Sağlık Bakanlığı Proje Yöneticisi Danışmanı Alacak!

SAĞLIK SEKTÖRÜNÜN YENİDEN YAPILANDIRILMASINA DESTEK SAĞLIK SEKTÖRÜNÜN YENİDEN YAPILANDIRILMASINA DESTEK. PROJESİ KAPSAMINDA PROJE YÖNETİCİSİ DANIŞMANI ALIMI

Sağlık Bakanlığı Sağlık Bilgi Sistemleri Genel Müdürlüğü (SBSGMI’nde istihdam edilmek üzere l(bir)
Proje Yöneticisi Danışmanı alınacaktır.

İşin Kapsamı: Teleradyoloji Projesinin planlanması, uygulanması, koordinasyonu, testlerinin yapılması
ve devreye alınması. Kullanımda oluşabilecek hata ve aksaklıkların tespit edilip idare ile paylaşılarak
giderilmesine yönelik koordinasyonun sağlanması, idare tarafından talep edilecek iyileştirme
çalışmalarının yerine getirilmesi amacıyla koordinasyonun sağlanması.Gerçekleştirilen çalışmalarla ilgi
rapor ve dokümantasyonun hazırlanması, Proje ile ilgili uygulamada yer alacak performans sorunlarını
güncel olarak analiz ederek idareye sunulması, Teleradyoloji Projesi öncelikli olmakla birlikte, Genel
Müdürlüğümüzce yürütülmekte olan diğer projelerin Stratejik Plana ve takvime uygun yürütülmesine
koordine olmak ve katkı sağlamak; Bakanlık projelerinin mümkün olan en yüksek üretkenlik, en düşük
belirsizlik ve risk ile yürütülmesinin sağlanmasında sorumluluk alarak katkı sağlamak, Bakanlık
Projelerinin uygun maliyet ve kaynak kullanımıyla işbirliği içinde başarı ile tamamlanmasına katkı
sağlamak, Teleradyoloji Proje ekibinin görevlerini yerine getirmelerinde gerekli programı, görev
dağılımlarını yapmak, kontrol etmek, diğer proje yönetici ve çalışanlarına gerektiğinde teknik ve
yönetimsel desteğin sağlanmasında koordinasyonu sağlamak. Bilişim projeleri alanında dünyadaki
örnekleri incelemek, konu ile ilgili gelişmeleri takip etmek ve mevcut durum raporunun hazırlanmasına
katkı sağlamak, Avrupa Birliği Kültür ve Eğitim programları kapsamındaki projelerin koordinasyonunun
sağlamasına katkı sağlamak, Kurumun projeler için ayırdığı mevcut kaynakların (bilgi, beceri araç-
gereç ve teknik donanım] etkin kullanımı doğrultusunda koordinasyon ve kontrolünü sağlamasına katkı
sağlamak, Türkiye genelinde uygulanan e-sağlık projelerinde yer alma ve bununla birlikte esağlık
alanında Avrupa Birliği standartlarına ulaşmaya yönelik atılacak adımlar ve uygulanacak proıelerin
yönetimine katkı sağlamak,
Adayda Aranan Özellikler: Üniversitelerin 4 yıllık bölümlerinden mezun olmak, AB Süreçlerine, Sağlık
sistemlerinin uluslararası uyumluluğu konusunda bilgi ve tecrübeye ve uluslararası e-sağlık
mevzuatına hakim olmak Ulusal ve Uluslar arası Projelerin yönetimi konusunda sorumluluk almış
olmak ve en az 3 yıllık iş deneyimine sahip olmak ileri düzeyde ingilizce (konuşma ve yazma) bilmek.
Analiz yeteneği ve analitik düşünme yeteneğine sahip olmak iyi iletişim becerilerine sahip ve ekip
çalışmasına yatkın olmak, ekip üyelerini genel hedef doğrultusunda yönlendirebilmek yeteneğine
sahip olmak MS Office, MS Project veya diğer proje yönetim araçları konusunda çok iyi bilgi sahibi
olmak
Adayların ayrıntılı özgeçmişlerini en geç 09.09.2013 tarihi mesai bitimine (Saat 18.00) kadar aşağıda
belirtilen e-posta adresine göndermeleri önemle rica olunur. Başvurularda ilgili başvuru kodunun
belirtilmesi zorunludur.
E-posta: sbsihale@saglik.gov.tr
Başvuru Kodu: PYU
Yalnızca kısa listeye kalan adaylara geri bildirim yapılacaktır.yurt dışı iş ilanları, yurt dışı işçi alımı, yurt dışı eleman alımı, yurt dışı iş yapan firmalar...