gov.tr internet adresinden duyurulacak ve ayrıca adayların adreslerine tebligatla bildirilecek veya evrak tesliminde tebliğ edilecektir. Sözlü sıvan Orman Genel Müdürlüğünde yapılacaktır.

d)Operatör olarak işe başlayan işçilerin deneme süresi 90 gün olup, deneme süresi içinde başarısız olanların iş akdi fesh edilecektir.

e)Sözlü sınavda başarılı olup, operatör olarak işe başlatılacak adaylar atandığı işyerinde en az 5 yıl çalışacak ve bu süre içinde tayin isteyemeyecektir.

S.NO POZİSYON ADI BÜTÇE SAYI BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ EĞİTİM DURUMU ALIM ŞEKLİ ARANILAN BELGE VE ŞARTLAR
ÖB DS
1 İş Makineleri Operatörü 2 ADANA Ortaöğretim (Lise ve Dengi) mezunu olmak. KPSS 2012 KPSS Puanı en az 60 olmak, En az B Sürücü Belgesine sahip olmak, Trafik Kanunu’nun ilgili maddelerinde belirtilen G sınıfı Ekskavatör-Dozer sertifakasından 2 sine birden sahip olmak, Psikoteknik muayenelerinin yapıldığını gösteren belgeyi ibraz etmek, Tam Teşekküllü Resmi Sağlık Kurumlarından Ağır ve Tehlikeli İşlerde çalışabilirlik raporu almak, Adana, Osmaniye İlleri ve ilçelerinde ikamet etmek,
2 Ağır Makine Operatörü 2 ADANA Ortaöğretim (Lise ve Dengi) mezunu olmak. KPSS 2012 KPSS Puanı en az 60 olmak, En az B Sürücü belgesine sahip olmak, Trafik Kanunu’nun ilgili maddelerinde belirtilen G sınıfı Beko Loder-Kepçe veya Ekskavatör sertifikalarının birisine sahip olmak, Psikoteknik muayenelerinin yapıldığını gösteren belgeyi ibraz etmek, Tam Teşekküllü Resmi Sağlık Kurumlarından Ağır ve Tehlikeli İşlerde çalışabilirlik raporu almak, Alanında 3 Yıl deneyimi olduğunu Çalışma Belgesi ile belgelendirmek, Adana, Osmaniye İl ve ilçelerinde ikamet etmek,
3 Dozer Operatörü 5 5 ADANA En az İlköğretim mezunu olmak. KUR’A Trafik Kanunu’nun ilgili maddelerinde belirtilen G sınıfı Dozer sertifikasına sahip olmak, Psikoteknik muayenelerinin yapıldığını gösteren belgeyi ibraz etmek, Tam Teşekküllü Resmi Sağlık Kurumlarından Ağır ve Tehlikeli İşlerde çalışabilirlik raporu almak, Adana, Osmaniye İl ve ilçelerinde ikamet etmek,
4 Greyder Operatörü 3 4 ADANA En az İlköğretim mezunu olmak. KUR’A Trafik Kanunu’nun ilgili maddelerinde belirtilen Greyder Operatör belgesine sahip olmak, Psikoteknik muayenelerinin yapıldığını gösteren belgeyi ibraz etmek, Tam Teşekküllü Resmi Sağlık Kurumlarından Ağır ve Tehlikeli İşlerde çalışabilirlik raporu almak, Adana, Osmaniye İl ve ilçelerinde ikamet etmek,
5 Traktör Operatörü 2 ADANA Ortaöğretim (Lise ve Dengi) mezunu olmak. KPSS 2012 KPSS Puanı en az 60 olmak, Trafik Kanunu’nun ilgili maddelerinde belirtilen Traktör kulanmaya yetkili sürücü belgesine sahip olmak, Tam Teşekküllü Resmi Sağlık Kurumlarından Ağır ve Tehlikeli İşlerde çalışabilirlik raporu almak, Alanında 5 Yıl deneyimi olduğunu Çalışma Belgesi ile belgelendirmek, Adana, Osmaniye İl ve ilçelerinde ikamet etmek,
6 Traktör Operatörü (Büyük) 1 ADANA Ortaöğretim (Lise ve Dengi) mezunu olmak. KPSS 2012 KPSS Puanı en az 60 olmak, Trafik Kanunu’nun ilgili maddelerinde belirtilen Traktör kullanmaya yetkili sürücü belgesine sahip olmak, Tam Teşekküllü Resmi Sağlık Kurumlarından Ağır ve Tehlikeli İşlerde çalışabilirlik raporu almak, Alanında 5 Yıl deneyimi olduğunu Çalışma Belgesi ile belgelendirmek, Adana, Osmaniye İl ve ilçelerinde ikamet etmek,
7 Ekskavatör Operatörü 3 ADANA Ortaöğretim ( Endüstri Meslek Lisesi) mezunu olmak KPSS 2012 KPSS Puanı en az 60 olmak, E sınıfı sürücü belgesine sahip olmak, Trafik Kanunu’nun ilgili maddelerinde belirtilen G sınıfı Ekskavatör operatör sertifikasına sahip olmak, Psikoteknik muayenelerinin yapıldığını gösteren belgeyi ibraz etmek, Tam Teşekküllü Resmi Sağlık Kurumlarından Ağır ve Tehlikeli İşlerde çalışabilirlik raporu almak, Adana, Osmaniye İl ve ilçelerinde ikamet etmek,
1 İş Makineleri Operatörü 1 SAKARYA Ortaöğretim (Lise ve Dengi) mezunu olmak. KPSS 2012 KPSS Puanı en az 60 olmak, Trafik Kanunu’nun ilgili maddelerinde belirtilen G sınıfı Ekskavatör-Dozer sertifakasından 2 sine birden sahip olmak, Psikoteknik muayenelerinin yapıldığını gösteren belgeyi ibraz etmek, Tam Teşekküllü Resmi Sağlık Kurumlarından Ağır ve Tehlikeli İşlerde çalışabilirlik raporu almak, Sakarya, Kocaeli İl ve ilçelerinde ikamet etmek,
2 Ağır Makine Operatörü 1 SAKARYA Ortaöğretim (Lise ve Dengi) mezunu olmak. KPSS 2012 KPSS Puanı en az 60 olmak, Trafik Kanunu’nun ilgili maddelerinde belirtilen G sınıfı Beko Loder-Kepçe veya Ekskavatör sertifikalarının birisine sahip olmak, Psikoteknik muayenelerinin yapıldığını gösteren belgeyi ibraz etmek, Tam Teşekküllü Resmi Sağlık Kurumlarından Ağır ve Tehlikeli İşlerde çalışabilirlik raporu almak, Sakarya, Kocaeli İl ve ilçelerinde ikamet etmek
3 Dozer Operatörü 2 SAKARYA Lisans mezunu olmak. KPSS 2014 KPSS P3 Puanı en az 60 olmak, Trafik Kanunu’nun ilgili maddelerinde belirtilen Dozer Operatör belgesine sahip olmak, Psikoteknik muayenelerinin yapıldığını gösteren belgeyi ibraz etmek, Tam Teşekküllü Resmi Sağlık Kurumlarından Ağır ve Tehlikeli İşlerde çalışabilirlik raporu almak, Sakarya, Kocaeli İl ve ilçelerinde ikamet etmek,
4 Greyder Operatörü 1 SAKARYA Ortaöğretim (Lise ve Dengi) mezunu olmak. KPSS 2012 KPSS Puanı en az 60 olmak, Trafik Kanunu’nun ilgili maddelerinde belirtilen Greyder Operatör belgesine sahip olmak. Psikoteknik muayenelerinin yapıldığını gösteren belgeyi ibraz etmek, Tam Teşekküllü Resmi Sağlık Kurumlarından Ağır ve Tehlikeli İşlerde çalışabilirlik raporu almak, Sakarya, Kocaeli İl ve ilçelerinde ikamet etmek,
5 Traktör Operatörü 2 SAKARYA Ortaöğretim ( Endüstri Meslek Lisesi) mezunu olmak KPSS 2012 KPSS Puanı en az 60 olmak, Trafik Kanunu’nun ilgili maddelerinde belirtilen Traktör kullanmaya yetkili sürücü belgesine sahip olmak, Tam Teşekküllü Resmi Sağlık Kurumlarından Ağır ve Tehlikeli İşlerde çalışabilirlik raporu almak, Alanında 5 Yıl deneyimi olduğunu Çalışma Belgesi ile belgelemek, Sakarya, Kocaeli İl ve ilçelerinde ikamet etmek,
6 Traktör Operatörü (Büyük) 1 SAKARYA Ortaöğretim (Lise ve Dengi) mezunu olmak. KPSS 2012 KPSS Puanı en az 60 olmak, Trafik Kanunu’nun ilgili maddelerinde belirtilen Traktör kullanmaya yetkili sürücü belgesine sahip olmak, Tam Teşekküllü Resmi Sağlık Kurumlarından Ağır ve Tehlikeli İşlerde çalışabilirlik raporu almak, Alanında 3 Yıl deneyimi olduğunu Çalışma Belgesi ile belgelemek, Sakarya, Kocaeli İl ve ilçelerinde ikamet etmek,
7 Ekskavatör Operatörü 1 SAKARYA Lisans mezunu olmak. KPSS 2014 KPSS P3 Puanı en az 60 olmak, Trafik Kanunu’nun ilgili maddelerinde belirtilen Ekskavatör Operatör belgesine sahip olmak, Psikoteknik muayenelerinin yapıldığını gösteren belgeyi ibraz etmek, Tam Teşekküllü Resmi Sağlık Kurumlarından Ağır ve Tehlikeli İşlerde çalışabilirlik raporu almak, Sakarya, Kocaeli İl ve ilçelerinde ikamet etmek,
1 İş Makineleri Operatörü 3 AMASYA En az İlköğretim mezunu olmak. KURA Trafik Kanunu’nun ilgili maddelerinde belirtilen G sınıfı Ekskavatör-Dozer sertifakasından 2 sine birden sahip olmak, Psikoteknik muayenelerinin yapıldığını gösteren belgeyi ibraz etmek, Tam Teşekküllü Resmi Sağlık Kurumlarından Ağır ve Tehlikeli İşlerde çalışabilirlik raporu almak, Amasya, Samsun, Çorum, Tokat İl ve ilçelerinde ikamet etmek,
2 Ağır Makine Operatörü 3 AMASYA En az İlköğretim mezunu olmak. KURA Trafik Kanunu’nun ilgili maddelerinde belirtilen G sınıfı Beko Loder-Kepçe veya Ekskavatör sertifikalarının birisine sahip olmak, Psikoteknik muayenelerinin yapıldığını gösteren belgeyi ibraz etmek, Tam Teşekküllü Resmi Sağlık Kurumlarından Ağır ve Tehlikeli İşlerde çalışabilirlik raporu almak, Amasya, Samsun, Çorum, Tokat İl ve ilçelerinde ikamet etmek,
3 Dozer Operatörü 3 AMASYA En az İlköğretim mezunu olmak. KURA Trafik Kanunu’nun ilgili maddelerinde belirtilen G sınıfı Dozer sertifikasına sahip olmak, Psikoteknik muayenelerinin yapıldığını gösteren belgeyi ibraz etmek, Tam Teşekküllü Resmi Sağlık Kurumlarından Ağır ve Tehlikeli İşlerde çalışabilirlik raporu almak, Amasya, Samsun, Çorum, Tokat İl ve ilçelerinde ikamet etmek,
4 Greyder Operatörü 2 2 AMASYA En az İlköğretim mezunu olmak. KURA Trafik Kanunu’nun ilgili maddelerinde belirtilen Greyder Operatör belgesine sahip olmak, Psikoteknik muayenelerinin yapıldığını gösteren belgeyi ibraz etmek, Tam Teşekküllü Resmi Sağlık Kurumlarından Ağır ve Tehlikeli İşlerde çalışabilirlik raporu almak, Amasya, Samsun, Çorum, Tokat İl ve ilçelerinde ikamet etmek,
5 Traktör Operatörü 4 AMASYA En az İlköğretim mezunu olmak. KURA Trafik Kanunu’nun ilgili maddelerinde belirtilen Traktör kullanmaya yetkili sürücü belgesine sahip olmak, Tam Teşekküllü Resmi Sağlık Kurumlarından Ağır ve Tehlikeli İşlerde çalışabilirlik raporu almak, Amasya, Samsun, Çorum, Tokat İl ve ilçelerinde ikamet etmek,
6 Traktör Operatörü (Büyük) 2 AMASYA En az İlköğretim mezunu olmak. KURA Trafik Kanunu’nun ilgili maddelerinde belirtilen Traktör kulanmaya yetkili sürücü belgesine sahip olmak, Tam Teşekküllü Resmi Sağlık Kurumlarından Ağır ve Tehlikeli İşlerde çalışabilirlik raporu almak, Amasya, Samsun, Çorum, Tokat İl ve ilçelerinde ikamet etmek,
7 Ekskavatör Operatörü 1 AMASYA En az İlköğretim mezunu olmak. KURA Trafik Kanunu’nun ilgili maddelerinde belirtilen G sınıfı Ekskavatör operatör sertifikasına sahip olmak, Psikoteknik muayenelerinin yapıldığını gösteren belgeyi ibraz etmek, Tam Teşekküllü Resmi Sağlık Kurumlarından Ağır ve Tehlikeli İşlerde çalışabilirlik raporu almak, Amasya, Samsun, Çorum, Tokat İl ve ilçelerinde ikamet etmek,
1 İş Makineleri Operatörü 4 ANKARA Ortaöğretim (Lise ve Dengi) mezunu olmak. KPSS 2012 KPSS Puanı en az 60 olmak, E sınıfı Sürücü Belgesine sahip olmak. Trafik Kanunu’nun ilgili maddelerinde belirtilen G sınıfı Ekskavatör-Dozer sertifikalarının 2 sine birden sahip olmak, Psikoteknik muayenelerinin yapıldığını gösteren belgeyi ibraz etmek, Tam Teşekküllü Resmi Sağlık Kurumlarından Ağır ve Tehlikeli İşlerde çalışabilirlik raporu almak, Ankara, Kırıkkale, Kırşehir, Çankırı İllerinde ve ilçelerinde ikamet etmek,
2 Ağır Makine Operatörü 4 ANKARA Ortaöğretim (Lise ve Dengi) mezunu olmak. KPSS 2012 KPSS Puanı en az 60 olmak, E sınıfı Sürücü Belgesine sahip olmak. Trafik Kanunu’nun ilgili maddelerinde belirtilen G sınıfı Beko Loder, Kepçe veya Ekskavatör sertifikalarından birine sahibi olmak, Psikoteknik muayenelerinin yapıldığını gösteren belgeyi ibraz etmek, Tam Teşekküllü Resmi Sağlık Kurumlarından Ağır ve Tehlikeli İşlerde çalışabilirlik raporu almak, Alanında 3 Yıl deneyimi olduğunu Çalışma Belgesi ile belgelendirmek, Ankara, Kırıkkale, Kırşehir, Çankırı İllerinde ve ilçelerinde ikamet ettiğini belgelemek,
3 Dozer Operatörü 5 ANKARA Ortaöğretim (Lise ve Dengi)mezunu olmak. KPSS 2012 KPSS Puanı en az 60 olmak, En az B sınıfı sürücü belgesine sahip olmak, Trafik Kanunu’nun ilgili maddelerinde belirtilen Dozer sertifikasına sahibi olmak, Psikoteknik muayenelerinin yapıldığını gösteren belgeyi ibraz etmek, Tam Teşekküllü Resmi Sağlık Kurumlarından Ağır ve Tehlikeli İşlerde çalışabilirlik raporu almak, Alanında 3 Yıl deneyimi olduğunu Çalışma Belgesi ile belgelendirmek, Ankara, Kırıkkale, Kırşehir, Çankırı İllerinde ve ilçelerinde ikamet ettiğini belgelemek,
4 Greyder Operatörü 2 ANKARA Ortaöğretim (Lise ve Dengi) mezunu olmak. KPSS 2012 KPSS Puanı en az 60 olmak, Trafik Kanunu’nun ilgili maddelerinde belirtilen G sınıfı Dozer sertifikasına sahip olmak, Psikoteknik muayenelerinin yapıldığını gösteren belgeyi ibraz etmek, Tam Teşekküllü Resmi Sağlık Kurumlarından Ağır ve Tehlikeli İşlerde çalışabilirlik raporu almak, Ankara, Kırıkkale, Kırşehir, Çankırı İllerinde ve ilçelerinde ikamet ettiğini belgelemek,
5 Traktör Operatörü 6 ANKARA Ortaöğretim (Lise ve Dengi) mezunu olmak. KPSS 2012 KPSS Puanı en az 60 olmak, Trafik Kanunu’nun ilgili maddelerinde belirtilen Traktör kullanmaya yetkili sürücü belgesine sahip olmak, Tam Teşekküllü Resmi Sağlık Kurumlarından Ağır ve Tehlikeli İşlerde çalışabilirlik raporu almak, Alanında 5 Yıl deneyimi olduğunu Çalışma Belgesi ile belgelendirmek, Ankara, Kırıkkale, Kırşehir, Çankırı İllerinde ve ilçelerinde ikamet ettiğini belgelemek,
6 Traktör Operatörü (Büyük) 3 ANKARA Ortaöğretim (Lise ve Dengi) mezunu olmak. KPSS 2012 KPSS P94 Puanı en az 60 olmak, Trafik Kanunu’nun ilgili maddelerinde belirtilen Traktör kullanmaya yetkili sürücü belgesine sahip olmak, Tam Teşekküllü Resmi Sağlık Kurumlarından Ağır ve Tehlikeli İşlerde çalışabilirlik raporu almak, Alanında 5 Yıl deneyimi olduğunu Çalışma Belgesi ile belgelendirmek, Ankara, Kırıkkale, Kırşehir, Çankırı İllerinde ve ilçelerinde ikamet ettiğini belgelemek,
7 Ekskavatör Operatörü 3 ANKARA Lisans mezunu olmak. KPSS 2014 KPSS P3 Puan türü en az 60 olmak, En az B sınıfı Sürücü Belgesine sahip olmak, Trafik Kanunu’nun ilgili maddelerinde belirtilen Ekskavatör operatör belgesine sahip olmak, Psikoteknik muayenelerinin yapıldığını gösteren belgeyi ibraz etmek, Tam TeşekküllüResmi Sağlık Kurumlarından Ağır ve Tehlikeli İşlerde çalışabilirlik raporu almak, Ankara, Kırıkkale, Kırşehir, Çankırı İllerinde ve ilçelerinde ikamet ettiğini belgelemek,
1 İş Makineleri Operatörü 2 ANTALYA Ortaöğretim (Lise ve Dengi) mezunu olmak. KPSS 2012 KPSS Puanı en az 60 olmak, E sınıfı Sürücü Belgesine sahip olmak. Trafik Kanunu’nun ilgili maddelerinde belirtilen G sınıfı Ekskavatör-Dozer sertifikalarının 2 sine birden sahip olmak, Psikoteknik muayenelerinin yapıldığını gösteren belgeyi ibraz etmek, Tam Teşekküllü Resmi Sağlık Kurumlarından Ağır ve Tehlikeli İşlerde çalışabilirlik raporu almak, Antalya İli ve ilçelerinde ikamet etmek,
2 Ağır Makine Operatörü 2 ANTALYA En az İlköğretim mezunu olmak. KURA E sınıfı Sürücü Belgesine sahip olmak. Trafik Kanunu’nun ilgili maddelerinde belirtilen G sınıfı Beko Loder, Kepçe veya Ekskavatör sertifikalarından birine sahibi olmak, Psikoteknik muayenelerinin yapıldığını gösteren belgeyi ibraz etmek, Tam Teşekküllü Resmi Sağlık Kurumlarından Ağır ve Tehlikeli İşlerde çalışabilirlik raporu almak, Antalya İli ve ilçelerinde ikamet etmek,
3 Dozer Operatörü 11 11 ANTALYA Ortaöğretim (Lise ve Dengi) mezunu olmak. KPSS 2012 KPSS Puanı en az 60 olmak, Trafik Kanunu’nun ilgili maddelerinde belirtilen G sınıfı Dozer sertifikasına sahip olmak, Psikoteknik muayenelerinin yapıldığını gösteren belgeyi ibraz etmek, Tam Teşekküllü Resmi Sağlık Kurumlarından Ağır ve Tehlikeli İşlerde çalışabilirlik raporu almak, Antalya İli ve ilçelerinde ikamet etmek,
4 Greyder Operatörü 5 9 ANTALYA Ortaöğretim (Lise ve Dengi) mezunu olmak. KPSS 2012 KPSS Puanı en az 60 olmak, Trafik Kanunu’nun ilgili maddelerinde belirtilen G sınıfı Grayder sertifikasına sahip olmak, Psikoteknik muayenelerinin yapıldığını gösteren belgeyi ibraz etmek, Tam Teşekküllü Resmi Sağlık Kurumlarından Ağır ve Tehlikeli İşlerde çalışabilirlik raporu almak, Antalya İli ve ilçelerinde ikamet etmek,
5 Traktör Operatörü 2 ANTALYA Ortaöğretim (Lise ve Dengi) mezunu olmak. KPSS 2012 KPSSPuanı en az 60 olmak, Trafik Kanunu’nun ilgili maddelerinde belirtilen Traktör kullanmaya yetkili sürücü belgesine sahip olmak, Tam Teşekküllü Resmi Sağlık Kurumlarından Ağır ve Tehlikeli İşlerde çalışabilirlik raporu almak, Alanında 5 Yıl deneyimi olduğunu Çalışma Belgesi ile belgelendirmek, Antalay İli ve ilçelerinde ikamet etmek,
6 Traktör Operatörü (Büyük) 1 ANTALYA İlköğretim mezunu olmak KURA Trafik Kanunu’nun ilgili maddelerinde belirtilen Traktör kullanmaya yetkili sürücü belgesine sahip olmak, Tam Teşekküllü Resmi Sağlık Kurumlarından Ağır ve Tehlikeli İşlerde çalışabilirlik raporu almak, Alanında 5 Yıl deneyimi olduğunu Çalışma Belgesi ile belgelendirmek, Antalay İli ve ilçelerinde ikamet etmek,
7 Ekskavatör Operatörü 1 ANTALYA Ortaöğretim (Lise ve Dengi) mezunu olmak. KPSS 2012 KPSS Puanı en az 60 olmak, En az B sınıfı sürücü belgesine sahip olmak, Trafik Kanunu’nun ilgili maddelerinde belirtilen G sınıfı Ekskavatör operatör sertifikasına sahip olmak, Psikoteknik muayenelerinin yapıldığını gösteren belgeyi ibraz etmek, Tam Teşekküllü Resmi Sağlık Kurumlarından Ağır ve Tehlikeli İşlerde çalışabilirlik raporu almak, Antalya İli ve ilçelerinde ikamet etmek,
1 İş Makineleri Operatörü 5 ARTVİN En az İlköğretim mezunu olmak. KURA E sınıfı Sürücü Belgesine sahip olmak. Trafik Kanunu’nun ilgili maddelerinde belirtilen G sınıfı Ekskavatör-Dozer sertifikalarının 2 sine birden sahip olmak, Psikoteknik muayenelerinin yapıldığını gösteren belgeyi ibraz etmek, Tam Teşekküllü Resmi Sağlık Kurumlarından Ağır ve Tehlikeli İşlerde çalışabilirlik raporu almak, Artvin İli ve ilçelerinde ikamet etmek,
2 Ağır Makine Operatörü 5 ARTVİN En az İlköğretim mezunu olmak. KURA E sınıfı Sürücü Belgesine sahip olmak. Trafik Kanunu’nun ilgili maddelerinde belirtilen G sınıfı Beko Loder, Kepçe veya Ekskavatör sertifikalarından birine sahibi olmak, Psikoteknik muayenelerinin yapıldığını gösteren belgeyi ibraz etmek, Tam Teşekküllü Resmi Sağlık Kurumlarından Ağır ve Tehlikeli İşlerde çalışabilirlik raporu almak, Artvin İli ve ilçelerinde ikamet etmek,
3 Greyder Operatörü 1 ARTVİN En az İlköğretim mezunu olmak. KURA Trafik Kanunu’nun ilgili maddelerinde belirtilen G sınıfı Grayder sertifikasına sahip olmak, Psikoteknik muayenelerinin yapıldığını gösteren belgeyi ibraz etmek, Tam Teşekküllü Resmi Sağlık Kurumlarından Ağır ve Tehlikeli İşlerde çalışabilirlik raporu almak, Artvin İli ve ilçelerinde ikamet etmek,
4 Traktör Operatörü 1 ARTVİN En az İlköğretim mezunu olmak. KURA Trafik Kanunu’nun ilgili maddelerinde belirtilen Traktör kullanmaya yetkili sürücü belgesine sahip olmak, Tam Teşekküllü Resmi Sağlık Kurumlarından Ağır ve Tehlikeli İşlerde çalışabilirlik raporu almak, Alanında 5 Yıl deneyimi olduğunu Çalışma Belgesi ile belgelendirmek, Artvin İli ve ilçelerinde ikamet etmek,
1 İş Makineleri Operatörü 2 BALIKESİR Ortaöğretim (Lise ve Dengi) mezunu olmak. KPSS 2012 KPSS Puanı en az 60 olmak, En az B Sürücü Belgesine sahip olmak. Trafik Kanunu’nun ilgili maddelerinde belirtilen G sınıfı Ekskavatör-Dozer sertifikalarının 2 sine birden sahip olmak, Psikoteknik muayenelerinin yapıldığını gösteren belgeyi ibraz etmek, Tam Teşekküllü Resmi Sağlık Kurumlarından Ağır ve Tehlikeli İşlerde çalışabilirlik raporu almak, Balıkesir, Çanakkale İllerinde ve ilçelerinde ikamet etmek,
2 Ağır Makine Operatörü 2 BALIKESİR Ortaöğretim (Lise ve Dengi) mezunu olmak. KPSS 2012 KPSS Puanı en az 60 olmak, E sınıfı Sürücü Belgesine sahip olmak. Trafik Kanunu’nun ilgili maddelerinde belirtilen G sınıfı Beko Loder, Kepçe veya Ekskavatör sertifikalarından birine sahibi olmak, Psikoteknik muayenelerinin yapıldığını gösteren belgeyi ibraz etmek, Tam Teşekküllü Resmi Sağlık Kurumlarından Ağır ve Tehlikeli İşlerde çalışabilirlik raporu almak, Balıkesir, Çanakkale İllerinde ve ilçelerinde ikamet etmek,
3 Dozer Operatörü 9 6 BALIKESİR En az İlköğretimmezunu olmak. KURA Trafik Kanunu’nun ilgili maddelerinde belirtilen G sınıfı Dozer sertifikasına sahip olmak, Psikoteknik muayenelerinin yapıldığını gösteren belgeyi ibraz etmek, Tam Teşekküllü Resmi Sağlık Kurumlarından Ağır ve Tehlikeli İşlerde çalışabilirlik raporu almak, Balıkesir, Çanakkale İllerinde ve ilçelerinde ikamet etmek,
4 Greyder Operatörü 3 6 BALIKESİR Ortaöğretim (Lise ve Dengi) mezunu olmak. KPSS 2012 KPSS Puanı en az 60 olmak, Trafik Kanunu’nun ilgili maddelerinde belirtilen G sınıfı Grayder sertifikasına sahip olmak, Psikoteknik muayenelerinin yapıldığını gösteren belgeyi ibraz etmek, Tam Teşekküllü Resmi Sağlık Kurumlarından Ağır ve Tehlikeli İşlerde çalışabilirlik raporu almak, Balıkesir, Çanakkale İllerinde ve ilçelerinde ikamet etmek,
5 Traktör Operatörü 6 BALIKESİR Ortaöğretim (Lise ve Dengi) mezunu olmak. KPSS 2012 KPSS Puanı en az 60 olmak, Trafik Kanunu’nun ilgili maddelerinde belirtilen Traktör kullanmaya yetkili sürücü belgesine sahip olmak, Tam Teşekküllü Resmi Sağlık Kurumlarından Ağır ve Tehlikeli İşlerde çalışabilirlik raporu almak, Alanında 5 Yıl deneyimi olduğunu Çalışma Belgesi ile belgelendirmek, Balıkesir, Çanakkale İllerinde ve ilçelerinde ikamet etmek,
6 Traktör Operatörü (Büyük) 2 BALIKESİR En az İlköğretim mezunu olmak. KURA Trafik Kanunu’nun ilgili maddelerinde belirtilen Traktör kullanmaya yetkili sürücü belgesine sahip olmak, Tam Teşekküllü Resmi Sağlık Kurumlarından Ağır ve Tehlikeli İşlerde çalışabilirlik raporu almak, Alanında 5 Yıl deneyimi olduğunu Çalışma Belgesi ile belgelendirmek, Balıkesir, Çanakkale İllerinde ve ilçelerinde ikamet etmek,
7 Ekskavatör Operatörü 2 BALIKESİR Lisans mezunu olmak. KPSS 2014 KPSS P3 Puanı en az 60 olmak, E sınıfı sürücü belgesine sahip olmak, Trafik Kanunu’nun ilgili maddelerinde belirtilen G sınıfı Ekskavatör operatör sertifikasına sahip olmak, Psikoteknik muayenelerinin yapıldığını gösteren belgeyi ibraz etmek, Tam Teşekküllü Resmi Sağlık Kurumlarından Ağır ve Tehlikeli İşlerde çalışabilirlik raporu almak, Balıkesir, Çanakkale İllerinde ve ilçelerinde ikamet etmek,
1 İş Makineleri Operatörü 4 BOLU En az İlköğretim mezunu olmak. KURA En az B sınıfı Sürücü Belgesine sahip olmak. Trafik Kanunu’nun ilgili maddelerinde belirtilen G sınıfı Ekskavatör-Dozer sertifikalarının 2 sine birden sahip olmak, Psikoteknik muayenelerinin yapıldığını gösteren belgeyi ibraz etmek, Tam Teşekküllü Resmi Sağlık Kurumlarından Ağır ve Tehlikeli İşlerde çalışabilirlik raporu almak, Bolu, Düzce İllerinde ve ilçelerinde ikamet etmek,
2 Ağır Makine Operatörü 4 BOLU En az İlköğretim mezunu olmak. KURA E sınıfı Sürücü Belgesine sahip olmak. Trafik Kanunu’nun ilgili maddelerinde belirtilen G sınıfı Beko Loder, Kepçe veya Ekskavatör sertifikalarından birine sahibi olmak, Psikoteknik muayenelerinin yapıldığını gösteren belgeyi ibraz etmek, Tam Teşekküllü Resmi Sağlık Kurumlarından Ağır ve Tehlikeli İşlerde çalışabilirlik raporu almak, Bolu, Düzce İllerinde ve ilçelerinde ikamet etmek,
3 Greyder Operatörü 3 2 BOLU En az İlköğretim mezunu olmak. KURA Trafik Kanunu’nun ilgili maddelerinde belirtilen G sınıfı Grayder sertifikasına sahip olmak, Psikoteknik muayenelerinin yapıldığını gösteren belgeyi ibraz etmek, Tam Teşekküllü Resmi Sağlık Kurumlarından Ağır ve Tehlikeli İşlerde çalışabilirlik raporu almak, Balıkesir, Çanakkale İllerinde ve ilçelerinde ikamet etmek,
4 Traktör Operatörü 4 BOLU En az İlköğretim mezunu olmak. KURA Trafik Kanunu’nun ilgili maddelerinde belirtilen Traktör kullanmaya yetkili sürücü belgesine sahip olmak, Tam Teşekküllü Resmi Sağlık Kurumlarından Ağır ve Tehlikeli İşlerde çalışabilirlik raporu almak, Bolu, Düzce İllerinde ve ilçelerinde ikamet etmek,
5 Ekskavatör Operatörü 1 BOLU En az İlköğretim mezunu olmak. KURA En az B sınıfı sürücü belgesine sahip olmak, Trafik Kanunu’nun ilgili maddelerinde belirtilen G sınıfı Ekskavatör operatör sertifikasına sahip olmak, Psikoteknik muayenelerinin yapıldığını gösteren belgeyi ibraz etmek, Tam Teşekküllü Resmi Sağlık Kurumlarından Ağır ve Tehlikeli İşlerde çalışabilirlik raporu almak, Bolu, Düzce İllerinde ve ilçelerinde ikamet etmek,
1 İş Makineleri Operatörü 3 BURSA En az İlköğretim mezunu olmak. KURA Trafik Kanunu’nun ilgili maddelerinde belirtilen G sınıfı Ekskavatör-Dozer sertifikalarının 2 sine birden sahip olmak, Psikoteknik muayenelerinin yapıldığını gösteren belgeyi ibraz etmek, Tam Teşekküllü Resmi Sağlık Kurumlarından Ağır ve Tehlikeli İşlerde çalışabilirlik raporu almak, Bursa, Bilecik, Yalova İllerinde ve ilçelerinde ikamet etmek,
2 Ağır Makine Operatörü 3 BURSA En az İlköğretim mezunu olmak. KURA Trafik Kanunu’nun ilgili maddelerinde belirtilen G sınıfı Beko Loder, Kepçe veya Ekskavatör sertifikalarından birine sahibi olmak, Psikoteknik muayenelerinin yapıldığını gösteren belgeyi ibraz etmek, Tam Teşekküllü Resmi Sağlık Kurumlarından Ağır ve Tehlikeli İşlerde çalışabilirlik raporu almak, Bursa, Bilecik, Yalova İllerinde ve ilçelerinde ikamet etmek,
3 Greyder Operatörü 3 BURSA Ortaöğretim (Lise ve Dengi) mezunu olmak. KPSS 2012 KPSS Puanı en az 60 olmak, Trafik Kanunu’nun ilgili maddelerinde belirtilen G sınıfı Grayder sertifikasına sahip olmak, Psikoteknik muayenelerinin yapıldığını gösteren belgeyi ibraz etmek, Tam Teşekküllü Resmi Sağlık Kurumlarından Ağır ve Tehlikeli İşlerde çalışabilirlik raporu almak, Bursa, Bilecik, Yalova İllerinde ve ilçelerinde ikamet etmek,
4 Traktör Operatörü 2 BURSA Ortaöğretim (Lise ve Dengi) mezunu olmak. KPSS 2012 KPSS Puanı en az 60 olmak, Trafik Kanunu’nun ilgili maddelerinde belirtilen Traktör kullanmaya yetkili sürücü belgesine sahip olmak, Tam Teşekküllü Resmi Sağlık Kurumlarından Ağır ve Tehlikeli İşlerde çalışabilirlik raporu almak, Alanında 5 Yıl deneyimi olduğunu Çalışma Belgesi ile belgelendirmek, Bursa, Bilecik, Yalova İllerinde ve ilçelerinde ikamet etmek,
5 Traktör Operatörü (Büyük) 1 BURSA En az İlköğretim mezunu olmak. KURA En az B sınıfı sürücü belgesine sahip olmak, Trafik Kanunu’nun ilgili maddelerinde belirtilen G sınıfı Ekskavatör operatör sertifikasına sahip olmak, Psikoteknik muayenelerinin yapıldığını gösteren belgeyi ibraz etmek, Tam Teşekküllü Resmi Sağlık Kurumlarından Ağır ve Tehlikeli İşlerde çalışabilirlik raporu almak, Alanında 5 Yıl deneyimi olduğunu Çalışma Belgesi ile belgelendirmek, Bursa, Bilecik, Yalova İllerinde ve ilçelerinde ikamet etmek,
1 İş Makineleri Operatörü 1 DENİZLİ Ortaöğretim (Lise ve Dengi) mezunu olmak. KPSS 2012 KPSS Puanı en az 60 olmak, En az B sınıfı Sürücü Belgesine sahip olmak. Trafik Kanunu’nun ilgili maddelerinde belirtilen G sınıfı Ekskavatör-Dozer sertifikalarının 2 sine birden sahip olmak, Psikoteknik muayenelerinin yapıldığını gösteren belgeyi ibraz etmek, Tam Teşekküllü Resmi Sağlık Kurumlarından Ağır ve Tehlikeli İşlerde çalışabilirlik raporu almak, Denizli, Uşak İllerinde ve ilçelerinde ikamet etmek,
2 Ağır Makine Operatörü 1 DENİZLİ Ortaöğretim (Lise ve Dengi) mezunu olmak. KPSS 2012 KPSS Puanı en az 60 olmak, E sınıfı Sürücü Belgesine sahip olmak. Trafik Kanunu’nun ilgili maddelerinde belirtilen G sınıfı Beko Loder, Kepçe veya Ekskavatör sertifikalarından birine sahibi olmak, Psikoteknik muayenelerinin yapıldığını gösteren belgeyi ibraz etmek, Tam Teşekküllü Resmi Sağlık Kurumlarından Ağır ve Tehlikeli İşlerde çalışabilirlik raporu almak, Denizli, Uşak İllerinde ve ilçelerinde ikamet etmek,
3 Dozer Operatörü 4 1 DENİZLİ Ortaöğretim (Lise ve Dengi) mezunu olmak. KPSS 2012 KPSS Puanı en az 60 olmak, Trafik Kanunu’nun ilgili maddelerinde belirtilen G sınıfı Dozer sertifikasına sahip olmak, Psikoteknik muayenelerinin yapıldığını gösteren belgeyi ibraz etmek, Tam Teşekküllü Resmi Sağlık Kurumlarından Ağır ve Tehlikeli İşlerde çalışabilirlik raporu almak, Denizli, Uşak İllerinde ve ilçelerinde ikamet etmek,
4 Greyder Operatörü 3 DENİZLİ Ortaöğretim (Lise ve Dengi) mezunu olmak. KPSS 2012 KPSS Puanı en az 60 olmak, Trafik Kanunu’nun ilgili maddelerinde belirtilen G sınıfı Grayder sertifikasına sahip olmak, Psikoteknik muayenelerinin yapıldığını gösteren belgeyi ibraz etmek, Tam Teşekküllü Resmi Sağlık Kurumlarından Ağır ve Tehlikeli İşlerde çalışabilirlik raporu almak, Denizli, Uşak İllerinde ve ilçelerinde ikamet etmek,
5 Traktör Operatörü 2 DENİZLİ Ortaöğretim (Lise ve Dengi) mezunu olmak. KPSS 2012 KPSS Puanı en az 60 olmak, Trafik Kanunu’nun ilgili maddelerinde belirtilen Traktör kullanmaya yetkili sürücü belgesine sahip olmak, Tam Teşekküllü Resmi Sağlık Kurumlarından Ağır ve Tehlikeli İşlerde çalışabilirlik raporu almak, Alanında 5 Yıl deneyimi olduğunu Çalışma Belgesi ile belgelendirmek, Denizli, Uşak İllerinde ve ilçelerinde ikamet etmek,
6 Traktör Operatörü (Büyük) 1 DENİZLİ Lisans mezunu olmak. KPSS 2014 KPSS P3 Puanı en az 60 olmak, Trafik Kanunu’nun ilgili maddelerinde belirtilen Traktör kullanmaya yetkili sürücü belgesine sahip olmak, Tam Teşekküllü Resmi Sağlık Kurumlarından Ağır ve Tehlikeli İşlerde çalışabilirlik raporu almak, Alanında 5 Yıl deneyimi olduğunu Çalışma Belgesi ile belgelendirmek, Denizli, Uşak İllerinde ve ilçelerinde ikamet etmek,
7 Ekskavatör Operatörü 1 DENİZLİ Ortaöğretim (Lise ve Dengi) mezunu olmak. KPSS 2012 KPSS Puanı en az 60 olmak, E sınıfı sürücü belgesine sahip olmak, Trafik Kanunu’nun ilgili maddelerinde belirtilen G sınıfı Ekskavatör operatör sertifikasına sahip olmak, Psikoteknik muayenelerinin yapıldığını gösteren belgeyi ibraz etmek, Tam Teşekküllü Resmi Sağlık Kurumlarından Ağır ve Tehlikeli İşlerde çalışabilirlik raporu almak, Denizli, Uşak İllerinde ve ilçelerinde ikamet etmek,
1 Traktör Operatörü 3 ELAZIĞ En az İlköğretim mezunu olmak. KURA Trafik Kanunu’nun ilgili maddelerinde belirtilen Traktör kullanmaya yetkili sürücü belgesine sahip olmak, Tam Teşekküllü Resmi Sağlık Kurumlarından Ağır ve Tehlikeli İşlerde çalışabilirlik raporu almak, Elazığ, Bitlis, Muş, Malatya, Hakkari, Van, Tunceli, Bingöl İllerinde ve ilçelerinde ikamet etmek,
2 Traktör Operatörü (Büyük) 1 ELAZIĞ En az İlköğretim mezunu olmak. KURA Trafik Kanunu’nun ilgili maddelerinde belirtilen Traktör kulanmaya yetkili sürücü belgesine sahip olmak, Tam Teşekküllü Resmi Sağlık Kurumlarından Ağır ve Tehlikeli İşlerde çalışabilirlik raporu almak, Elazığ, Bitlis, Muş, Malatya, Hakkari, Van, Tunceli, Bingöl İllerinde ve ilçelerinde ikamet etmek,
3 Ekskavatör Operatörü 3 ELAZIĞ En az İlköğretim mezunu olmak. KURA Trafik Kanunu’nun ilgili maddelerinde belirtilen G sınıfı Ekskavatör operatör sertifikasına sahip olmak, Psikoteknik muayenelerinin yapıldığını gösteren belgeyi ibraz etmek, Tam Teşekküllü Resmi Sağlık Kurumlarından Ağır ve Tehlikeli İşlerde çalışabilirlik raporu almak, Elazığ, Bitlis, Muş, Malatya, Hakkari, Van, Tunceli, Bingöl İllerinde ve ilçelerinde ikamet etmek,
1 İş Makineleri Operatörü 1 ERZURUM En az İlköğretim mezunu olmak. KURA Trafik Kanunu’nun ilgili maddelerinde belirtilen G sınıfı Ekskavatör-Dozer sertifakasından 2 sine birden sahip olmak, Psikoteknik muayenelerinin yapıldığını gösteren belgeyi ibraz etmek, Tam Teşekküllü Resmi Sağlık Kurumlarından Ağır ve Tehlikeli İşlerde çalışabilirlik raporu almak, Erzurum, Erzincan, Ağrı, Ardahan, Iğdır, Kars İllerinde ve ilçelerinde ikamet etmek,
2 Ağır Makine Operatörü 1 ERZURUM En az İlköğretim mezunu olmak. KURA Trafik Kanunu’nun ilgili maddelerinde belirtilen G sınıfı Beko Loder-Kepçe veya Ekskavatör sertifikalarının birisine sahip olmak, Psikoteknik muayenelerinin yapıldığını gösteren belgeyi ibraz etmek, Tam Teşekküllü Resmi Sağlık Kurumlarından Ağır ve Tehlikeli İşlerde çalışabilirlik raporu almak, Erzurum, Erzincan, Ağrı, Ardahan, Iğdır, Kars İllerinde ve ilçelerinde ikamet etmek,
3 Dozer Operatörü 2 ERZURUM En az İlköğretim mezunu olmak. KURA Trafik Kanunu’nun ilgili maddelerinde belirtilen G sınıfı Dozer sertifikasına sahip olmak, Psikoteknik muayenelerinin yapıldığını gösteren belgeyi ibraz etmek, Tam Teşekküllü Resmi Sağlık Kurumlarından Ağır ve Tehlikeli İşlerde çalışabilirlik raporu almak, Erzurum, Erzincan, Ağrı, Ardahan, Iğdır, Kars İllerinde ve ilçelerinde ikamet etmek,
4 Greyder Operatörü 1 ERZURUM En az İlköğretim mezunu olmak. KURA Trafik Kanunu’nun ilgili maddelerinde belirtilen Greyder Operatör belgesine sahip olmak, Psikoteknik muayenelerinin yapıldığını gösteren belgeyi ibraz etmek, Tam Teşekküllü Resmi Sağlık Kurumlarından Ağır ve Tehlikeli İşlerde çalışabilirlik raporu almak, Erzurum, Erzincan, Ağrı, Ardahan, Iğdır, Kars İllerinde ve ilçelerinde ikamet etmek,
5 Traktör Operatörü (Büyük) 2 ERZURUM En az İlköğretim mezunu olmak. KURA Trafik Kanunu’nun ilgili maddelerinde belirtilen Traktör kullanmaya yetkili sürücü belgesine sahip olmak, Tam Teşekküllü Resmi Sağlık Kurumlarından Ağır ve Tehlikeli İşlerde çalışabilirlik raporu almak, Erzurum, Erzincan, Ağrı, Ardahan, Iğdır, Kars İllerinde ve ilçelerinde ikamet etmek,
6 Ekskavatör Operatörü 1 ERZURUM En az İlköğretim mezunu olmak. KURA Trafik Kanunu’nun ilgili maddelerinde belirtilen G sınıfı Ekskavatör operatör sertifikasına sahip olmak, Psikoteknik muayenelerinin yapıldığını gösteren belgeyi ibraz etmek, Tam Teşekküllü Resmi Sağlık Kurumlarından Ağır ve Tehlikeli İşlerde çalışabilirlik raporu almak, Erzurum, Erzincan, Ağrı, Ardahan, Iğdır, Kars İllerinde ve ilçelerinde ikamet etmek,
1 İş Makineleri Operatörü 4 ESKİŞEHİR Ortaöğretim (Lise ve Dengi) mezunu olmak. KPSS 2012 KPSS Puanı en az 60 olmak, E Sürücü Belgesine sahip olmak. Trafik Kanunu’nun ilgili maddelerinde belirtilen G sınıfı Ekskavatör-Dozer sertifikalarının 2 sine birden sahip olmak, Psikoteknik muayenelerinin yapıldığını gösteren belgeyi ibraz etmek, Tam Teşekküllü Resmi Sağlık Kurumlarından Ağır ve Tehlikeli İşlerde çalışabilirlik raporu almak, Alanında 3 Yıl deneyimi olduğunu Çalışma Belgesi ile belgelendirmek Eskişehir, Afyonkarahisar İllerinde ve ilçelerinde ikamet etmek,
2 Ağır Makine Operatörü 4 ESKİŞEHİR Ortaöğretim (Lise ve Dengi) mezunu olmak. KPSS 2012 KPSS Puanı en az 60 olmak, En az B sınıfı Sürücü Belgesine sahip olmak. Trafik Kanunu’nun ilgili maddelerinde belirtilen G sınıfı Beko Loder, Kepçe veya Ekskavatör sertifikalarından birine sahibi olmak, Psikoteknik muayenelerinin yapıldığını gösteren belgeyi ibraz etmek, Tam Teşekküllü Resmi Sağlık Kurumlarından Ağır ve Tehlikeli İşlerde çalışabilirlik raporu almak, Alanında 3 Yıl deneyimi olduğunu Çalışma Belgesi ile belgelendirmek Eskişehir, Afyonkarahisar İllerinde ve ilçelerinde ikamet etmek,
3 Greyder Operatörü 4 ESKİŞEHİR Ortaöğretim (Lise ve Dengi) mezunu olmak. KPSS 2012 KPSS Puanı en az 60 olmak, Trafik Kanunu’nun ilgili maddelerinde belirtilen G sınıfı Grayder sertifikasına sahip olmak, Psikoteknik muayenelerinin yapıldığını gösteren belgeyi ibraz etmek, Tam Teşekküllü Resmi Sağlık Kurumlarından Ağır ve Tehlikeli İşlerde çalışabilirlik raporu almak, Eskişehir, Afyonkarahisar İllerinde ve ilçelerinde ikamet etmek,
4 Traktör Operatörü (Büyük) 1 ESKİŞEHİR Ortaöğretim (Lise ve Dengi) mezunu olmak. KPSS 2012 KPSS Puanı en az 60 olmak, Trafik Kanunu’nun ilgili maddelerinde belirtilen Traktör kullanmaya yetkili sürücü belgesine sahip olmak, Tam Teşekküllü Resmi Sağlık Kurumlarından Ağır ve Tehlikeli İşlerde çalışabilirlik raporu almak, Alanında 5 Yıl deneyimi olduğunu Çalışma Belgesi ile belgelendirmek, Eskişehir, Afyonkarahisar İllerinde ve ilçelerinde ikamet etmek,
5 Ekskavatör Operatörü 2 ESKİŞEHİR Ortaöğretim (Lise ve Dengi) mezunu olmak. KPSS 2012 KPSS Puanı en az 60 olmak, En az B sınıfı sürücü belgesine sahip olmak, Trafik Kanunu’nun ilgili maddelerinde belirtilen G sınıfı Ekskavatör operatör sertifikasına sahip olmak, Psikoteknik muayenelerinin yapıldığını gösteren belgeyi ibraz etmek, Tam Teşekküllü Resmi Sağlık Kurumlarından Ağır ve Tehlikeli İşlerde çalışabilirlik raporu almak, Eskişehir, Afyonkarahisar İllerinde ve ilçelerinde ikamet etmek,
1 İş Makineleri Operatörü 1 GİRESUN En az İlköğretim mezunu olmak. KURA Trafik Kanunu’nun ilgili maddelerinde belirtilen G sınıfı Ekskavatör-Dozer sertifakasından 2 sine birden sahip olmak, Psikoteknik muayenelerinin yapıldığını gösteren belgeyi ibraz etmek, Tam Teşekküllü Resmi Sağlık Kurumlarından Ağır ve Tehlikeli İşlerde çalışabilirlik raporu almak, Giresun, Ordu, İllerinde ve ilçelerinde ikamet etmek,
2 Ağır Makine Operatörü 1 GİRESUN En az İlköğretim mezunu olmak. KURA Trafik Kanunu’nun ilgili maddelerinde belirtilen G sınıfı Beko Loder-Kepçe veya Ekskavatör sertifikalarının birisine sahip olmak, Psikoteknik muayenelerinin yapıldığını gösteren belgeyi ibraz etmek, Tam Teşekküllü Resmi Sağlık Kurumlarından Ağır ve Tehlikeli İşlerde çalışabilirlik raporu almak, Giresun, Ordu, İllerinde ve ilçelerinde ikamet etmek,
Dozer Operatörü 3 GİRESUN En az İlköğretim mezunu olmak. KURA Trafik Kanunu’nun ilgili maddelerinde belirtilen G sınıfı Dozer sertifikasına sahip olmak, Psikoteknik muayenelerinin yapıldığını gösteren belgeyi ibraz etmek, Tam Teşekküllü Resmi Sağlık Kurumlarından Ağır ve Tehlikeli İşlerde çalışabilirlik raporu almak, Giresun, Ordu, İllerinde ve ilçelerinde ikamet etmek,
3 Dozer Operatörü 2 FATSA En az İlköğretim mezunu olmak. KURA E sınıfı Sürücü Belgesine sahip olmak. Trafik Kanunu’nun ilgili maddelerinde belirtilen G sınıfı Dozer sertifikasına sahip olmak, Psikoteknik muayenelerinin yapıldığını gösteren belgeyi ibraz etmek, Tam Teşekküllü Resmi Sağlık Kurumlarından Ağır ve Tehlikeli İşlerde çalışabilirlik raporu almak, Alanında 3 Yıl deneyimi olduğunu Çalışma Belgesi ile belgelendirmek, Fatsa ilçesinde ikamet etmek,
4 Greyder Operatörü 4 GİRESUN En az İlköğretim mezunu olmak. KURA Trafik Kanunu’nun ilgili maddelerinde belirtilen Greyder Operatör belgesine sahip olmak, Psikoteknik muayenelerinin yapıldığını gösteren belgeyi ibraz etmek, Tam Teşekküllü Resmi Sağlık Kurumlarından Ağır ve Tehlikeli İşlerde çalışabilirlik raporu almak, Giresun, Ordu, İllerinde ve ilçelerinde ikamet etmek,
5 Traktör Operatörü (Büyük) 1 GİRESUN En az İlköğretim mezunu olmak. KURA Trafik Kanunu’nun ilgili maddelerinde belirtilen Traktör kullanmaya yetkili sürücü belgesine sahip olmak, Tam Teşekküllü Resmi Sağlık Kurumlarından Ağır ve Tehlikeli İşlerde çalışabilirlik raporu almak, Alanında 5 Yıl deneyimi olduğunu Çalışma Belgesi ile belgelendirmek, Giresun, Ordu, İllerinde ve ilçelerinde ikamet etmek,
6 Ekskavatör Operatörü 2 GİRESUN En az İlköğretim mezunu olmak. KURA Trafik Kanunu’nun ilgili maddelerinde belirtilen G sınıfı Ekskavatör operatör sertifikasına sahip olmak, Psikoteknik muayenelerinin yapıldığını gösteren belgeyi ibraz etmek, Tam Teşekküllü Resmi Sağlık Kurumlarından Ağır ve Tehlikeli İşlerde çalışabilirlik raporu almak, Giresun, Ordu, İllerinde ve ilçelerinde ikamet etmek,
1 Dozer Operatörü 5 1 ISPARTA Ortaöğretim (Lise ve Dengi) mezunu olmak. KPSS 2012 KPSS Puanı en az 60 olmak, E sınıfı Sürücü Belgesine sahip olmak. Trafik Kanunu’nun ilgili maddelerinde belirtilen G sınıfı Dozer sertifikasına sahip olmak, Psikoteknik muayenelerinin yapıldığını gösteren belgeyi ibraz etmek, Tam Teşekküllü Resmi Sağlık Kurumlarından Ağır ve Tehlikeli İşlerde çalışabilirlik raporu almak, Isparta, Burdur İllerinde ve ilçelerinde ikamet etmek,
2 Greyder Operatörü 3 2 ISPARTA Ortaöğretim (Lise ve Dengi) mezunu olmak. KPSS 2012 KPSS Puanı en az 60 olmak, Trafik Kanunu’nun ilgili maddelerinde belirtilen G sınıfı Grayder sertifikasına sahip olmak, Psikoteknik muayenelerinin yapıldığını gösteren belgeyi ibraz etmek, Tam Teşekküllü Resmi Sağlık Kurumlarından Ağır ve Tehlikeli İşlerde çalışabilirlik raporu almak, Isparta, Burdur İllerinde ve ilçelerinde ikamet etmek,
3 Traktör Operatörü 3 ISPARTA Ortaöğretim (Endüstri Meslek Lisesi mezunu olmak ) KPSS 2012 KPSS Puanı en az 60 olmak, Trafik Kanunu’nun ilgili maddelerinde belirtilen Traktör kullanmaya yetkili sürücü belgesine sahip olmak, Tam Teşekküllü Resmi Sağlık Kurumlarından Ağır ve Tehlikeli İşlerde çalışabilirlik raporu almak, Alanında 5 Yıl deneyimi olduğunu Çalışma Belgesi ile b Isparta, Burdur İllerinde ve ilçelerinde ikamet etmek,
4 Traktör Operatörü (Büyük) 1 ISPARTA Ortaöğretim (Lise ve Dengi) mezunu olmak. KPSS 2012 KPSS Puanı en az 60 olmak, Trafik Kanunu’nun ilgili maddelerinde belirtilen Traktör kullanmaya yetkili sürücü belgesine sahip olmak, Tam Teşekküllü Resmi Sağlık Kurumlarından Ağır ve Tehlikeli İşlerde çalışabilirlik raporu almak, Alanında 5 Yıl deneyimi olduğunu Çalışma Belgesi ile belgelendirmek, Isparta, Burdur İllerinde ve ilçelerinde ikamet etmek,
1 İş Makineleri Operatörü 1 İSTANBUL Lisans mezunu olmak. KPSS 2014 KPSS P3 Puanı en az 60 olmak, En az B sınıfı Sürücü Belgesine sahip olmak. Trafik Kanunu’nun ilgili maddelerinde belirtilen G sınıfı Ekskavatör-Dozer sertifikalarının 2 sine birden sahip olmak, Psikoteknik muayenelerinin yapıldığını gösteren belgeyi ibraz etmek, Tam Teşekküllü Resmi Sağlık Kurumlarından Ağır ve Tehlikeli İşlerde çalışabilirlik raporu almak, İstanbul, Tekirdağ, Edirne, Kırklareli İllerinde ve ilçelerinde ikamet etmek,
2 Ağır Makine Operatörü 1 İSTANBUL Lisans mezunu olmak. KPSS 2014 KPSS P3 Puanı en az 60 olmak, En az B sınıfı Sürücü Belgesine sahip olmak. Trafik Kanunu’nun ilgili maddelerinde belirtilen G sınıfı Beko Loder, Kepçe veya Ekskavatör sertifikalarından birine sahibi olmak, Psikoteknik muayenelerinin yapıldığını gösteren belgeyi ibraz etmek, Tam Teşekküllü Resmi Sağlık Kurumlarından Ağır ve Tehlikeli İşlerde çalışabilirlik raporu almak, İstanbul, Tekirdağ, Edirne, Kırklareli İllerinde ve ilçelerinde ikamet etmek,
3 Dozer Operatörü 5 6 İSTANBUL Ortaöğretim (Lise ve Dengi) mezunu olmak. KPSS 2012 KPSS Puanı en az 60 olmak, Trafik Kanunu’nun ilgili maddelerinde belirtilen G sınıfı Dozer sertifikasına sahip olmak, Psikoteknik muayenelerinin yapıldığını gösteren belgeyi ibraz etmek, Tam Teşekküllü Resmi Sağlık Kurumlarından Ağır ve Tehlikeli İşlerde çalışabilirlik raporu almak, İstanbul, Tekirdağ, Edirne, Kırklareli İllerinde ve ilçelerinde ikamet etmek,
4 Greyder Operatörü 3 3 İSTANBUL En az İlköğretim mezunu olmak. KUR’A Trafik Kanunu’nun ilgili maddelerinde belirtilen G sınıfı Grayder sertifikasına sahip olmak, Psikoteknik muayenelerinin yapıldığını gösteren belgeyi ibraz etmek, Tam Teşekküllü Resmi Sağlık Kurumlarından Ağır ve Tehlikeli İşlerde çalışabilirlik raporu almak, İstanbul, Tekirdağ, Edirne, Kırklareli İllerinde ve ilçelerinde ikamet etmek,
5 Traktör Operatörü 3 İSTANBUL Ortaöğretim (Lise ve Dengi) mezunu olmak. KPSS 2012 KPSS Puanı en az 60 olmak, Trafik Kanunu’nun ilgili maddelerinde belirtilen Traktör kullanmaya yetkili sürücü belgesine sahip olmak, Tam Teşekküllü Resmi Sağlık Kurumlarından Ağır ve Tehlikeli İşlerde çalışabilirlik raporu almak, Alanında 5 Yıl deneyimi olduğunu Çalışma Belgesi ile belgelendirmek, İstanbul, Tekirdağ, Edirne, Kırklareli İllerinde ve ilçelerinde ikamet etmek,
6 Traktör Operatörü (Büyük) 2 İSTANBUL Ortaöğretim (Endüstri Meslek Lisesi Mezunu olmak) KPSS 2012 KPSS Puanı en az 60 olmak, Trafik Kanunu’nun ilgili maddelerinde belirtilen Traktör kullanmaya yetkili sürücü belgesine sahip olmak, Tam Teşekküllü Resmi Sağlık Kurumlarından Ağır ve Tehlikeli İşlerde çalışabilirlik raporu almak, Alanında 5 Yıl deneyimi olduğunu Çalışma Belgesi ile belgelendirmek, İstanbul, Tekirdağ, Edirne, Kırklareli İllerinde ve ilçelerinde ikamet etmek,
1 İş Makineleri Operatörü 3 İZMİR Ortaöğretim (Lise ve Dengi) mezunu olmak. KPSS 2012 KPSS Puanı en az 60 olmak, En az B sınıfı Sürücü Belgesine sahip olmak. Trafik Kanunu’nun ilgili maddelerinde belirtilen G sınıfı Ekskavatör-Dozer sertifikalarının 2 sine birden sahip olmak, Psikoteknik muayenelerinin yapıldığını gösteren belgeyi ibraz etmek, Tam Teşekküllü Resmi Sağlık Kurumlarından Ağır ve Tehlikeli İşlerde çalışabilirlik raporu almak, İzmir, Manisa İllerinde ve ilçelerinde ikamet etmek,
2 Ağır Makine Operatörü 3 İZMİR Ortaöğretim (Lise ve Dengi) mezunu olmak. KPSS 2012 KPSS Puanı en az 60 olmak, E sınıfı Sürücü Belgesine sahip olmak. Trafik Kanunu’nun ilgili maddelerinde belirtilen G sınıfı Beko Loder, Kepçe veya Ekskavatör sertifikalarından birine sahibi olmak, Psikoteknik muayenelerinin yapıldığını gösteren belgeyi ibraz etmek, Tam Teşekküllü Resmi Sağlık Kurumlarından Ağır ve Tehlikeli İşlerde çalışabilirlik raporu almak, İzmir, Manisa İllerinde ve ilçelerinde ikamet etmek,
3 Dozer Operatörü 8 7 İZMİR Ortaöğretim (Lise ve Dengi) mezunu olmak. KPSS 2012 KPSS Puanı en az 60 olmak, Trafik Kanunu’nun ilgili maddelerinde belirtilen G sınıfı Dozer sertifikasına sahip olmak, Psikoteknik muayenelerinin yapıldığını gösteren belgeyi ibraz etmek, Tam Teşekküllü Resmi Sağlık Kurumlarından Ağır ve Tehlikeli İşlerde çalışabilirlik raporu almak, İzmir, Manisa İllerinde ve ilçelerinde ikamet etmek,
4 Greyder Operatörü 3 4 İZMİR Ortaöğretim (Lise ve Dengi) mezunu olmak. KPSS 2012 KPSS Puanı en az 60 olmak, Trafik Kanunu’nun ilgili maddelerinde belirtilen G sınıfı Grayder sertifikasına sahip olmak, Psikoteknik muayenelerinin yapıldığını gösteren belgeyi ibraz etmek, Tam Teşekküllü Resmi Sağlık Kurumlarından Ağır ve Tehlikeli İşlerde çalışabilirlik raporu almak, İzmir, Manisa İllerinde ve ilçelerinde ikamet etmek,
5 Traktör Operatörü 2 İZMİR Ortaöğretim (Lise ve Dengi) mezunu olmak. KPSS 2012 KPSS Puanı en az 60 olmak, Trafik Kanunu’nun ilgili maddelerinde belirtilen Traktör kullanmaya yetkili sürücü belgesine sahip olmak, Tam Teşekküllü Resmi Sağlık Kurumlarından Ağır ve Tehlikeli İşlerde çalışabilirlik raporu almak, Alanında 5 Yıl deneyimi olduğunu Çalışma Belgesi ile belgelendirmek, İzmir, Manisa İllerinde ve ilçelerinde ikamet etmek,
6 Traktör Operatörü (Büyük) 1 İZMİR Lisans mezunu olmak. KPSS 2014 KPSS P3 Puanı en az 60 olmak, Trafik Kanunu’nun ilgili maddelerinde belirtilen Traktör kullanmaya yetkili sürücü belgesine sahip olmak, Tam Teşekküllü Resmi Sağlık Kurumlarından Ağır ve Tehlikeli İşlerde çalışabilirlik raporu almak, Alanında 5 Yıl deneyimi olduğunu Çalışma Belgesi ile belgelendirmek, İzmir, Manisa İllerinde ve ilçelerinde ikamet etmek,
7 Ekskavatör Operatörü 1 İZMİR Ortaöğretim (Lise ve Dengi) mezunu olmak. KPSS 2012 KPSS Puanı en az 60 olmak, E sınıfı sürücü belgesine sahip olmak, Trafik Kanunu’nun ilgili maddelerinde belirtilen G sınıfı Ekskavatör operatör sertifikasına sahip olmak, Psikoteknik muayenelerinin yapıldığını gösteren belgeyi ibraz etmek, Tam Teşekküllü Resmi Sağlık Kurumlarından Ağır ve Tehlikeli İşlerde çalışabilirlik raporu almak, İzmir, Manisa İllerinde ve ilçelerinde ikamet etmek,
1 İş Makineleri Operatörü 1 K.MARAŞ En az İlköğretim mezunu olmak. KURA Trafik Kanunu’nun ilgili maddelerinde belirtilen G sınıfı Ekskavatör-Dozer sertifakasından 2 sine birden sahip olmak, Psikoteknik muayenelerinin yapıldığını gösteren belgeyi ibraz etmek, Tam Teşekküllü Resmi Sağlık Kurumlarından Ağır ve Tehlikeli İşlerde çalışabilirlik raporu almak, K.Maraş, Hatay, Kilis, Gaziantep İllerinde ve ilçelerinde ikamet etmek,
2 Ağır Makine Operatörü 1 K.MARAŞ En az İlköğretim mezunu olmak. KURA Trafik Kanunu’nun ilgili maddelerinde belirtilen G sınıfı Beko Loder-Kepçe veya Ekskavatör sertifikalarının birisine sahip olmak, Psikoteknik muayenelerinin yapıldığını gösteren belgeyi ibraz etmek, Tam Teşekküllü Resmi Sağlık Kurumlarından Ağır ve Tehlikeli İşlerde çalışabilirlik raporu almak, K.Maraş, Hatay, Kilis, Gaziantep İllerinde ve ilçelerinde ikamet etmek,
3 Greyder Operatörü 3 2 K.MARAŞ En az İlköğretim mezunu olmak. KURA Trafik Kanunu’nun ilgili maddelerinde belirtilen Greyder Operatör belgesine sahip olmak, Psikoteknik muayenelerinin yapıldığını gösteren belgeyi ibraz etmek, Tam Teşekküllü Resmi Sağlık Kurumlarından Ağır ve Tehlikeli İşlerde çalışabilirlik raporu almak, K.Maraş, Hatay, Kilis, Gaziantep İllerinde ve ilçelerinde ikamet etmek,
4 Traktör Operatörü 2 K.MARAŞ En az İlköğretim mezunu olmak. KURA Trafik Kanunu’nun ilgili maddelerinde belirtilen Traktör kullanmaya yetkili sürücü belgesine sahip olmak, Tam Teşekküllü Resmi Sağlık Kurumlarından Ağır ve Tehlikeli İşlerde çalışabilirlik raporu almak, Alanında 5 Yıl deneyimi olduğunu Çalışma Belgesi ile belgelendirmek, K.Maraş, Hatay, Kilis, Gaziantep İllerinde ve ilçelerinde ikamet etmek,
5 Traktör Operatörü (Büyük) 1 K.MARAŞ En az İlköğretim mezunu olmak. KURA Trafik Kanunu’nun ilgili maddelerinde belirtilen Traktör kullanmaya yetkili sürücü belgesine sahip olmak, Tam Teşekküllü Resmi Sağlık Kurumlarından Ağır ve Tehlikeli İşlerde çalışabilirlik raporu almak, Alanında 5 Yıl deneyimi olduğunu Çalışma Belgesi ile belgelendirmek, K.Maraş, Hatay, Kilis, Gaziantep İllerinde ve ilçelerinde ikamet etmek,
6 Ekskavatör Operatörü 1 K.MARAŞ En az İlköğretim mezunu olmak. KURA Trafik Kanunu’nun ilgili maddelerinde belirtilen G sınıfı Ekskavatör operatör sertifikasına sahip olmak, Psikoteknik muayenelerinin yapıldığını gösteren belgeyi ibraz etmek, Tam Teşekküllü Resmi Sağlık Kurumlarından Ağır ve Tehlikeli İşlerde çalışabilirlik raporu almak, K.Maraş, Hatay, Kilis, Gaziantep İllerinde ve ilçelerinde ikamet etmek,
1 İş Makineleri Operatörü 10 KASTAMONU En az İlköğretim mezunu olmak. KURA Trafik Kanunu’nun ilgili maddelerinde belirtilen G sınıfı Ekskavatör-Dozer sertifakasından 2 sine birden sahip olmak, Psikoteknik muayenelerinin yapıldığını gösteren belgeyi ibraz etmek, Tam Teşekküllü Resmi Sağlık Kurumlarından Ağır ve Tehlikeli İşlerde çalışabilirlik raporu almak, Kastamonu, Sinop İllerinde ve ilçelerinde ikamet etmek,
2 Ağır Makine Operatörü 10 KASTAMONU En az İlköğretim mezunu olmak. KURA Trafik Kanunu’nun ilgili maddelerinde belirtilen G sınıfı Beko Loder-Kepçe veya Ekskavatör sertifikalarının birisine sahip olmak, Psikoteknik muayenelerinin yapıldığını gösteren belgeyi ibraz etmek, Tam Teşekküllü Resmi Sağlık Kurumlarından Ağır ve Tehlikeli İşlerde çalışabilirlik raporu almak, Kastamonu, Sinop İllerinde ve ilçelerinde ikamet etmek,
3 Dozer Operatörü 2 KASTAMONU En az İlköğretim mezunu olmak. KURA Trafik Kanunu’nun ilgili maddelerinde belirtilen G sınıfı Dozer sertifikasına sahip olmak, Psikoteknik muayenelerinin yapıldığını gösteren belgeyi ibraz etmek, Tam Teşekküllü Resmi Sağlık Kurumlarından Ağır ve Tehlikeli İşlerde çalışabilirlik raporu almak, Kastamonu, Sinop İllerinde ve ilçelerinde ikamet etmek,
4 Greyder Operatörü 3 4 KASTAMONU En az İlköğretim mezunu olmak. KURA Trafik Kanunu’nun ilgili maddelerinde belirtilen Greyder Operatör belgesine sahip olmak, Psikoteknik muayenelerinin yapıldığını gösteren belgeyi ibraz etmek, Tam Teşekküllü Resmi Sağlık Kurumlarından Ağır ve Tehlikeli İşlerde çalışabilirlik raporu almak, Kastamonu, Sinop İllerinde ve ilçelerinde ikamet etmek,
5 Traktör Operatörü 4 KASTAMONU En az İlköğretim mezunu olmak. KURA Trafik Kanunu’nun ilgili maddelerinde belirtilen Traktör kullanmaya yetkili sürücü belgesine sahip olmak, Tam Teşekküllü Resmi Sağlık Kurumlarından Ağır ve Tehlikeli İşlerde çalışabilirlik raporu almak, Kastamonu, Sinop İllerinde ve ilçelerinde ikamet etmek,
6 Traktör Operatörü (Büyük) 1 KASTAMONU En az İlköğretim mezunu olmak. KURA Trafik Kanunu’nun ilgili maddelerinde belirtilen Traktör kulanmaya yetkili sürücü belgesine sahip olmak, Tam Teşekküllü Resmi Sağlık Kurumlarından Ağır ve Tehlikeli İşlerde çalışabilirlik raporu almak, Kastamonu, Sinop İllerinde ve ilçelerinde ikamet etmek,
7 Ekskavatör Operatörü 2 KASTAMONU En az İlköğretim mezunu olmak. KURA Trafik Kanunu’nun ilgili maddelerinde belirtilen G sınıfı Ekskavatör operatör sertifikasına sahip olmak, Psikoteknik muayenelerinin yapıldığını gösteren belgeyi ibraz etmek, Tam Teşekküllü Resmi Sağlık Kurumlarından Ağır ve Tehlikeli İşlerde çalışabilirlik raporu almak, Kastamonu, Sinop İllerinde ve ilçelerinde ikamet etmek,
1 İş Makineleri Operatörü 2 KAYSERİ Ortaöğretim (Lise ve Dengi) mezunu olmak. KPSS 2012 KPSS Puanı en az 60 olmak, E sınıfı Sürücü Belgesine sahip olmak. Trafik Kanunu’nun ilgili maddelerinde belirtilen G sınıfı Ekskavatör-Dozer sertifikalarının 2 sine birden sahip olmak, Psikoteknik muayenelerinin yapıldığını gösteren belgeyi ibraz etmek, Tam Teşekküllü Resmi Sağlık Kurumlarından Ağır ve Tehlikeli İşlerde çalışabilirlik raporu almak, Kayseri, Yozgat, Nevşehir, Niğde, Sivas İllerinde ve ilçelerinde ikamet etmek,
2 Ağır Makine Operatörü 2 KAYSERİ Ortaöğretim (Lise ve Dengi) mezunu olmak. KPSS 2012 KPSS Puanı en az 60 olmak, E sınıfı Sürücü Belgesine sahip olmak. Trafik Kanunu’nun ilgili maddelerinde belirtilen G sınıfı Beko Loder, Kepçe veya Ekskavatör sertifikalarından birine sahibi olmak, Psikoteknik muayenelerinin yapıldığını gösteren belgeyi ibraz etmek, Tam Teşekküllü Resmi Sağlık Kurumlarından Ağır ve Tehlikeli İşlerde çalışabilirlik raporu almak, Kayseri, Yozgat, Nevşehir, Niğde, Sivas İllerinde ve ilçelerinde ikamet etmek,
3 Greyder Operatörü 2 KAYSERİ Ortaöğretim (Lise ve Dengi) mezunu olmak. KPSS 2012 KPSS Puanı en az 60 olmak, Trafik Kanunu’nun ilgili maddelerinde belirtilen G sınıfı Grayder sertifikasına sahip olmak, Psikoteknik muayenelerinin yapıldığını gösteren belgeyi ibraz etmek, Tam Teşekküllü Resmi Sağlık Kurumlarından Ağır ve Tehlikeli İşlerde çalışabilirlik raporu almak, Kayseri, Yozgat, Nevşehir, Niğde, Sivas İllerinde ve ilçelerinde ikamet etmek,
4 Traktör Operatörü 1 KAYSERİ Ortaöğretim (Lise ve Dengi) mezunu olmak. KPSS 2012 KPSS Puanı en az 60 olmak, Trafik Kanunu’nun ilgili maddelerinde belirtilen Traktör kullanmaya yetkili sürücü belgesine sahip olmak, Tam Teşekküllü Resmi Sağlık Kurumlarından Ağır ve Tehlikeli İşlerde çalışabilirlik raporu almak, Alanında 5 Yıl deneyimi olduğunu Çalışma Belgesi ile belgelendirmek, Kayseri, Yozgat, Nevşehir, Niğde, Sivas İllerinde ve ilçelerinde ikamet etmek,
5 Traktör Operatörü (Büyük) 2 KAYSERİ Ortaöğretim (Lise ve Dengi) mezunu olmak. KPSS 2012 KPSS Puanı en az 60 olmak, Trafik Kanunu’nun ilgili maddelerinde belirtilen Traktör kullanmaya yetkili sürücü belgesine sahip olmak, Tam Teşekküllü Resmi Sağlık Kurumlarından Ağır ve Tehlikeli İşlerde çalışabilirlik raporu almak, Alanında 5 Yıl deneyimi olduğunu Çalışma Belgesi ile belgelendirmek, Kayseri, Yozgat, Nevşehir, Niğde, Sivas İllerinde ve ilçelerinde ikamet etmek,
6 Ekskavatör Operatörü 2 KAYSERİ Ortaöğretim (Lise ve Dengi) mezunu olmak. KPSS 2012 KPSS Puanı en az 60 olmak, En az D sınıfı sürücü belgesine sahip olmak, Trafik Kanunu’nun ilgili maddelerinde belirtilen G sınıfı Ekskavatör operatör sertifikasına sahip olmak, Psikoteknik muayenelerinin yapıldığını gösteren belgeyi ibraz etmek, Tam Teşekküllü Resmi Sağlık Kurumlarından Ağır ve Tehlikeli İşlerde çalışabilirlik raporu almak, Kayseri, Yozgat, Nevşehir, Niğde, Sivas İllerinde ve ilçelerinde ikamet etmek,
1 İş Makineleri Operatörü 1 KONYA Ortaöğretim (Lise ve Dengi) mezunu olmak. KPSS 2012 KPSS Puanı en az 60 olmak, E sınıfı sürücü belgesine sahip olmak, Trafik Kanunu’nun ilgili maddelerinde belirtilen G sınıfı Ekskavatör ve Dozer sertifikasının ikisine birden sahip olmak, Psikoteknik muayenelerinin yapıldığını gösteren belgeyi ibraz etmek, Tam Teşekküllü Resmi Sağlık Kurumlarından Ağır ve Tehlikeli İşlerde çalışabilirlik raporu almak, Alanında 3 Yıl deneyimi olduğunu Çalışma Belgesi ile belgelendirmek, Konya, Karaman, Aksaray İllerinde ve ilçelerinde ikamet etmek,
2 Ağır Makine Operatörü 1 KONYA Ortaöğretim (Lise ve Dengi) mezunu olmak. KPSS 2012 KPSS Puanı en az 60 olmak, D sınıfı Sürücü Belgesine sahip olmak. Trafik Kanunu’nun ilgili maddelerinde belirtilen G sınıfı Beko Loder, Kepçe veya Ekskavatör sertifikalarından birine sahibi olmak, Psikoteknik muayenelerinin yapıldığını gösteren belgeyi ibraz etmek, Tam Teşekküllü Resmi Sağlık Kurumlarından Ağır ve Tehlikeli İşlerde çalışabilirlik raporu almak, Alanında 3 Yıl deneyimi olduğunu Çalışma Belgesi ile elgelendirmek Konya, Karaman, Aksaray İllerinde ve ilçelerinde ikamet etmek,
3 Dozer Operatörü 2 KONYA En az İlköğretim mezunu olmak. KUR’A En az B sınıfı Sürücü Belgesine sahip olmak. Trafik Kanunu’nun ilgili maddelerinde belirtilen G sınıfı Dozer sertifikasına sahip olmak, Psikoteknik muayenelerinin yapıldığını gösteren belgeyi ibraz etmek, Tam Teşekküllü Resmi Sağlık Kurumlarından Ağır ve Tehlikeli İşlerde çalışabilirlik raporu almak, Konya, Karaman, Aksaray İllerinde ve ilçelerinde ikamet etmek,
4 Greyder Operatörü 4 KONYA En az İlköğretim mezunu olmak. KUR’A Trafik Kanunu’nun ilgili maddelerinde belirtilen Greyder Operatör belgesine sahip olmak, Psikoteknik muayenelerinin yapıldığını gösteren belgeyi ibraz etmek, Tam Teşekküllü Resmi Sağlık Kurumlarından Ağır ve Tehlikeli İşlerde çalışabilirlik raporu almak, Konya, Karaman, Aksaray İllerinde ve ilçelerinde ikamet etmek,
5 Traktör Operatörü 2 KONYA Ortaöğretim (Endüstri Meslek Lisesi Mezunu olmak) KPSS 2012 KPSS Puanı en az 60 olmak, Trafik Kanunu’nun ilgili maddelerinde belirtilen Traktör kullanmaya yetkili sürücü belgesine sahip olmak, Tam Teşekküllü Resmi Sağlık Kurumlarından Ağır ve Tehlikeli İşlerde çalışabilirlik raporu almak, Alanında 5 Yıl deneyimi olduğunu Çalışma Belgesi ile belgelendirmek, Konya, Karaman, Aksaray İllerinde ve ilçelerinde ikamet etmek,
1 İş Makineleri Operatörü 1 KÜTAHYA Ortaöğretim (Lise ve Dengi) mezunu olmak. KPSS 2012 KPSS Puanı en az 60 olmak, E sınıfı Sürücü Belgesine sahip olmak. Trafik Kanunu’nun ilgili maddelerinde belirtilen G sınıfı Ekskavatör-Dozer sertifikalarının 2 sine birden sahip olmak, Psikoteknik muayenelerinin yapıldığını gösteren belgeyi ibraz etmek, Tam Teşekküllü Resmi Sağlık Kurumlarından Ağır ve Tehlikeli İşlerde çalışabilirlik raporu almak, Alanında 3 Yıl deneyimi olduğunu Çalışma Belgesi ile belgelendirmek Kütahya İlinde ve ilçelerinde ikamet etmek,
2 Ağır Makine Operatörü 1 KÜTAHYA Ortaöğretim (Lise ve Dengi) mezunu olmak. KPSS 2012 KPSS Puanı en az 60 olmak, B sınıfı Sürücü Belgesine sahip olmak. Trafik Kanunu’nun ilgili maddelerinde belirtilen G sınıfı Beko Loder, Kepçe veya Ekskavatör sertifikalarından birine sahibi olmak, Psikoteknik muayenelerinin yapıldığını gösteren belgeyi ibraz etmek, Tam Teşekküllü Resmi Sağlık Kurumlarından Ağır ve Tehlikeli İşlerde çalışabilirlik raporu almak, Alanında 3 Yıl deneyimi olduğunu Çalışma Belgesi ile belgelendirmek Kütahya İlinde ve ilçelerinde ikamet etmek,
3 Dozer Operatörü 5 2 KÜTAHYA Ortaöğretim (Lise ve Dengi) mezunu olmak. KPSS 2012 KPSS Puanı en az 60 olmak, Trafik Kanunu’nun ilgili maddelerinde belirtilen G sınıfı Dozer sertifikasına sahip olmak, Psikoteknik muayenelerinin yapıldığını gösteren belgeyi ibraz etmek, Tam Teşekküllü Resmi Sağlık Kurumlarından Ağır ve Tehlikeli İşlerde çalışabilirlik raporu almak, Kütahya İlinde ve ilçelerinde ikamet etmek,
4 Greyder Operatörü 4 1 KÜTAHYA Ortaöğretim (Lise ve Dengi) mezunu olmak. KPSS 2012 KPSS Puanı en az 60 olmak, Trafik Kanunu’nun ilgili maddelerinde belirtilen G sınıfı Grayder sertifikasına sahip olmak, Psikoteknik muayenelerinin yapıldığını gösteren belgeyi ibraz etmek, Tam Teşekküllü Resmi Sağlık Kurumlarından Ağır ve Tehlikeli İşlerde çalışabilirlik raporu almak, Kütahya İlinde ve ilçelerinde ikamet etmek,
5 Traktör Operatörü (Büyük) 1 KÜTAHYA Lisans mezunu olmak. KPSS 2014 KPSS P3 Puanı en az 60 olmak, Trafik Kanunu’nun ilgili maddelerinde belirtilen Traktör kullanmaya yetkili sürücü belgesine sahip olmak, Tam Teşekküllü Resmi Sağlık Kurumlarından Ağır ve Tehlikeli İşlerde çalışabilirlik raporu almak, Alanında 5 Yıl deneyimi olduğunu Çalışma Belgesi ile belgelendirmek, Kütahya İlinde ve ilçelerinde ikamet etmek,
6 Ekskavatör Operatörü 1 KÜTAHYA Ortaöğretim (Lise ve Dengi) mezunu olmak. KPSS 2012 KPSS Puanı en az 60 olmak, E sınıfı sürücü belgesine sahip olmak, Trafik Kanunu’nun ilgili maddelerinde belirtilen G sınıfı Ekskavatör operatör sertifikasına sahip olmak, Psikoteknik muayenelerinin yapıldığını gösteren belgeyi ibraz etmek, Tam Teşekküllü Resmi Sağlık Kurumlarından Ağır ve Tehlikeli İşlerde çalışabilirlik raporu almak, Kütahya İlinde ve ilçelerinde ikamet etmek,
1 Dozer Operatörü 8 5 MERSİN En az İlköğretim mezunu olmak. KUR’A Trafik Kanunu’nun ilgili maddelerinde belirtilen G sınıfı Dozer sertifikasına sahip olmak, Psikoteknik muayenelerinin yapıldığını gösteren belgeyi ibraz etmek, Tam Teşekküllü Resmi Sağlık Kurumlarından Ağır ve Tehlikeli İşlerde çalışabilirlik raporu almak, Mersin İlinde ve ilçelerinde ikamet etmek,
2 Greyder Operatörü 4 4 MERSİN En az İlköğretim mezunu olmak. KUR’A Trafik Kanunu’nun ilgili maddelerinde belirtilen G sınıfı Grayder sertifikasına sahip olmak, Psikoteknik muayenelerinin yapıldığını gösteren belgeyi ibraz etmek, Tam Teşekküllü Resmi Sağlık Kurumlarından Ağır ve Tehlikeli İşlerde çalışabilirlik raporu almak, Mersin İlinde ve ilçelerinde ikamet etmek,
3 Traktör Operatörü 3 MERSİN Ortaöğretim (Lise ve Dengi) mezunu olmak. KPSS 2012 KPSS Puanı en az 60 olmak, Trafik Kanunu’nun ilgili maddelerinde belirtilen Traktör kullanmaya yetkili sürücü belgesine sahip olmak, Tam Teşekküllü Resmi Sağlık Kurumlarından Ağır ve Tehlikeli İşlerde çalışabilirlik raporu almak, Alanında 5 Yıl deneyimi olduğunu Çalışma Belgesi ile belgelendirmek, Mersin İlinde ve ilçelerinde ikamet etmek,
4 Traktör Operatörü (Büyük) 1 MERSİN En az İlköğretim mezunu olmak. KUR’A Trafik Kanunu’nun ilgili maddelerinde belirtilen Traktör kullanmaya yetkili sürücü belgesine sahip olmak, Tam Teşekküllü Resmi Sağlık Kurumlarından Ağır ve Tehlikeli İşlerde çalışabilirlik raporu almak, Alanında 5 Yıl deneyimi olduğunu Çalışma Belgesi ile belgelendirmek, Mersin İlinde ve ilçelerinde ikamet etmek,
5 Ekskavatör Operatörü 1 MERSİN Ortaöğretim (Lise ve Dengi) mezunu olmak. KPSS 2012 KPSS Puanı en az 60 olmak, E sınıfı sürücü belgesine sahip olmak, Trafik Kanunu’nun ilgili maddelerinde belirtilen G sınıfı Ekskavatör operatör sertifikasına sahip olmak, Psikoteknik muayenelerinin yapıldığını gösteren belgeyi ibraz etmek, Tam Teşekküllü Resmi Sağlık Kurumlarından Ağır ve Tehlikeli İşlerde çalışabilirlik raporu almak, Mersin İlinde ve ilçelerinde ikamet etmek,
1 İş Makineleri Operatörü 2 MUĞLA Ortaöğretim (Lise ve Dengi) mezunu olmak. KPSS 2012 KPSS Puanı en az 60 olmak, En az B sınıfı Sürücü Belgesine sahip olmak. Trafik Kanunu’nun ilgili maddelerinde belirtilen G sınıfı Ekskavatör-Dozer sertifikalarının 2 sine birden sahip olmak, Psikoteknik muayenelerinin yapıldığını gösteren belgeyi ibraz etmek, Tam Teşekküllü Resmi Sağlık Kurumlarından Ağır ve Tehlikeli İşlerde çalışabilirlik raporu almak, Alanında 3 Yıl deneyimi olduğunu Çalışma Belgesi ile belgelendirmek Muğla, Aydın İllerinde ve ilçelerinde ikamet etmek,
2 Ağır Makine Operatörü 2 MUĞLA Ortaöğretim (Lise ve Dengi) mezunu olmak. KPSS 2012 KPSS Puanı en az 60 olmak, Trafik Kanunu’nun ilgili maddelerinde belirtilen G sınıfı Beko Loder, Kepçe veya Ekskavatör sertifikalarından birine sahibi olmak, Psikoteknik muayenelerinin yapıldığını gösteren belgeyi ibraz etmek, Tam Teşekküllü Resmi Sağlık Kurumlarından Ağır ve Tehlikeli İşlerde çalışabilirlik raporu almak, Alanında 3 Yıl deneyimi olduğunu Çalışma Belgesi ile belgelendirmek Muğla, Aydın İllerinde ve ilçelerinde ikamet etmek,
3 Dozer Operatörü 8 3 MUĞLA Ortaöğretim (Lise ve Dengi) mezunu olmak. KPSS 2012 KPSS Puanı en az 60 olmak, Trafik Kanunu’nun ilgili maddelerinde belirtilen G sınıfı Dozer sertifikasına sahip olmak, Psikoteknik muayenelerinin yapıldığını gösteren belgeyi ibraz etmek, Tam Teşekküllü Resmi Sağlık Kurumlarından Ağır ve Tehlikeli İşlerde çalışabilirlik raporu almak, Muğla, Aydın İllerinde ve ilçelerinde ikamet etmek,
4 Greyder Operatörü 4 4 MUĞLA En az İlköğretim mezunu olmak. KUR’A Trafik Kanunu’nun ilgili maddelerinde belirtilen G sınıfı Grayder sertifikasına sahip olmak, Psikoteknik muayenelerinin yapıldığını gösteren belgeyi ibraz etmek, Tam Teşekküllü Resmi Sağlık Kurumlarından Ağır ve Tehlikeli İşlerde çalışabilirlik raporu almak, Muğla, Aydın İllerinde ve ilçelerinde ikamet etmek,
5 Traktör Operatörü (Büyük) 2 MUĞLA Ortaöğretim (Endüstri Meslek Lisesi Mezunu olmak) KPSS 2012 KPSS Puanı en az 60 olmak, Trafik Kanunu’nun ilgili maddelerinde belirtilen Traktör kullanmaya yetkili sürücü belgesine sahip olmak, Tam Teşekküllü Resmi Sağlık Kurumlarından Ağır ve Tehlikeli İşlerde çalışabilirlik raporu almak, Alanında 5 Yıl deneyimi olduğunu Çalışma Belgesi ile belgelendirmek, Muğla, Aydın İllerinde ve ilçelerinde ikamet etmek,
6 Ekskavatör Operatörü 1 MUĞLA Ortaöğretim (Lise ve Dengi) mezunu olmak. KPSS 2012 KPSS Puanı en az 60 olmak, E sınıfı sürücü belgesine sahip olmak, Trafik Kanunu’nun ilgili maddelerinde belirtilen G sınıfı Ekskavatör operatör sertifikasına sahip olmak, Psikoteknik muayenelerinin yapıldığını gösteren belgeyi ibraz etmek, Tam Teşekküllü Resmi Sağlık Kurumlarından Ağır ve Tehlikeli İşlerde çalışabilirlik raporu almak, Muğla, Aydın İllerinde ve ilçelerinde ikamet etmek,
1 İş Makineleri Operatörü 1 Ş.URFA En az İlköğretim mezunu olmak. KUR’A Trafik Kanunu’nun ilgili maddelerinde belirtilen G sınıfı Ekskavatör-Dozer sertifakasından 2 sine birden sahip olmak, Psikoteknik muayenelerinin yapıldığını gösteren belgeyi ibraz etmek, Tam Teşekküllü Resmi Sağlık Kurumlarından Ağır ve Tehlikeli İşlerde çalışabilirlik raporu almak, Şanlıurfa, Diyarbakır, Adıyaman, Batman, Mardin, Siirt, Şırnak İllerinde ve ilçelerinde ikamet etmek,
2 Ağır Makine Operatörü 1 Ş.URFA En az İlköğretimmezunu olmak. KUR’A D sınıfı Sürücü Belgesine sahip olmak. Trafik Kanunu’nun ilgili maddelerinde belirtilen G sınıfı Beko Loder-Kepçe veya Ekskavatör sertifikalarının birisine sahip olmak, Psikoteknik muayenelerinin yapıldığını gösteren belgeyi ibraz etmek, Tam Teşekküllü Resmi Sağlık Kurumlarından Ağır ve Tehlikeli İşlerde çalışabilirlik raporu almak, Şanlıurfa, Diyarbakır, Adıyaman, Batman, Mardin, Siirt, Şırnak İllerinde ve ilçelerinde ikamet etmek,
3 Ekskavatör Operatörü 2 Ş.URFA Ortaöğretim (Lise ve Dengi) okul mezunu olmak. KPSS 2012 KPSS Puanı en az 60 olmak, En az B sınıfı sürücü belgesine sahip olmak, Trafik Kanunu’nun ilgili maddelerinde belirtilen G sınıfı Ekskavatör operatör sertifikasına sahip olmak, Psikoteknik muayenelerinin yapıldığını gösteren belgeyi ibraz etmek, Tam Teşekküllü Resmi Sağlık Kurumlarından Ağır ve Tehlikeli İşlerde çalışabilirlik raporu almak, Şanlıurfa, Diyarbakır, Adıyaman, Batman, Mardin, Siirt, Şırnak İllerinde ve ilçelerinde ikamet etmek,
1 Greyder Operatörü 1 TRABZON En az İlköğretim mezunu olmak. KURA Trafik Kanunu’nun ilgili maddelerinde belirtilen Greyder Operatör belgesine sahip olmak, Psikoteknik muayenelerinin yapıldığını gösteren belgeyi ibraz etmek, Tam Teşekküllü Resmi Sağlık Kurumlarından Ağır ve Tehlikeli İşlerde çalışabilirlik raporu almak, Trabzon, Rize, Gümüşhane, Bayburt İllerinde ve ilçelerinde ikamet etmek,
2 Traktör Operatörü (Büyük) 2 TRABZON En az İlköğretim mezunu olmak. KURA Trafik Kanunu’nun ilgili maddelerinde belirtilen Traktör kulanmaya yetkili sürücü belgesine sahip olmak, Tam Teşekküllü Resmi Sağlık Kurumlarından Ağır ve Tehlikeli İşlerde çalışabilirlik raporu almak, Alanında 5 Yıl deneyimi olduğunu Çalışma Belgesi ile belgelendirmek, Trabzon, Rize, Gümüşhane, Bayburt İllerinde ve ilçelerinde ikamet etmek,
3 Ekskavatör Operatörü 1 TRABZON En az İlköğretim mezunu olmak. KURA Trafik Kanunu’nun ilgili maddelerinde belirtilen G sınıfı Ekskavatör operatör sertifikasına sahip olmak, Psikoteknik muayenelerinin yapıldığını gösteren belgeyi ibraz etmek, Tam Teşekküllü Resmi Sağlık Kurumlarından Ağır ve Tehlikeli İşlerde çalışabilirlik raporu almak, Trabzon, Rize, Gümüşhane, Bayburt İllerinde ve ilçelerinde ikamet etmek,
1 İş Makineleri Operatörü 5 ZONGULDAK En az İlköğretim mezunu olmak. KURA Trafik Kanunu’nun ilgili maddelerinde belirtilen G sınıfı Ekskavatör-Dozer sertifakasından 2 sine birden sahip olmak, Psikoteknik muayenelerinin yapıldığını gösteren belgeyi ibraz etmek, Tam Teşekküllü Resmi Sağlık Kurumlarından Ağır ve Tehlikeli İşlerde çalışabilirlik raporu almak, Zonguldak, Bartın, Karabük İllerinde ve ilçelerinde ikamet etmek,
2 Ağır Makine Operatörü 5 ZONGULDAK En az İlköğretim mezunu olmak. KURA Trafik Kanunu’nun ilgili maddelerinde belirtilen G sınıfı Beko Loder-Kepçe veya Ekskavatör sertifikalarının birisine sahip olmak, Psikoteknik muayenelerinin yapıldığını gösteren belgeyi ibraz etmek, Tam Teşekküllü Resmi Sağlık Kurumlarından Ağır ve Tehlikeli İşlerde çalışabilirlik raporu almak, Zonguldak, Bartın, Karabük İllerinde ve ilçelerinde ikamet etmek,
3 Dozer Operatörü 4 ZONGULDAK Ortaöğretim (Endüstri Meslek Lisesi Mezunu olmak) KPSS 2012 KPSS Puanı en az 60 olmak, Trafik Kanunu’nun ilgili maddelerinde belirtilen G sınıfı Dozer sertifikasına sahip olmak, Psikoteknik muayenelerinin yapıldığını gösteren belgeyi ibraz etmek, Tam Teşekküllü Resmi Sağlık Kurumlarından Ağır ve Tehlikeli İşlerde çalışabilirlik raporu almak, Zonguldak, Bartın, Karabük İllerinde ve ilçelerinde ikamet etmek,
4 Greyder Operatörü 3 ZONGULDAK En az İlköğretim mezunu olmak. KURA Trafik Kanunu’nun ilgili maddelerinde belirtilen Greyder Operatör belgesine sahip olmak, Psikoteknik muayenelerinin yapıldığını gösteren belgeyi ibraz etmek, Tam Teşekküllü Resmi Sağlık Kurumlarından Ağır ve Tehlikeli İşlerde çalışabilirlik raporu almak, Zonguldak, Bartın, Karabük İllerinde ve ilçelerinde ikamet etmek,
5 Traktör Operatörü 1 ZONGULDAK En az İlköğretim mezunu olmak. KURA Trafik Kanunu’nun ilgili maddelerinde belirtilen Traktör kullanmaya yetkili sürücü belgesine sahip olmak, Tam Teşekküllü Resmi Sağlık Kurumlarından Ağır ve Tehlikeli İşlerde çalışabilirlik raporu almak, Alanında 5 Yıl deneyimi olduğunu Çalışma Belgesi ile belgelendirmek, Zonguldak, Bartın, Karabük İllerinde ve ilçelerinde ikamet etmek,
6 Ekskavatör Operatörü 2 ZONGULDAK En az İlköğretim mezunu olmak. KURA Trafik Kanunu’nun ilgili maddelerinde belirtilen G sınıfı Ekskavatör operatör sertifikasına sahip olmak, Psikoteknik muayenelerinin yapıldığını gösteren belgeyi ibraz etmek, Tam Teşekküllü Resmi Sağlık Kurumlarından Ağır ve Tehlikeli İşlerde çalışabilirlik raporu almak, Zonguldak, Bartın, Karabük İllerinde ve ilçelerinde ikamet etmek,

Recommended for you

91 Comments

 1. ahmet karaca

  Eyl 25, 2014 at 23:14

  deneyimli oparetörüm 29 yasındaym 6 senedir kullanıyorum kırıcı we yükleyici kullanıyorum amasyalıyım

 2. Ahmet KOŞAR

  Eyl 27, 2014 at 18:36

  Eskavatör bekoloder oparatörüyüm Erzurumluyum vatanımda çalışmak istiyorum ehliyet no 405416 eskavatör ve bekoloder lise terkim ankarada ikamet ediyorum işsizlikten buralara geldim dönmek istiyorum

 3. ZİYA ŞENTÜRK

  Eyl 28, 2014 at 00:16

  Kastamonuluyum 42 yaşındayım 1990 yılında G SINIFI 1994 Yılında E Sınıfı ehliyetim var.İstanbuld Silivride ikamet ediyorum.BEKOLODER ESKAVATÖR ve tüm işmakinalarında çalışma yetenegim ve becerilerimde yer almaktadır.24 YILDIR OPARATÖR OLARAK HALEN DAHA ÇALIŞMAKTAYIM.TÜM ARKADAŞLARA BAŞARILAR DİLERİM.

 4. mehmet aydın

  Eyl 29, 2014 at 10:13

  2006 dan beri operatorum g e belgem var eskavatör operatoruyum

 5. beytullah arslan

  Eki 1, 2014 at 18:42

  traktör şoörlüğü olarak çalışmak istiyorum

 6. ahmet yıldız

  Eki 8, 2014 at 20:26

  ön lisans ile operatör alan ve norma memur u ilk okul mezunu alan müdürlerin yetkili kimse allah hepsindn fitil fitil getirsin arkadaşdar ve buna göz yuman sendikanı tüm buna göz yuman arkadaşlar ….hepinizi vijdanı rahatsa …

 7. zekeriya yolcukaya

  Eki 8, 2014 at 22:25

  slm ıyı gunler ben iş makinasi oparatörüyüm loder jcb kullanmaktayım seltıfikam var yahyalı kayseride kalmaktayım amacım kayseride calısmal ılgınıze duyrulur tel 05414730367

 8. kadir savaş kökçen

  Eki 9, 2014 at 00:38

  ben kpss’ye giremedim uzunyol kamyon şoförüyüm kpss’ye giren şoför adaylarının çogunuda şöför olarakdan cebimden çıkarırım ama kpss em olmadığı için ankara da olmak şartıyla işe alamaz mısınız şöförluk kpss degil ustalık ister onun içindir ki eğer ankara içinde olmam şartıyla uygun görürseniz ararsınız tel 05365777229

 9. mehmet özkan çolak

  Eki 12, 2014 at 12:54

  iskenderun belediyesinde greyder op uyum daimi devlet orman dairesinde çalışmak isterim tşk 05317224653

 10. Erkan toptal

  Eki 15, 2014 at 15:18

  Ben loder operatörüyüm 3 senelik tecrübem var
  Makinayı süper kullanır ve b +g ehliyetim var
  Lütfen yardımcı olun
  0533 464 03 34

 11. Velid büdün

  Eki 27, 2014 at 21:09

  Eskavator beko loder operatoruyum ehliyet var kapss 61 puan var nasil katilirim 0535 264 2667

 12. savaş

  Ara 1, 2014 at 12:55

  greyder operatoruyum adım savaş cep 0533 053 91 81

 13. musa koç

  Ara 3, 2014 at 22:33

  Exkavatör Beko loder oparatörüyüm
  Ehliyetim var 15 yıllık tecrubem var cekirdekten
  Yetiş meyim 1986 ddoğumluyum
  İş arıyorum
  0541 638 81 20

 14. ahmet atlıhan

  Ara 23, 2014 at 09:40

  greyder operatoruyum ehliyet var 05346176163

 15. ahmet atlıhan

  Ara 23, 2014 at 09:40

  greyder operatoruyum ehliyet var 05346176163 k.maraş

 16. hayrettin akman

  Oca 2, 2015 at 00:51

  merhbalar ben lastikli loder opörötörüyum 10 yıldır lastikli kulanıyorum bartınlıyım g e sınıfı ehliyetim var iş arıyorum 05384334802

 17. mehmet Halit aysapar

  Oca 16, 2015 at 13:37

  greyder operetörüyüm 10 senelik iş tecrübem var kpss sınav sonuç belgem,g ehliyetim var iş olması halinde irtibat telefonum 05357986812 teşekür ederim

 18. mehmet Halit aysapar

  Oca 16, 2015 at 13:42

  greyder operetörüyüm 10 senelik iş tecerübem var B+G sınıfı ehliyetim diyarbakırda kalıyorum lise mezunuyum kpss sınavı 60 puan almışım iş olamsı durumunda irtibat telfnm 05357986812 teşekür ederim saygılar

 19. Anonim

  Oca 29, 2015 at 23:18

  Merhaba 10 yıldır dozer oparatoruym bartında dsi tasaronunda calışmak istıyorum 05462362122

 20. Ahmet

  Oca 29, 2015 at 23:20

  Merhaba 10 yıldır dozer oparatoruym bartında dsi tasaronunda calışmak istıyorum 05462362122

 21. soner imamoğlu

  Şub 3, 2015 at 23:55

  Meraba bende bekoloder ehliyeti ve forklift ehliyetivar lutfen yarayin
  05319611741

 22. soner imamoğlu

  Şub 13, 2015 at 02:20

  Bekoloder ehliyetim var bartin liyim calismak istiyorum

 23. ilhan kaygisiz

  Şub 13, 2015 at 21:13

  Slm eksvator opratoruyum kaziyci yukleyci kullaniyom g eliyetim var denizli ve cevresi c…… b ehliyetim var

 24. mustafa dölen

  Şub 18, 2015 at 17:40

  slam arkadaşlar ekskavatör ve dozer oparatörüyüm e ve g sınıfı ehliyetim var özel sektörde çalışıyorum artı devlet kurumuna geçmek istiyorum. hiç makina kullanmayan devlet işine giriyorda bukadar emekveren giremiyor pesdoğrusu

 25. ergün

  Mar 8, 2015 at 10:12

  B Sınifi ehliyetim var cok guzel tiraktor kullanirim soyle bisi soyliim ustume tiraktor soforlugunde pek nadir kisiler vardir issizim bos bos parasiz pulsuz tiraktor suruyorum koyde tokat liyim tel 05412397336 ararsaniz sevinirim 🙂

 26. ergün erdogan

  Mar 8, 2015 at 20:15

  Mrb b sinifi ehliyetim var tokatliyim tiraktor soforu ihtiyaciniz varsa lutfen arayin 13 senelik soforluk tecrubem var acil ise ihtiyacim var .05412397336

 27. Engin Zebek

  Mar 10, 2015 at 23:48

  bekoloder kazıyıcı ve yükleyici operatörüyüm b ve g ehliyetine sahibim. lise mezunuyum evliyim bursalıyım tel:0538 736 23 56 ilginize teşekkür ederim

 28. Remzi Akyol

  Mar 13, 2015 at 23:45

  Merhaba E sınıf ehliyet ve bekoloder operatör belgem var. Denizli acıpayam da ikamet ediyorum. 0545 787 7888 teşekürler

 29. Anonim

  Mar 17, 2015 at 14:08

  Slm 28 yaşındayım traktör komyon makam şöförlüğů.yaparim ehliyetim e.d.g.sinifidir arti src varr teşekkür ederim sizinle çalışmak Isterim irtibat.05468013352

 30. doğan yiğitbay

  Mar 17, 2015 at 22:55

  Exskavator operatoruyum şanlıurfalıyım G ve b sınıfı ehliyetim var lütfen ş.urfa ve çevresi 05418346822

 31. ali Rıza güler

  Mar 19, 2015 at 19:07

  Merhaba ben silifkede yaşıyorum evli iki çocugum var işe ihtiyacım var e/D/a/2 ve Fortif belgem var hertürlü vereceğiniz işte çalışırım aylıkneolursa olsun yeterki sikortalı bir işim olsun saygılarımla

 32. süleyman

  Mar 25, 2015 at 11:03

  e sınıfı elyetim var van da yaşıyorum kamyon kulanıyorum 05424273597

 33. Anonim

  Mar 30, 2015 at 17:55

  merhaba ben urfada yaşıyorum evli 2 çocuk babasıyım işe ihtiyacım var exskavator operetörüm murat kaya 05427694292

 34. Anonim

  Mar 30, 2015 at 17:55

  merhaba ben urfada yaşıyorum evli 2 çocuk babasıyım işe ihtiyacım var exskavator belgem var
  operetörüm murat kaya 05427694292

 35. murat kaya

  Mar 30, 2015 at 17:58

  ben murat exskavatör operetörüyüm belğem var 05427694292

 36. ömer

  Nis 2, 2015 at 22:49

  K.maraşta ikamet ediyorum eskivatör loder operatörüyüm iş arıyorum

 37. abuzer akgöz

  Nis 11, 2015 at 14:52

  37 greyder ve dozer operatörüyüm üstdüzey bdeneyimmim bulunmakta belgelerim var tel 0530 849 29 72

 38. feyzi deveci

  Nis 27, 2015 at 10:13

  G sınıfı gıreyder ehliyetim var iş arıyorum

 39. veysel

  May 7, 2015 at 22:48

  Çok büyük vebal altıdasınız:
  EĞER BU ALımlarda torpil olursa cehennemden biletinizi aldınız
  Benim torpil yaptıracak kimsem yok….
  BekoLoder operatörüyüm
  E sınıfı ehliyetim var
  Elektrik ve oksijen kaynakçısıyım

 40. CUNEYT GEZGINCI

  May 8, 2015 at 20:59

  EKSKAVATOR LODER DOZER E\G EHLIYETIM VARDIR 20 YILIK OPERATORUM ANKARADAYIM 05423154762

 41. recep fıcıcıoğlu

  May 9, 2015 at 23:20

  grayder oparatörüyüm emekliyim grayder eliyeti ve pikoteknik belgesine saibim

 42. recep fıcıcıoğlu

  May 9, 2015 at 23:22

  tel 05423903292

 43. Anonim

  May 13, 2015 at 19:48

  Eskovator operatör uyum E /G ehliyeti var mardin limit 05367758198

 44. yusuf aydın

  May 14, 2015 at 02:35

  greyder operatüyüm kpss 70 puan var
  psiko teknık var vanlıyım

 45. mustafa

  May 14, 2015 at 21:26

  Forklift ehliyetim var 2seneden beri kullaniyorum kutahyadan acil is ariyorum lutfen cevap yaz

 46. ekrem sarsılmaz

  May 21, 2015 at 18:00

  Ben dozer operaturuyum boştayim şuan lise mezunu KPSS puanı64.71 puanla ggeçtim g sınıfı sendifikam var.

 47. ekrem sarsılmaz

  May 21, 2015 at 18:06

  Dozer operatoruyum lise mezunu olup KPSS sınavından 64.71 puan aldım boştayim şuan iş arıyorum e+g sınıfı ehliyetim var operatörlük tecrubem 6 senedir var…ilginize

 48. doğan yiğitbay

  May 23, 2015 at 22:14

  Exskavator operatoruyum G ve b ehliyetin var şanlıurfada yaşiyorum 0545 584 22 46

 49. doğan yiğitbay

  May 23, 2015 at 22:19

  şanlıurfa da yaşiyorum exskavator operatoruyum g ve b ehliyetin var 0545 584 22 46

 50. doğan yiğitbay

  May 23, 2015 at 22:26

  Şanlıurfada yaşiyorum exskavator operatoruyum g ve b ehliyetim var 0545 584 22 46

 51. dursun balıkcı

  May 31, 2015 at 18:43

  greyder 6seneden kullanıyorum yolda sıfırlam yapıyorum 05310252768

 52. mehmet

  Haz 8, 2015 at 22:58

  Slm hatay yaşiyorum jcb beko loder opretoruy G B ehliyet var 05384770260

 53. sefa demir

  Haz 24, 2015 at 11:45

  Antalda yasiyorum 25yasindayim bekoleder belgem var 05074877521

 54. fuat inanır

  Tem 17, 2015 at 21:14

  samsun alaçamda yaşıyorum deneyimli boko loder öperatörüyüm g sınıfı belgesine sahibim ayrıca e sınıfı ehliyetede sahibim telefonum 0531 544 58 98

 55. yasin çangal

  Tem 20, 2015 at 10:33

  2014 kpss d enn 72 puan aldım eskavatör oprym2015 te başvuru ne zaman

 56. mehmet. sabri beyazıt

  Tem 24, 2015 at 20:59

  İŞ ARİYORUM 0532 582 4896L

 57. sadullah

  Ağu 28, 2015 at 11:51

  kepce oparatoruyum 2009 yilinda eskavator loder yukleyici ehliyeti aldim 2008 de b ehliyetini aldim kamu kuruluslarinda calismak istiyorum kpss den 62 puan aldim numaram 0537 960 87 06 numaram bu yasim 27 meslek lisesi elektrik bolumu mezunuyum bana ise girmemde yardimci olursaniz sevinirim tesekkur ederim

 58. Dursun

  Eyl 19, 2015 at 01:16

  S a 17 Yıldır Ekskavatör oporotürüyüm E G Ehliyetim var iş arıyorum yardımcı olursanız sevinirim 05356093238 |Ankara

 59. fatih

  Eki 13, 2015 at 10:10

  7 yıllık tecrube ye sahıbıyım kepce forklıft eskavator beko loder (kazıyıcı yukleyıcı) senebogen faal bı sekılde kullanıyorum gereken butun evrak ve belgelere sahıbım lıse mezunuyum bu konudA yardımcı olursanız sevınırım saygılarım la 534 514 00 56

 60. nevzat

  Eki 16, 2015 at 15:42

  burada sadece haber veriyor,iş alımını orman müdürlüğü yapıyor ne diye hayat hikayenizi yazıyorsunuz akıllılar bari ikamet adreslerinide yazsaydınız:)

 61. Afyonluysaniz girer siniz orm Bakanı afyonlu isletmeler bu donem afyonlu moda

  Eki 17, 2015 at 00:40

  Mustafa

 62. slm ben loderciyim ehliyetim var banada isvarmi

  Eki 18, 2015 at 11:33

  Celal karatad

 63. ben jcb operötö 5 yıldır kullanıyorum denizil de iş arıyorum 20/11/2015 isime son veridi 05548566919

  Kas 20, 2015 at 11:05

  Nurullah saruş

 64. Zeki

  Ara 3, 2015 at 19:31

  Ben kepce oprator yum işe ihtiyacım var 05374746205

 65. Zeki

  Ara 5, 2015 at 00:07

  Ben 8 yıldır mekinayi kulaniyorum orman şartı ne olursa olsun fark etmez iş nerde olursa olsun

 66. İsa

  Ara 16, 2015 at 01:31

  Dozer operatoruyum yol dokum sahası deniz dolgusu tecrubelerim 0507 116 59 28

 67. serkan arlı

  Ara 18, 2015 at 17:25

  eskavalatör operatörüyüm hatay dörtyolluyum hatay çevresi işe ihtiyacım var numaram 0544 375 39 20

 68. serkan arlı

  Ara 18, 2015 at 17:28

  eskavalatör oparatörüyüm hatay dörtyolluyum 0544 375 39 20

 69. metin dönmez

  Ara 24, 2015 at 21:00

  manisa kazıyıcı yükleyici ve eskavatör operatörü 05326235968

 70. metin dönmez

  Ara 24, 2015 at 21:03

  kazıyıcı yükleyici ve eskavatör operatörü 05326235968

 71. Anonim

  Oca 23, 2016 at 17:50

  Abdulkadir genç diyorki ben elazigda oturuyorum eksevator operatör yom işe ihtiyaç var

 72. acaba bu alımlar yenimi olacak

  Şub 1, 2016 at 11:28

  Ümit

 73. Jcb öptarım

  Şub 2, 2016 at 23:59

  Cahit

 74. Babamı diyeçalış

  Şub 3, 2016 at 00:07

  Ben jcb g eletmıvar eksevator kulniyor. 05352604082

 75. Ali goktepe

  Şub 4, 2016 at 22:21

  Dozer girader iş kamyonu ve b sinifi ehliyetine sahibim dozer operetor lugunde 2 ay Çamır Enişt gim var

 76. Okkes

  Şub 6, 2016 at 20:35

  5 yıldır beko loder Ekskavatör oparetoruyum is arıyorum yardimci olursaniz sevinirim 05367772908

 77. Mesut üzücek

  Şub 15, 2016 at 20:14

  Osmaniye eksavatör operatörün g belgem lise mezun uyum 15 yıl bu iş te calisiyorun

 78. Mesut üzücek

  Şub 15, 2016 at 20:19

  Eksavator operatörün g sınıfı 15 yıl bu işle çalışıyorum osmaniye kadirli de hikamet

 79. Datih ozturk

  Şub 17, 2016 at 20:51

  11yildir oparatorum jcb.loder.eskavator oparatoruyum duceliyim bolu bolge mudurlugu yardimci olursa cok sevinirim e.g.ehliyetlerim mevcut.

 80. Fatih ozturk

  Şub 17, 2016 at 20:52

  11yildir oparatorum jcb.loder.eskavator oparatoruyum duceliyim bolu bolge mudurlugu yardimci olursa cok sevinirim e.g.ehliyetlerim mevcut.

 81. Fatih ozturk

  Şub 17, 2016 at 20:56

  11yildir jcb.loder. eskavator oparatoryum duzcede ikamet ediyorum e.g ..ehliyetim var.

 82. onur arpacıoğlu

  Şub 20, 2016 at 09:58

  ordu ünyede ikametgah ediyorum 7 yıldır grayder oparatörüyüm ihtiyac halinde sizinle calışmak isterim tel 0530 115 81 05

 83. Hafız ARTUÇ

  Şub 25, 2016 at 21:07

  30 yıllık deneyimli emekli greyder oparatörüyüm iş arıyorum 05387033764

 84. Hafız ARTUÇ

  Şub 25, 2016 at 21:07

  30 yıllık deneyimli emekli greyder oparatörüyüm Erzurum da iş arıyorum 05387033764

 85. emin olgun

  Şub 28, 2016 at 16:34

  12 yillik loder ( belden kirmali) operatoruyum Lise mezunuyum Kayseri de ikamet ediyorum.is ariyorum ….05362868297..saygilar.

 86. emin olgun

  Şub 28, 2016 at 16:45

  12 yillik loder operatoruyum.lise mezunuyum.kayseri de ikamet ediyorum.ehliyetim var.2012 kpss puanim 67 dir. Is ariyorum…05362868297..tesekkurler..

 87. aykut yağız

  Şub 29, 2016 at 13:29

  14 yıldır bu işin içerisindeyim kullanamayacağım iş makinası yoktur

 88. Doğan geliş

  Mar 21, 2016 at 05:12

  Greyder operatörü yum aranan sartlar hepsi vardır 5364370216

 89. Doğan geliş

  Mar 21, 2016 at 05:16

  Çankırıdalar ikamet etmekteyim aranan sartlar vardır 0536 437 0216

 90. hacı aydın

  Mar 25, 2016 at 00:19

  müracatlar ne zaman başlayacak

 91. Mikail

  Tem 10, 2016 at 13:51

  15 yilik deneyimli eskavator Operetor çekirdekte yetişme her türlü işte tecrübem var g ehliyetim var lise mezunuyum adıyaman tlf 0539 502 02 30

Leave a Reply

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.