Sahil Güvenlik Komutanlığı Sivil Personel Memur Alımı

sahil güvenlik komutanlığı memur alımıSahil Güvenlik Komutanlığı tarafından sivil personel memur alımı yapılacaktır. Sivil memur alımları kapsamında gerçekleştirilecek alımlar ile ilgili yayınlanan kılavuz aşağıdaki gibidir.

T.C. İÇİŞLERİ BAKANLIĞI

SAHİL GÜVENLİK KOMUTANLIĞI

ANKARA

SAHİL GÜVENLİK KOMUTANLIĞI

2013 YILI SİVİL MEMUR ALIMLARI

BİLGİLENDİRME KILAVUZU

BAŞVURU TARİHLERİ : ( 30 Eylül-04 Ekim 2013 )

Bu kılavuz Sahil Güvenlik Komutanlığında devlet memuru olmak için başvuran adayları bilgilendirmek amacıyla hazırlanmıştır.

Devlet memuru olmak onurlu bir yaşam tarzıdır. Meslek olarak devlet memurluğunu seçtiğiniz için sizi kutluyor ve başarılar diliyoruz.

SAHİL GÜVENLİK KOMUTANLIĞI PERSONEL BAŞKANLIĞI

Eylül 2013

(PARA İLE SATILAMAZ.)

SAHİL GÜVENLİK KOMUTANLIĞI

2013 YILI SİVİL MEMUR

ALIMI SINAVLARINA KATILACAK ADAYLARIN DİKKATİNE!

1. BAŞVURU, SINAV VE SINAV SONRASI İŞLEMLERE AİT BÜTÜN KURALLAR BU KILAVUZDA AÇIKLANMIŞTIR.

2. BU KILAVUZDA YER ALAN KURALLAR, KILAVUZUN YAYIM TARİHİNDEN SONRA YASAMA, YÜRÜTME VE YARGI ORGANLARI İLE GENELKURMAY BAŞKANLIĞI VE SAHİL GÜVENLİK KOMUTANLIĞI TARAFINDAN GEREKLİ GÖRÜLDÜĞÜ TAKDİRDE DEĞİŞTİRİLEBİLİR.

3. ALIM SÜRECİNDE HER TÜRLÜ DUYURU VE BİLGİLENDİRME GENEL AĞ (İNTERNET) ÜZERİNDE WWW.SGK.TSK.TR ADRESİNDEN YAPILACAKTIR.

SAHİL GÜVENLİK KOMUTANLIĞINDA İSTİHDAM EDİLMEK ÜZERE

SİVİL MEMUR ALINACAKTIR.

1. Sahil Güvenlik Komutanlığı Karargâhı ile bağlısı birlik ve kurumlarda istihdam edilmek üzere “Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığında İlk Defa Devlet Memurluğuna Atanacaklar İçin Yapılacak Sınavlar Hakkında Yönetmelik” hükümleri doğrultusunda 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’na tabi olarak aşağıda durumları açıklanan unvanlardan açıktan atama yoluyla sivil memur alımı yapılacaktır. 

BAŞVURACAK ADAYLARDA ARANAN ŞARTLAR VE NİTELİKLER:

a. 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48’inci maddesinde belirtilen genel şartlara (A fıkrasının 6’ncı bendi hariç) sahip olmak.

b. İlan edilen unvanlar için son olarak mezun olunan okul itibarıyla öğrenim şartını taşımak (Lisans mezunları, ön lisans ve lise mezunu kadrolarına; ön lisans mezunları ise lise mezunu kadrolarına başvuruda bulunamazlar.) ve bu öğrenimle ilgili olarak KPSS’ye girmiş olmak,

c. Alım yapılacak unvanların karşısındaki puan türlerinden, belirtilen asgari KPSS notunu almış olmak,

ç. Yapılacak başvurularda;

(1) Lisans mezunları için 2012 yılı KPSS sınavına ait KPSSP03,

(2) Ön lisans mezunları için 2012 yılı KPSS sınavına ait KPSSP93,

(3) Ortaöğretim mezunları için 2012 yılı KPSS sınavına ait KPSSP94,

puan türü kullanılacaktır.

d. 01 Ocak 2013 tarihi itibarıyla düzeltilmemiş nüfus kaydına göre 18 yaşını tamamlamış (01 Ocak 1995 ve daha önce doğanlar başvurabilir.) ve 36 yaşından gün almamış olmak. (01 Ocak 1978 ve daha sonra doğanlar başvurabilir.)

e. Herhangi bir kamu kurum ve kuruluşunda 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’na tabi görevler ile sözleşmeli subay, sözleşmeli astsubay veya uzman erbaş (uzman jandarma dâhil) olarak daha önce çalışmış veya halen çalışıyor olmamak.

f. Erkek adaylar için muvazzaf askerlik hizmetini fiilen tamamlamış veya yapmış sayılacak şekilde muaf olmak. (Askerlik hizmetini çeşitli nedenlerden dolayı tecil ettiren adayların başvuruları kabul edilmeyecektir.)

g. Kadro unvanının hizasında belirtilen niteliklere sahip olmak.

ğ. Sınavlarda başarılı olan adaylar için sevk edilecekleri Askerî Hastaneden Türk Silahlı Kuvvetleri Sağlık Yeteneği Yönetmeliğine göre “Türk Silahlı Kuvvetlerinde Sivil Memur Adayı Olur.” kararlı sağlık raporu almak ve haklarında yaptırılacak güvenlik tahkikatı sonucu olumlu olmak.

h. Şehit malul ve muharip gazi eş ve çocuklarının anne, baba veya eşinin şehit gazi olduğunu gösterir belge ile başvurularında almış oldukları merkez sınav puanına aldığı puanın %10 fazlası eklenerek hesaplanmış puanları dikkate alınır.

BAŞVURU ESASLARI VE BAŞVURU SIRASINDA ADAYLARDAN İSTENİLEN BELGELER:

a. Adaylar, 30 Eylül-04 Ekim 2013 tarihleri arasında 09:30-12:00 ile 14:00-16:30 saatleri arasındaSahil Güvenlik Komutanlığı Dikmen Caddesi Merasim Sokak No.: 10 Bakanlıklar/ANKARAadresine şahsen başvuracaklardır. Posta yolu ve diğer şekilde yapılacak müracaatlar dikkate alınmayacaktır.

b. Daha önce Sahil Güvenlik Komutanlığına başvuran ancak çeşitli nedenlerle başvurusu kabul edilemeyen ya da ataması yapılamayan adayların, önceki başvuruları geçersiz sayılacaktır. Bu durumda olan adayların yeniden başvuruda bulunmaları gerekmektedir.

c. Aşağıda belirtilen belgeler adaylar tarafından eksiksiz olarak getirilecek, eksik belge ile yapılan başvurular kesinlikle kabul edilmeyecektir.

(1) KPSS sonuç belgesi fotokopisi, (Bilgisayar çıktısı kabul edilecektir.)

(2) Son üç ay içerisinde çekilmiş 2 adet renkli vesikalık fotoğraf, (Fotokopi kabul edilmeyecektir.)

(3) En son mezun olduğu okula ait diploma veya geçici mezuniyet belgesi (Çıkış Belgesi) aslı ve fotokopisi, (Diplomasını kaybeden adaylar, diplomasında bulunan tüm bilgileri içerecek şekilde yetkili makamlarca onaylı diploma kayıp belgesini alacak ve bu belgenin aslını getireceklerdir.)

(4) Öğrenim durumları, belirtilen okulların bölümlerine denk olanlar veya yurt dışında öğrenim görenlerden ortaöğretim mezunları için Milli Eğitim Bakanlığından, ön lisans veya lisans mezunları için Yüksek Öğrenim Kurumundan alınmış denklik belgesinin aslı ve fotokopisi,

(5) Erkek adaylar için askerlik terhis belgesi veya muafiyet belgesinin aslı ve fotokopisi,

(6) Nüfus cüzdanı aslı ve fotokopisi,

(7) Başvuruda bulunulacak unvan için istenilen, “sonuç belgesi doğrulama kodu”nun da yer aldığı yabancı dil sınav sonuç belgesinin (KPDS, YDS, ÜDS, TOEFL, TOEIC, IELTS, FCE, CAE, CPE) bilgisayar çıktısı,

(8) Şehit, malul veya muharip gazi eş ve çocuklarının anne, baba veya eşinin şehit/gazi olduğunu gösterir belgenin aslı ve fotokopisi (Anne/baba veya eşi Türk Silahlı Kuvvetlerine mensup ise bağlı olduğu Kuvvet Komutanlıklarının Personel Başkanlığından, diğer kamu kurumlarına mensup ise, mensup oldukları Bakanlık ve Sosyal Güvenlik Kurumunun her ikisinden de belge alacaklardır.)

NOT: Adayların başvuru-uygulamalı sınav-mülakat sınavı aşamasında teslim ettiği belgeler, iade edilmeyecek, saklama süresi sonunda imha edilecektir. Bu nedenle adayların diploma, sertifika, ehliyet vb. belgelerinin aslı ile birlikte fotokopisini getirmeleri, asıl belgelerini teslim etmemeleriönem arz etmektedir.

ç. Yabancı dil sınav sonuç belgelerinin geçerlilik süreleri, başvuru tarihi itibarıyla KPDS ve ÜDS için 5 yıl, TOEFL, TOEIC, IELTS, FCE, CAE ve CPE için 2 yıl olarak kabul edilecektir.

d. Başvurular sırasında yalnız bir unvan ve il/ilçe tercih edilecek, birden fazla unvan ve il/ilçe için tercihte bulunulmayacaktır.

e. Başvuruları uygun görülen adaylar arasından, merkezi sınav notuna göre en yüksek puan alandan başlamak üzere alım yapılacak miktarın 8 katı kadarı aday uygulamalı sınav ve mülakat sınavına katılmaya hak kazanacaktır. Aday listeleri 22 Ekim 2013 tarihinden itibaren Sahil Güvenlik Komutanlığının www.sgk.tsk.tr Genel Ağ (İnternet) adresinde yayımlanacak ve adaylara tebliğ niteliğinde olacaktır. Adaylara ayrıca posta, telefon vb. araçlar ile tebligat yapılmayacaktır.

UYGULAMALI SINAV VE MÜLAKAT SINAVI TARİHLERİ:

a. Uygulamalı sınav ve mülakat sınavı, 04-15 Kasım 2013 tarihleri arasında Sahil Güvenlik Komutanlığı Karargâhı Bakanlıklar/ANKARA’da yapılacaktır.

b. Adayların uygulamalı sınav ve mülakat sınavına tabi tutulacakları tarihler, yer ve zaman 22 Ekim 2013 tarihinden itibaren Sahil Güvenlik Komutanlığının www.sgk.tsk.tr Genel Ağ (İnternet) adresinde yapılacak duyuruda belirtilecektir.

UYGULAMALI SINAV VE MÜLAKAT SINAVI SONUÇLARI:

Sınav sonuçları 20 Aralık 2013 tarihinden itibaren Sahil Güvenlik Komutanlığının www.sgk.tsk.tr Genel Ağ (İnternet) adresinden duyurulacaktır.

NOT: Yapılacak duyurular adaylara tebliğ niteliğinde olacak, adaylara ayrıca posta, telefon vb. yollarla tebligat yapılmayacak ve sorumluluk tamamen adayların kendisine ait olacaktır.

SİVİL MEMUR ALIMLARI İLE İLGİLİ BİLGİ ALMAK İSTEDİĞİNİZDE

AŞAĞIDA BELİRTİLEN TELEFON NUMARASINI ARAYABİLİRSİNİZ.

TELEFON NUMARASI: 0 (312) 416 45 60yurt dışı iş ilanları, yurt dışı işçi alımı, yurt dışı eleman alımı, yurt dışı iş yapan firmalar...