SGK 65 Müfettiş Yardımcısı Alacak!

Sosyal Güvenlik kurumu yani SGK birçok farklı pozisyonda toplam 65 müfettiş yardımcısı alacak. Verdiği ilanda birçok farklı okuldan mezun olmuş kişileri alacak. Ayrıca başvurular ise 9 Eylül ile 20 Eylül arasında yapılacak. Bilgileri aşağıda görebilirsiniz.

1- SINAVA İLİŞKİN BİLGİLER
– Atama Yapılacak Kadro Unvanı ve Sayısı: Sosyal Güvenlik Kurumu Müfettiş Yardımcısı, 65 kişi,
– Hukuk, siyasal bilgiler, iktisat, işletme, iktisadî ve idarî bilimler fakültelerinden ya da bunlara denkliği
Yükseköğretim Kurulunca kabul edilmiş yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olan 50
Müfettiş Yardımcısı,
– Tıp fakültesinden ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilmiş yurt dışındaki
yükseköğretim kurumlarından mezun olan 5 müfettiş yardımcısı,
– Eczacılık fakültesinden ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilmiş yurt dışındaki
yükseköğretim kurumlarından mezun olan 5 Müfettiş Yardımcısı,
– Endüstri mühendisliği, işletme mühendisliği, yazılım mühendisliği, elektronik mühendisliği, elektrik ve
elektronik mühendisliği, bilgisayar mühendisliği bölümlerinden ya da bunlara denkliği Yükseköğretim
Kurulunca kabul edilmiş yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olan 5 Müfettiş
Yardımcısı, Alınacaktır.
Geçerli KPSS sınavları: 2012-2013 yıllarında yapılan Kamu Personeli Seçme Sınavları
– Yazılı Sınav Tarihi: 26-27 Ekim 2013 (Cumartesi ve Pazar Günleri)
– Yazılı Sınava Başvuru Tarihleri: 09 Eylül 2013 tarihinde başlayıp, 20 Eylül 2013 tarihinde sona
erecektir.
– Yazılı Sınavın Yapılacağı Yer: Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı, Ziyabey Cad. No:6
Balgat/ANKARA
– Yazılı Sınava Başvuru Yeri ve Şekli: Sosyal Güvenlik Kurumu Rehberlik ve Teftiş Başkanlığı (Simon
Bolivar Caddesi No: 23 Çankaya/ANKARA), başvurular, şahsen veya posta ile yapılabilir. Posta ile
yapılacak başvurularda evrakların 20 Eylül 2013 günü mesai bitiminden önce belirtilen adrese ulaşmış
olması gerekmektedir. Postadaki gecikmeler ve eksik belgeler ile yapılan başvurular dikkate
alınmayacaktır.
– Sınav Giriş Başvuru Formu: Sosyal Güvenlik Kurumu Rehberlik ve Teftiş Başkanlığının yukarıda
belirtilen adresinden ya da www.sgk.gov.tr web sitesinden temin edilebilir.
Sınava girecek adaylara Rehberlik ve Teftiş Başkanlığınca, sınav zamanı ve yerini belirten fotoğraflı
“Sınav Giriş Belgesi” verilir. Sınav giriş belgeleri, adayların haberleşme adreslerine posta ile
gönderilecektir. Sınava girecek adaylar, sınav esnasında, bu belge ile birlikte kimlik tespitinde
kullanılmak üzere, resmi makamlarca verilmiş geçerli bir kimlik belgesi bulundurmak zorundadırlar.
Sınava katılabilme şartlarını haiz olmayanlara sınav giriş belgesi gönderilmeyecektir.
Müfettiş Yardımcılığı Giriş Sınavı Yazılı Bölümüne katılma hakkını elde eden adayların, yazılı bölümü
kazanan adayların ve giriş sınavını kazanan adayların listesi www.sgk.gov.tr internet adresinde
açıklanacaktır.
2 – SINAVA BAŞVURU VE SINAVA KATILMA ŞARTLARI
Müfettiş yardımcılığı giriş sınavına katılabilmek için;
– 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48’inci maddesindeki nitelikleri haiz olmak,
– Sınavın yapıldığı tarihte otuz beş yaşını doldurmamış olmak,

En az dört yıllık eğitim veren yükseköğretim kurumlarının hukuk, siyasal bilgiler, iktisat, işletme,
iktisadî ve idarî bilimler, tıp ve eczacılık fakültelerinden, mühendislik fakültelerinin işletme mühendisliği,
endüstri mühendisliği, yazılım mühendisliği, elektronik mühendisliği, elektrik ve elektronik mühendisliği,
bilgisayar mühendisliği bölümlerinden ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilmiş
yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olmak,
– Erkek adaylar için askerliğini yapmış, muaf veya erteletmiş olduğuna dair yazılı beyan,
– Adli sicil kaydı bulunmadığına dair yazılı beyan,
– ÖSYM tarafından 2012-2013 yıllarında yapılan Kamu Personeli Seçme Sınavında (KPSS);
a- Hukuk, siyasal bilgiler, iktisat, işletme, iktisadî ve idarî bilimler fakültelerinden ya da bunlara denkliği
Yükseköğretim Kurulunca kabul edilmiş yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olanlar
için; KPSSP118 puan türünden 80 ve üzerinde puan almak, sınava müracaat eden adaylar içerisinde
en yüksek puanlı 250 kişi içerisinde bulunmak(2012 ve 2013 KPSS sınavları birlikte değerlendirilecek
olup, son sıradaki adaya eşit puan alan adayların tümü sınava çağırılacaktır.)
b- Tıp fakültesinden ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilmiş yurt dışındaki
yükseköğretim kurumlarından mezun olanlar için KPSSP12 puan türünden 80 ve üzerinde puan
almak, sınava müracaat eden adaylar içerisinde en yüksek puanlı 25 kişi içerisinde bulunmak(2012 ve
2013 KPSS sınavları birlikte değerlendirilecek olup, son sıradaki adaya eşit puan alan adayların tümü
sınava çağırılacaktır.)
c- Eczacılık fakültesinden ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilmiş yurt dışındaki
yükseköğretim kurumlarından mezun olanlar için KPSSP12 puan türünden 80 ve üzerinde puan
almak, sınava müracaat eden adaylar içerisinde en yüksek puanlı 25 kişi içerisinde bulunmak(2012 ve
2013 KPSS sınavları birlikte değerlendirilecek olup, son sıradaki adaya eşit puan alan adayların tümü
sınava çağırılacaktır.)
d- Endüstri mühendisliği, işletme mühendisliği, yazılım mühendisliği, elektronik mühendisliği, elektrik
ve elektronik mühendisliği, bilgisayar mühendisliği bölümlerinden ya da bunlara denkliği
Yükseköğretim Kurulunca kabul edilmiş yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olanlar
için KPSSP13 puan türünden 80 ve üzerinde puan almak, sınava müracaat eden adaylar içerisinde en
yüksek puanlı 25 kişi içerisinde bulunmak (2012 ve 2013 KPSS sınavları birlikte değerlendirilecek
olup, son sıradaki adaya eşit puan alan adayların tümü sınava çağırılacaktır.)
(b), (c) ve (d) bentlerinden yapılacak başvuru sayısının, (b), (c) ve (d) bentlerinde belirtilen kişi
sayısından az olması halinde, (a) bendinde belirtilen sınava çağrılacak kişi sayısı, eksik başvuru sayısı
kadar arttırılacaktır.
Süresi içerisinde başvurmuş ve başvuru belgesi ile birlikte istenilen diğer bilgi ve belgeleri Rehberlik ve
Teftiş Başkanlığına vermiş olmak, şartları aranır.
3 – YAZILI VE SÖZLÜ SINAVDA BAŞARILI SAYILMA ŞARTLARI
– Yazılı sınavda başarılı sayılmak için sınav konularının her birinden 100 tam puan üzerinden 60
puandan az olmamak üzere ortalama en az 70 puan almak gerekir.
– Sözlü sınavda başarılı sayılabilmek için, sınav konularının her birinden 100 tam puan üzerinden 60
puandan az olmamak üzere, ortalama en az 70 puan almak gerekir.
– Adayın, müfettiş yardımcılığı giriş sınavını başarmış sayılması için yazılı ve sözlü sınavların her
birinden en az 70 puan alması şarttır. Giriş sınavı notu; yazılı ve sözlü sınav notlarının ortalamasıdır.
Başarı sırası bu nota göre tespit edilir.
4 – YAZILI SINAV KONULARI

a) Kompozisyon: Genel, güncel ve sosyo-ekonomik konular
b) Kamu Maliyesi: Maliye Teorisi, Kamu Gelir ve Giderleri, Kamu Borçları ve Bütçesi, Maliye Politikası,
Vergi Hukuku ve Türk Vergi Sistemi
c) Ekonomi: Ekonomi Teorisi, Mikro, Makro İktisat ve İktisadi Analizi, Ekonomi Politikası, Para Teorisi
ve Politikası, Uluslararası Ekonomi, Türkiye Ekonomisi ve Güncel Ekonomik Sorunlar,
ç) Hukuk: Anayasa Hukuku, Medeni Hukuk(Aile Hukuku ve Miras Hukuku hariç), Borçlar Hukuku,
Ticaret Hukuku, Ticari İşletme Hukuku, Şirketler Hukuku ve Kıymetli Evrak Hukuku, İdare Hukuku ve
İdari Yargılama Usul Hukuku, Sosyal Güvenlik ve İş Hukuku,
d) Muhasebe: Genel Muhasebe, Mali Tablolar Analizi,
e) Yabancı Dil: İngilizce, Fransızca, Almanca dillerinden birisi.
Mühendislik(elektronik, elektrik-elektronik, endüstri, işletme, yazılım ve bilgisayar), tıp ve eczacılık
fakülteleri/bölümleri mezunlarından alınacak müfettiş yardımcıları adayları için belirlenecek sorular,
yukarıda sayılan kompozisyon ve yabancı dil alanından aynı, diğer konuların ise genel esasları ve
genel bilgileri ile mesleki alanlarına ilişkin konulardan hazırlanır.
Yazılı sınavda başarılı olamayanlar sözlü sınava çağırılmazlar.yurt dışı iş ilanları, yurt dışı işçi alımı, yurt dışı eleman alımı, yurt dışı iş yapan firmalar...