Sağlık Bakanlığı Personel Alımı 2014


Personel Alımı 2014 - Sağlık Bakanlığı Personel Alımı 2014

2014 yılında 10 bin personel alımı sağlık sektöründe yapılacak. Sağlık Bakanlığı 10 bin personel alımı yapacağını açıkladı. Sağlık Bakanlığına 2014 yılı için 10.018 yeni sözleşmeli personel kadrosu tahsis edildi. 2014′te uygulanmak üzere personel temininde güçlük çekilen yerlerde ve hizmet dallarında sağlık hizmetlerinin etkili ve verimli bir şekilde yürütülebilmesi amacıyla sözleşmeli sağlık personeli istihdam edilecek hizmet birimleri ile ilgili Bakanlar Kurulu kararı, dünkü Resmi Gazete‘nin ikinci mükerrer sayısında yayımlandı.

4924 sayılı kanunun ilgili maddesine göre, 2014 yılında 10 bin 18 sözleşmeli personel kadrosu tahsis edildi. Sözleşmeli personelin 870′i Sağlık Bakanlığı bünyesindeki acil sağlık hizmetlerinde görev yapacak.

Türk Halk Sağlığı Kurumu Başkanlığı bünyesinde, bin 140 sağlık personeli entegre ilçe hastanesinde, 10 sözleşmeli personel halk sağlığı laboratuvarında, 947 personel sağlık evinde, bin 821 sağlık personeli toplum sağlığı merkezinde hizmet verecek.

Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu Başkanlığı’na bağlı 10 sözleşmeli sağlık personeli ağız ve dış sağlığı merkezinde, 663 sağlık personeli entegre ilçe hastanesinde 4 bin 528 personel de yataklı tedavi merkezlerinde istihdam edecek. Türkiye Hudut ve Sahiller Genel Müdürlüğü’ne bağlı Sağlık Denetleme Merkezinde ise toplam 29 sözleşmeli personel görev alacak.

Bu kadroların 132′sini diş tabibi, 14′ünü diyetisyen, 1729′unu ebe, 21′ini eczacı, 10′unu fizyoterapist, 945′ini hemşire, 20′sini psikolog, 831′ini acil tıp teknisyeni, 62′sini anestezi teknisyeni, 45′ini çevre sağlığı teknisyeni, 88′ini laboratuvar teknisyeni, 198′ini röntgen teknisyeni, 66′sını tıbbi sekreter, 448′ini toplum sağlığı teknisyeni, 292′sini acil tıp teknikeri, 183′ünü çevre sağlığı teknikeri, 189′unu laboratuvar teknikeri, 1′ini odyometri teknikeri, 58′ini radyoloji teknikeri, 8′ini sosyal çalışmacı, 2 bin 11′ini tabip, geri kalanını da çeşitli alanlardaki uzmanlar oluşturuyor.

Sağlık Bakanlığı 10 bin Personel Alımı 10.018
DİŞ TABİBİ ALIMI 2014 132 Personel Alımı
DİYETİSYEN ALIMI 2014 14 Personel Alımı
EBE ALIMI 2014 1729 Personel Alımı
ECZACI ALIMI 2014 21 Personel Alımı
FİZYOTERAPİST ALIMI 2014 10 Personel Alımı
HEMŞİRE ALIMI 2014 945 Personel Alımı
PSİKOLOG ALIMI 2014 20 Personel Alımı
ACİL TIP TEKNİSYENİ ALIMI 2014 831 Personel Alımı
ANESTEZİ TEKNİSYENİ ALIMI 2014 62 Personel Alımı
ÇEVRE SAĞLIĞI TEKNİSYENİ ALIMI 2014 45 Personel Alımı
LABORATUVAR TEKNİSYENİ ALIMI 2014 88 Personel Alımı
RÖNTGEN TEKNİSYENİ ALIMI 2014 198 Personel Alımı
TIBBİ SEKRETER ALIMI 2014 66 Personel Alımı
TOPLUM SAĞLIĞI TEKNİSYENİ ALIMI 2014 448 Personel Alımı
ACİL TIP TEKNİKERİ ALIMI 2014 292 Personel Alımı
ÇEVRE SAĞLIĞI TEKNİKERİ ALIMI 2014 183 Personel Alımı
LABORATUVAR TEKNİKERİ ALIMI 2014 189 Personel Alımı
SAĞLIK TEKNİKERİ (ODYOMETRİ TEKNİKERİ) Personel Alımı
RADYOLOJİ TEKNİKERİ ALIMI 2014 58 Personel Alımı
SOSYAL ÇALIŞMACI Personel Alımı
TABİP ALIMI 2014 2011 Personel Alımı
UZMAN TABİP (ACİL TIP) ALIMI 2014 33 Personel Alımı
UZMAN TABİP (AİLE HEKİMLİĞİ) ALIMI 2014 147 Personel Alımı
UZMAN TABİP (ALGOLOJİ) Personel Alımı
UZMAN TABİP (ALLERJİK HASTALIKLAR) Personel Alımı
UZMAN TABİP (ANESTEZİYOLOJİ VE REANİMASYON) 185 Personel Alımı
UZMAN TABİP (BEYİN VE SİNİR CERRAHİSİ) 37 Personel Alımı
UZMAN TABİP (BİYOKİMYA VE KLİNİK BİYOKİMYA) Personel Alımı
UZMAN TABİP (CERRAHİ ONKOLOJİ) Personel Alımı
UZMAN TABİP (ÇOCUK ACİL) Personel Alımı
UZMAN TABİP (ÇOCUK CERRAHİSİ) 28 Personel Alımı
UZMAN TABİP (ÇOCUK ENDOKRİNOLOJİSİ) 13 Personel Alımı
UZMAN TABİP (ÇOCUK ENFEKSİYON HASTALIKLARI) Personel Alımı
UZMAN TABİP (ÇOCUK GASTROENTROLOJİSİ) 12 Personel Alımı
UZMAN TABİP (ÇOCUK GENETİK HASTALIKLARI) Personel Alımı
UZMAN TABİP (ÇOCUK GÖĞÜS HASTALIKLARI) Personel Alımı
UZMAN TABİP (ÇOCUK HEMATOLOJİSİ VE ONKOLOJİSİ) 12 Personel Alımı
UZMAN TABİP (ÇOCUK İMMÜNOLOJİSİ VE ALERJİ HASTALIKLARI) 10 Personel Alımı
UZMAN TABİP (ÇOCUK KALP DAMAR CERRAHİSİ) Personel Alımı
UZMAN TABİP (ÇOCUK KARDİYOLOJİSİ) 21 Personel Alımı
UZMAN TABİP (ÇOCUK METABOLİZMA HASTALIKLARI) Personel Alımı
UZMAN TABİP (ÇOCUK NEFROLOJİSİ) 18 Personel Alımı
UZMAN TABİP (ÇOCUK NÖROLOJİSİ) 15 Personel Alımı
UZMAN TABİP (ÇOCUK ROMATOLOJİSİ) Personel Alımı
UZMAN TABİP (ÇOCUK SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI) 238 Personel Alımı
UZMAN TABİP (ÇOCUK ÜROLOJİSİ) Personel Alımı
UZMAN TABİP (ÇOCUK VE ERGEN RUH SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI) Personel Alımı
UZMAN TABİP (ÇOCUK YOĞUN BAKIM) Personel Alımı
UZMAN TABİP (DERİ VE ZÜHREVİ HASTALIKLARI) 37 Personel Alımı
UZMAN TABİP (EL CERRAHİSİ) 14 Personel Alımı
UZMAN TABİP (ENDOKRİNOLOJİ VE METABOLİZMA HASTALIKLARI) 43 Personel Alımı
UZMAN TABİP (ENFEKSİYON HASTALIKLARI VE KLİNİK MİKROBİYOLOJİ) 58 Personel Alımı
UZMAN TABİP (FİZİKSEL TIP VE REHABİLİTASYON) 42 Personel Alımı
UZMAN TABİP (GASTROENTEROLOJİ) 52 Personel Alımı
UZMAN TABİP (GASTROENTROLOJİK CERRAHİ) 11 Personel Alımı
UZMAN TABİP (GENEL CERRAHİ) 199 Personel Alımı
UZMAN TABİP (GERİATRİ) Personel Alımı
UZMAN TABİP (GÖĞÜS CERRAHİSİ) 15 Personel Alımı
UZMAN TABİP (GÖĞÜS HASTALIKLARI) 59 Personel Alımı
UZMAN TABİP (GÖZ HASTALIKLARI) 78 Personel Alımı
UZMAN TABİP (HALK SAĞLIĞI) Personel Alımı
UZMAN TABİP (HEMATOLOJİ) 21 Personel Alımı
UZMAN TABİP (İÇ HASTALIKLARI) 193 Personel Alımı
UZMAN TABİP (İMMÜNOLOJİ VE ALERJİ HASTALIKLARI) 11 Personel Alımı
UZMAN TABİP (İŞ VE MESLEK HASTALIKLARI) Personel Alımı
UZMAN TABİP (JİNEKOLOJİK ONKOLOJİ CERRAHİSİ) Personel Alımı
UZMAN TABİP (KADIN HASTALIKLARI VE DOĞUM) 197 Personel Alımı
UZMAN TABİP (KALP VE DAMAR CERRAHİSİ) 14 Personel Alımı
UZMAN TABİP (KARDİYOLOJİ) 49 Personel Alımı
UZMAN TABİP (KLİNİK NÖROFİZYOLOJİ) Personel Alımı
UZMAN TABİP (KULAK BURUN BOĞAZ HASTALIKLARI) 72 Personel Alımı
UZMAN TABİP (MİKROBİYOLOJİ VE KLİNİK MİKROBİYOLOJİ) Personel Alımı
UZMAN TABİP (NEFROLOJİ) 46 Personel Alımı
UZMAN TABİP (NEONATOLOJİ) 31 Personel Alımı
UZMAN TABİP (NÖROLOJİ) ALIMI 2014 58 Personel Alımı
UZMAN TABİP (NÜKLEER TIP) Personel Alımı
UZMAN TABİP (ORTOPEDİ VE TRAVMATOLOJİ) 78 Personel Alımı
UZMAN TABİP (PERİNATOLOJİ) Personel Alımı
UZMAN TABİP (PLASTİK, REKONSTRÜKTİF VE ESTETİK CERRAHİ) 10 Personel Alımı
UZMAN TABİP (RADYASYON ONKOLOJİSİ) Personel Alımı
UZMAN TABİP (RADYOLOJİ) 85 Personel Alımı
UZMAN TABİP (ROMATOLOJİ) ALIMI 2014 18 Personel Alımı
UZMAN TABİP (RUH SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI) 47 Personel Alımı
UZMAN TABİP (SİTOPATOLOJİ) Personel Alımı
UZMAN TABİP (TEMEL İMMÜNOLOJİ) Personel Alımı
UZMAN TABİP (TIBBİ BİYOKİMYA) 58 Personel Alımı
UZMAN TABİP (TIBBİ MİKOLOJİ) ALIMI 2014 Personel Alımı
UZMAN TABİP (TIBBİ MİKROBİYOLOJİ) ALIMI 2014 33 Personel Alımı
UZMAN TABİP (TIBBİ ONKOLOJİ) ALIMI 2014 34 Personel Alımı
UZMAN TABİP (TIBBİ PARAZİTOLOJİ) ALIMI 2014 Personel Alımı
UZMAN TABİP (TIBBİ PATOLOJİ) ALIMI 2014 31 Personel Alımı
UZMAN TABİP (TIBBİ VİROLOJİ) ALIMI 2014 Personel Alımı
UZMAN TABİP (ÜROLOJİ) ALIMI 2014 74 Personel Alımı
UZMAN TABİP (YOĞUN BAKIM) ALIMI 2014 Personel Alımı

 • saglik bakanligi 2014 kasim atamalarinda kac anestezi teknisyeni alacak
 • anestezi teknikeri alımları 2014
 • 2014 anestezi atamaları
 • 2014 sağlık teknikeri alımları
 • sözleşmeli diyetisyen alımı 2014
 • çevre sağlığı teknikeri alımı 2014
 • sözleşmeli diyetisyen alımı
 • anestezi atamaları 2014
 • kpss laboratuvar teknisyeni alımı 2014
 • 2014 anestezi teknikeri alımları

memur forum, memur alımları, personel alımları, eleman alımları, iş ilanı, işe alım süreci, ne zaman, sonuçları açıklandı mı, posta gazetesi, hürriyet gazetesi, hakkında haberler, iş başvurusu nasıl yapılır, ne zaman yapılacak, maaşları ne kadar, ne iş yapar, şartları nelerdir, son başvuru ne zaman, iş başvuru formu, alımları ne zaman, işçi alımı, açık pozisyonlar, memurlar.net, kpss, kaç puan kariyer.net, açıklandı mı, yenibiris.com, memurhaber.com, takvim gazetesi, posta gazetesi, iş ilanları sitesi. -

Yorumlar (5)
 1. Emin
  14 Kasım 2014 - 22:27

  2015 yılında devlet kaç tane fizyoterapist alımı yapacak?

 2. sbhdaklh
  16 Kasım 2014 - 19:50

  10 tane

 3. fatma
  15 Aralık 2014 - 02:12

  Sözleşmeli alimlar ne zaman olucak

 4. eczane teknikeri
  09 Ocak 2015 - 17:32

  2015 Eczane teknikeri alımları olacak mı acaba yüzlerce eczane teknikeri mezunları atama bekliyor.’2014 Ataması sınav yolu ile yapılacak personel dağılım cetvelinde’ Kamu kurumlarında olması gereken eczane teknikeri sayısı 260 tane. Ama buna rağmen hiçbir atama yapılmıyor.Lütfen 2015 ilk yapılacak olan atamalarda 100 kişinin atamasının yapılması bekliyoruz.

 5. ahsjeb s ksn
  10 Ocak 2015 - 23:25

  Patoloji laboratuvar teknikleri 2015 te kaç kişi alinacak

Yorum yaz

Haber 24 Saat © Copyright 2012 - Tüm hakları saklıdır. Gizlilik Sözleşmesi / İletişim