Sağlık Bakanlığı memur alımı için çalışma başlattı!

Sağlık Bakanlığı personel alımı

Sağlık Bakanlığı memur alımı – Sağlık Bakanlığı personel alımı


Sağlık Bakanlığı memur alımı için çalışma başlattı. Sağlık Bakanlığı personel alımı yapacak!

Sağlık Bakanlığı memur alımı için çalışma başlattı. Buna göre Sağlık Bakanlığı Taşra, Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu ve Türkiye Halk Sağlığı kurumu ihtiyaçları belirleme amacıyla illere yazı gönderdi. Birimlerin mevcut çalışan sayısı ile PDC’deki durumu göz önüne alınıp ihtiyaçlar ÇKYS üzerine eklenen yeni modüle sanal ortamdan ilgili müdürlük ve genel sekreterlikçe yapılacak. Devlet Personel Başkanlığı Sağlık Bakanlığına gönderdiği yazıdan ihtiyaçları bildirmesini istedi.

Bakanlık personel ihtiyacını belirlerken ;

– İllerde Sağlık Bakanlığı Taşra için personelden sorumlu İl Sağlık Müdür Yardımcısı nezaretinde 112 acil sağlık hizmetleri istasyon personel ihtiyacı,

– Kamu Hastanelerinde  ilgili Baştabiplerin sorumluluğunda, yataklı tedavi kurumlarına ait hastanelerin üstlendikleri rolleri de dikkate almak suretiyle ek bina yapımı, yeni hizmete açılan ve açılması planlanan birimler ile mevcut hastane ve hastanelerin yeni yapılan binalarına taşınmalarındaki hizmet, her türlü kapasite artırımı, tıbbi cihaz sayıları, hasta sayıları, kurumun yeni doğan, KVC vs. özellikli faktörlere,

– Halk Sağlığı Müdürlüklerinde de aile hekimliği uygulaması, sağlık evleri, halk sağlığı laboratuvarlarının ihtiyaçlarının belirlenmesi ve planlaması yapılacakyurt dışı iş ilanları, yurt dışı işçi alımı, yurt dışı eleman alımı, yurt dışı iş yapan firmalar...