Sağlık Bakanlığı Memur Alımı

Sağlık Bakanlığı tarafından yapılacak sözleşmeli personel statüsünde görevlendirmek üzere memur alımı yapacak. Sağlık Bakanlığı kura ile 268 diş tabibi ve 129 eczacı alımı gerçekleştirecek.

SAĞLIK BAKANLIĞI VE BAĞLI KURULUŞLARI 4/B SÖZLEŞMELİ DİŞ TABİBİ-ECZACI ALIMI

Bakanlığımız ve Bağlı Kuruluşlarından Türkiye Halk Sağlığı Kurumu ve Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu taşra teşkilatı hizmet birimlerinde,657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4 üncü maddesinin (B) fıkrasına tabi sözleşmeli personel olarak çalıştırılmak üzere, 16 Mayıs 2013 Perşembe günü noter tarafından bilgisayar ortamında gerçekleştirilecek kura ile 268 diş tabibi ve 129 eczacı alınacaktır.

GENEL ESASLAR:

1. Sağlık Bakanlığı taşra teşkilatı hizmet birimlerine 77 eczacı, Türkiye Halk Sağlığı Kurumu taşra teşkilatı hizmet birimlerine 104 diş tabibi, Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu taşra teşkilatı hizmet birimlerine 164 diş tabibi ve 52 eczacı alınacaktır.

2. Diş tabibi ve eczacı pozisyonlarında çalıştırılacak sözleşmeli personelin ücretleri merkezi yönetim bütçesinden karşılanacaktır.

3. Alım yapılacak sözleşmeli personel pozisyonlarının, ili, kurumu, unvanı ve sayısı internet sayfasında ilan edilmiştir.

4. Bu kuraya başvuran adayların, 657 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin (B) fıkrasındaki, aynı Kanunun 48’inci maddesinin (A) fıkrasının 4, 5, 6 ve 7’nci bentlerindeki ve 6/6/1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslarda yer alan şartları taşımaları gerekmektedir.

5. Diş Tabibi pozisyonlarına başvuran adayların, 1219 sayılı Tababet ve Şuabatı Sanatlarının Tarzı İcrasına Dair Kanun’un 30 ve 31’inci maddelerinde belirtilen şartları, eczacı pozisyonlarına başvuran adayların 6197 sayılı Eczacılar ve Eczaneler Hakkında Kanun’un 2 ve 3’üncü maddelerinde belirtilen şartları da taşımaları gerekmektedir.

6. Kamu kurum ve kuruluşlarında 4/B statüsünde çalışmakta iken; hizmet sözleşmeleri sona erenler veya bu kılavuzdaki pozisyonlara yerleştirilmek üzere tercih yapanlar hakkında 657 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin (B) fıkrası ile Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esasların ek 1 inci maddesinin 3 ve 4’ üncü fıkralarında yer alan hükümlerin uygulanacağı göz önünde bulundurulmalıdır.

BAŞVURU ESASLARI VE KURA TAKVİMİ:

1. Kura başvuruları internet ortamında, internet sayfasındaki Personel Bilgi Sistemi (PBS1–PBS2) bölümünden yapılacak olup, 16 Nisan 2013 Salı günü başlayacak 22 Nisan 2013 Pazartesi günü saat 18:00’ da sona erecektir.

2. Adaylar PBS üzerinden başvuru yaptıktan sonra, başvuru formunu imzalayıp notere onaylatarak (imzasız olan veya notere onaylatılmayan formlar kabul edilmeyecektir), en geç 26 Nisan 2013 Cuma günü saat 18:00’ a kadar Sağlık Bakanlığı Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğü Genel Evrak Şubesi Mithatpaşa Cad. No:3 06434 Sıhhiye/ANKARA adresinde olacak şekilde kargo şirketi veya APS ile gönderecekler ya da elden teslim edeceklerdir (elden teslim edenler, evraklarını kendisi veya noter tarafından vekâlet verdiği kişi aracılığı ile teslim edecektir. Aksi takdirde evrak teslim alınmayacaktır). Kargo şirketi veya APS ile gönderilen ya da elden teslim edilen belgelerin Sağlık Bakanlığına vaktinde ulaşmaması halinde sorumluluk başvuru sahibine aittir.

3. Başvuru sahibinin imzası bulunmayan veya notere onaylatılmayan ve 26 Nisan 2013 Cuma günü saat 18:00’ dan sonra gelen başvuru formları geçersiz kabul edilip kuraya dahil edilmeyecektir.

4. Onaylı tercih formu ile PBS kayıtlarındaki tercihler arasında farklılık bulunduğu takdirde adayın tercihleri geçersiz sayılacaktır.

5. İlan edilen yerlere yerleştirme işlemleri; 16 Mayıs 2013 Perşembe günü noter tarafından bilgisayar ortamında kura ile yapılacaktır. Kura yeri ve saati internet adresinde ilan edilecek olup, sonuçlar aynı gün internet üzerinden yayımlanacaktır.

6. Adayların, göreve başlama işlemleri için başvuruda bulunacakları tarihler, sunmaları gereken belgeler ve diğer bilgiler kura sonucunun açıklanmasını müteakip internet sayfalarında ilanen duyurulacaktır.

7. Diş tabibi ve eczacı pozisyonlarına yerleşenlerin göreve başlayabilmeleri için, diplomalarının Sağlık Bakanlığınca tescil edilmiş olması zorunludur.

8. Kura sonucu yerleşenlere, Sağlık Bakanlığı veya Bağlı Kuruluşlarınca yerleştirme sonuçları ve atama işlemleri için ayrıca bir belge gönderilmeyecektir.

9. Yerleştirilenlerden, başvuru şartlarını taşımayan, şartları taşıdığı halde istenen belgeleri süresi içerisinde getirmeyen adayların atama işlemleri yapılmayacaktır. Başvuru şartlarını taşımadığı sonradan anlaşılan adayların, sehven kuraya dahil edilmiş veya atanmış olsalar dahi atamaları iptal edilecektir.

10.Yerleştirilenlere, göreve başlamadan önce karşılıklı yer değiştirme imkânı tanınmayacaktır.

11.Yerleştirme sonucu göreve başlayanlar, dışarıda kazanç getirici başka bir iş yapamayacaktır.

SAĞLIK BAKANLIĞI VE BAĞLI KURULUŞLARI

4/B SÖZLEŞMELİ DİŞ TABİBİ – ECZACI ALIMI KURA TAKVİMİ

SAĞLIK BAKANLIĞI VE BAĞLI KURULUŞLARI 4/B SÖZLEŞMELİ DİŞ TABİBİ – ECZACI ALIMI KURA TAKVİMİ
SIRA NO TARİH AÇIKLAMA
1 16 NİSAN 2013 SALI 22 NİSAN 2013 PAZARTESİ P.B.S ÜZERİNDEN BAŞVURULARIN YAPILMASI
2 26 NİSAN 2013 CUMA BAŞVURU EVRAKLARI SON GELİŞ TARİHİ SAAT: 18.00
3 16 MAYIS 2013 PERŞEMBE KURA TARİHİ


yurt dışı iş ilanları, yurt dışı işçi alımı, yurt dışı eleman alımı, yurt dışı iş yapan firmalar...