Rastgele eleman alımı yapmayın

Herhangi bir işletmenin başarısının çalışanlarının kalitesine bağlı olduğu, yeni ekonominin yadsınamaz gerçeklerinden biridir.

Rastgele eleman alımı yapmayın

Bugün, birçok teknoloji şirketinden çalışanlardan, ofiste yaşamaları dışında her türlü özveri beklenmektedir. Silikon Vadisi’ndeki tipik bir işyerinin olmazsa olmaz unsurlarından olan video oyunları, espresso barı, ranza yataklar, basketbol potaları normalde bir işyerinin değil, bir eğlence tesisinin özellikleridir. Ayrıca eğlence yerinde yalnızca arkadaşlarınızla oynamak istersiniz. Peki arkadaşınızı nasıl seçeceksiniz?

Günümüzde eleman alımı yapmaktan sorumlu olanlar, iş için başvuranların özgeçmişlerini incelerken, adayların çalışma geçmişlerine ve rakiplerin eleman listelerine bakıyorlar. Referansları arıyor, sonra da bir saat boyunca tümüyle yabancı biriyle oturup, yabancı zekası ve kişiliği hakkında sonuçlara varmaya çalışıyorlar. İş görüşmesi, modern ekonominin temel kurallarından biri haline geldi. Peki ama ne kadar bilgi edinebilirsiniz?

Hiç tanımadığınız bir öğretmenin, iki saniyelik sessiz video klibini izleyen birinin, o kişinin ne kadar iyi öğretmen olduğu konusunda çıkaracağı sonuçlar; bir dönem boyunca sınıfta oturup öğretmeni dinleyen bir öğrencinin çıkaracağı sonuçlarla büyük benzerlik taşır.

Bu durumda, insanların birini tanıdıklarına inanmaları için o kişiyle tanışıyor olmalarının gerekmediği anlaşılmaktadır. İlk izlenimlerin gücü, insanların başkaları hakkında değerlendirme yapabilme konusundaki özel bir yetenekleri olduğunu düşündürmektedir.

O ilk anda algıladıklarmız, karşımızdaki kişinin karakteriyle ilgili oldukça temek özellikler olduğu düşünülebilir; çünkü iki saniye sonunda vardığımız sonuçlar, yirmi dakika hatta bütün bir dönem sonunda vardığımız sonuçlarla neredeyse tıpatıp aynı olmaktadır.

Eğer bu ip uçları ya da işaretler, hemen erişilebilir ve görünür nitelikte ise insan sezgisinin güçlü bir biçiminin varlığından söz ederiz. Bu bir anlamda rahatlatıcıdır, çünkü tümüyle yabancı biriyle tanıştığımızda, onun hakkında önemli bir şeyi yakalayabileceğimize inanmamızı sağlar. Belli bir adayı neden beğendiğimi açıklayamıyor olmanın önemli olmadığı, çünkü bu tür değerlendirmeler eğer düşünülmeden yapılıyorsa açıklanmalarının da gerekmediği anlamına gelir.

Ancak burada sorun yaratan bir durum da var. Tanıştığım bir insanın iyi ve başarılı biri olduğuna inanabilirim. Ama ne kadar dürüst olduğu ya da ben merkezci olup olmadığı, yalnız başına mı yoksa grup içinde mi daha iyi çalıştığı ya da diğer temel özellikleri hakkında hiçbir fikir edinemem. İnsanların, bir kez elini sıktıkları kişi hakkında, eksiksiz bir görüşme yapanların vardığı sonuçların aynılarına varıyor olmaları; aynı zamanda bu ilk izlenimlerin çok önemli oldukları ve zaman içinde edindiğimiz diğer tüm izlenimleri belirledikleri anlamına gelebilir.

Örneğin eğer bir adayı beğendiğime karar verir ve sonra beklentilerime uygun davranışlarını görürsem; bana verdiği yanıtları, kararlı ve kendine güvenen biri olduğunun göstergeleri olarak algılarım. Oysa eğer başta o kişiyi beğenmediğime karar vermiş olsaydım, aynı yanıtları kendini beğenmişlik ve saygısızlık olarak yorumlardım. İlk izlenim, kendi kendini gerçekleştiren bir kehanet olur; ne duymayı bekliyorsak onu duyarız. İş görüşmelerindeki algılarımız da iyi olana yöneliktir.

Yeni bir insanla tanıştığımızda, bizim yanımızda nasıl davrandığına bakarız. Nasıl konuştuğunu, nasıl hareket ettiğini, nasıl düşündüğünü inceler ve başka durumlarda nasıl davranacağına ilişkin öngörülerde bulunuruz. Acaba doğru mu yaparız?

Bir insanın, bir ortamdaki davranışı, farklı bir ortamda nasıl davranacağına ilişkin çok az şey söyler; öğle yemeğindeki davranışına bakarak, ofis partisinde nasıl davranacağını öngöremezsiniz. Ödevlerinin düzgünlüğü ve dakikliği, bir öğrencinin derse ne sıklıkta katıldığı ya da odasının veya kişisel görünümünün temizliği hakkında hemen hemen hiçbir şey anlatmaz. Bir durumda nasıl davrandığımız, değişmez bir iç pusuladan çok, duruma özgü koşullara bağlıdır.

Bu sonuç; sezgilerimizle açıkça çelişmektedir. Genelde insanların farklı durumlarda aynı karakter özelliklerini sergilediklerini varsayarız. Bağlamın, insanların davranışlarında oynadığı önemli rolü hafife alırız. Psikologlar bu durumu “eğilim” olarak adlandırmaktadır. Eğilim; değişmez olduğunu sandığımız karakter özelliklerine sabitlenmek ve bağlamın etkisini göz ardı etmekdir. Bu eğilim, anlık değerlendirmelerle birleştirecek olsanız, iş görüşmelerinin daha da sorunlu olacağı ortaya çıkar. İlk izlenimlerinizin, topladığınız bilgiyi yönlendirmesine izin vermiş olmakla kalmaz; aynı zamanda, adayın görüşme sırasındaki sizin yanınızdaki davranışının, her zamanki davranışlarının göstergesi olduğunu varsayarsınız. Bu, iş görüşmesinin yararsız olduğu anlamına gelmez; görüşme sırasında aday hakkında öğrendikleriniz, özgeçmişinden ya da referanslarından elde edemeyeceğiniz bilgilerdir. Burada söylenmek istenen, yalnızca, adayla yaptığınız konuşmanın sandığınızdan daha az yararlı ve potansiyel olarak daha yanıltıcı olduğudur. İnsanlık ritüellerinden en basiti olan bir yabancıyla konuşma süreci, bir mayın tarlasına dönüşür.

Eğer siz her zaman utangaç, her zaman konuşkan ya da dışa dönük insanlar değil de bazı ortamlarda utangaç, diğer durumlarda konuşkan, daha başka ortamlarda dışa dönük kişilersek birini gerçekten tanımak; tüm bu değişkenlikleri bilmek ve kabul etmek anlamına gelecektir.

Yapılandırılmış görüşme” tekniği, adayın performansının öngörülmesinde başarılı olacak tek görüşme biçimidir. Yapılandırılmış görüşmelerde format biraz katıdır; adaylara aynı şekilde davranılır, sorular önceden belirlenmiştir, görüşmeyi yapacak olanlar dikkatle eğitilmiştir ve her bir aday önceden belirlenmiş bir dizi ölçek üzerinde değerlendirilir.

Yapılandırılmış görüşmelerin hedefleri dardır. Görüşmeleciler, görünürde karşılarındaki kişiyi anlamakla ilgilenmezler. Görüşme, adayı tanıma amacı gütmez. Bilgi toplamak kadar bilgiyi reddetmekle de ilgilidir. Birçok işveren yapılandırılmış görüşme tekniğini kullanmayı reddetmektedir. Çoğu için birini işe almak romantik bir süreç olup iş görüşmesi de adeta bir flörttür. Sonuçta ortaya çıkan ilişki gözyaşlarıyla sona erse; kovalananla kovalayanın aslında ortak hiçbir noktaları olmadığı ortaya çıksa bile kimyamızın tuttuğu birini ararız. İşe aldığımız kişiden, bir aşk ilişkisinin sınırsız vaadini isteriz. Yapılandırılmış görüşme tekniği ise yalnızca görücü usulüyle yapılan evliliklerin kuru ama pratik olma özelliğini sağlar gibidir.yurt dışı iş ilanları, yurt dışı işçi alımı, yurt dışı eleman alımı, yurt dışı iş yapan firmalar...