Orman ve Su İşleri Bakanlığı Müfettiş Yardımcısı Alacak

Orman ve Su İşleri Bakanlığı yapacağı olan alımda farklı yerlerden mezun olmuş toplamda 10 kişiyi alacağını duyurdu. Bu bölümler ise hukuk, işletme, iktisat, orman fakültesi, siyasal bilgiler ve daha çok sayıda bölümü ve devamını ilandan ulaşabilirsiniz.

ORMAN ve SU İŞLERİ BAKANLIĞI’NDAN MÜFETTİŞ YARDIMCILIĞI GİRİŞ SINAVI DUYURUSU

Orman ve Su İşleri Bakanlığı‘nda görevlendirilmek üzere, giriş sınavı ile 10 Müfettiş Yardımcısı
alınacaktır.

Yazılı ve sözlü olmak üzere iki bölümden oluşan giriş sınavı sonucunda atama yapılacak kadrolardan
6 adedi hukuk, siyasal bilgiler, iktisat, işletme, iktisadi ve idari bilimler ile bunlara denkliği yetkili
makamlarca kabul edilen yurt içi veya dışındaki öğrenim kurumlarından birini bitirmiş olanlardan, 4
adedi ise orman fakülteleri ve inşaat mühendisliği ile bunlara denkliği yetkili makamlarca kabul edilen
yurt içi veya dışındaki öğrenim kurumlarından birini bitirmiş olanlardan tercih edilecek olup, sınavla
ilgili hususlar aşağıda belirtilmiştir.

A) Sınav Tarihi ve Yeri: Yazılı sınav 26 Ekim 2013 (Cumartesi) günü Ankara’da belirlenecek
salonlarda yapılacaktır.

B) Sınava Katılma Şartlan: il Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinde yazılı nitelikleri
taşımak, 21 Sınavın yapıldığı tarihte otuzbeş yaşını doldurmamış olmak, 31 Hukuk, Siyasal Bilgiler,
iktisat, işletme, iktisadi ve idari Bilimler, Orman Fakülteleri ve inşaat Mühendisliği ile bunlara denkliği
yetkili makamca kabul edilen yurtiçi veya dışındaki öğrenim kurumlarından birini bitirmiş olmak,

4) Sağlık durumu yurdun her yerinde görev yapmaya ve her türlü iklim koşulunda seyahat etmeye
elverişli bulunmak,

5) Bu sınava iki defadan fazla katılmamış olmak,

6) ÖSYM tarafından 07-08 Temmuz 2012 veya 06-07 Temmuz 2013 tarihlerinde yapılan Kamu
Personeli Seçme Sınavına (KPSS) katılmış olmak ve yapılan sınavlar sonucunda; – Hukuk, siyasal
bilgiler, iktisat, işletme, iktisadi ve idari bilimler fakültelerinden mezun olanlar için; KPSSP35,
KPSSP38, KPSSP40 puan türlerinin herhangi birinden 75 ve daha üzeri puan alan adaylar arasından
yapılacak başvurularda, en yüksek puan sıralamasına göre ilk 120 kişi içerisinde bulunmak 120 inci
adayla aynı puana sahip olan adaylar da sınava kabul edilecektir), – Orman fakülteleri ile inşaat
mühendisliği bölümlerinden mezun olanlar için; KPSSP3, KPSSP4 puan tüllerinin herhangi birinden 75
ve daha üzeri puan alan adaylar arasından yapılacak başvurularda, en yüksek puan sıralamasına
göre ilk 80 kişi içerisinde bulunmak (80 inci adayla aynı puana sahip olan adaylar da sınava kabul
edilecektir). Sınava ilişkin diğer ayrıntılı bilgiler (www.ormansu.gov.tr) adresinden, Bakanlığın
Rehberlik ve Teftiş Başkanlığına ait (03122481742) no lu telefondan öğrenilebilir. Müfettiş Yardımcılığı
Giriş Sınavı Başvuru Formu ise www.onriansu.gov.tr adresinden temin edilebilir. ilan olunur.yurt dışı iş ilanları, yurt dışı işçi alımı, yurt dışı eleman alımı, yurt dışı iş yapan firmalar...