PTT Personel Alımı İş Başvurusu

PTTPTT personel alımı yapmaya ve görevde yükselme şansı vermeye devam ediyor. PTT şeflik için görevde yükselme sınavı açtı.

T.C. POSTA VE TELEGRAF TEŞKİLATI ANONİM ŞİRKETİ
İnsan Kaynakları Daire Başkanlığı

Sayı: 12283801 – 900 – 6709
Konu: Şef Görevde Yükselme Sınavı

Kuruluşumuz Taşra Teşkilatı Merkez Müdürlüklerinde münhal bulunan Şef pozisyonlarının doldurulmasını teminen Şef Görevde Yükselme Sınavı yapılacağından, buna esas olmak üzere sınava ilişkin Şef boş pozisyonlarını gösterir liste, başvuru dilekçesi, özel ve genel şartlara ilişkin Posta ve Telgraf Teşkilatı Anonim Şirketi Genel Müdürlüğü Personel Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliği ile İdari Hizmet Sözleşmesi Personelin Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliğine İlişkin Usul ve Esasların ilgili maddeleri, tutanak örnekleri ve İnsan Kaynakları Daire Başkanlığına gönderilecek olan form örneği ilişkikte gönderilmiştir.

Buna göre; tebliğimiz ile birlikte münhal bulunan Şef pozisyonları ve grupları gösterir listenin personelin görebileceği şekilde tüm işyerlerimizde (şartlara uygun personel bulunması dahi) 14/05/2014 – 23/05/2014 tarihleri arasında ilan edilmesi, müracatların da yine aynı tarihler arasında alınması herhangi bir gecikmeye ve aksamaya sebebiyet verilmemesini teminen ünitelerin ilgili birimleriyle yapacağı yazışmaların faks ve e-mail yoluyla ypılması gerekmektedir.

Posta ve Telgraf Teşkilatı Anonim Şirketi Genel Müdürlüğü Personel Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliğinin 7’inci ve 8’inci maddesinin birinci fıkrasının “Şef pozisyonuna atanabilmek için” başlığı (g) bendinde ve İdari Hizmetler Sözleşmeli Personelin Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliğine ilişkin Usul ve Esasların 5’inci ve 6’ıncı maddesinin birinci fıkrasının “Şef olarak atanabilmek için” başlıklı (ç) bendinde belirtilen şartları haiz personelin durumlarının dikkatlice incelenerek başvuru dilekçelerinin alınması, ilan süresinin bitiminde askıya çıkarıldığında/indirildiğine dair ayrı ayrı düzenlenen tutanaklar ve İnsan Kaynakları Daire Başkanlığına gönderilecek olan form ile birlikte (müracaat eden personel yok ise bu da belirtilerek) en son 02/06/2014 tarihinde İnsan Kaynakları Daire Başkanlığında olacak şekilde posta yolu ile gönderilmesi gerekmektedir.yurt dışı iş ilanları, yurt dışı işçi alımı, yurt dışı eleman alımı, yurt dışı iş yapan firmalar...
PTT Personel Alımı İş Başvurusu yazısına yapılan yorumlar
  1. mikail dedi ki:

    başvuru formları yokmu acaba 🙂