Sigortalı işe giriş bildirgesinin verilmemesinin cezası

SS ve GGS Kanunu’na göre uygulanacak idari para cezaları (01.07.2012 – 31.12.2012)

Sigortalı işe giriş bildirgesi ile genel sağlık sigortası giriş bildirgesinin verilmemesi yada e-sigorta ortamında bildirilmesi gerektiği halde bildirilmemesi halinda, her sigortalı için aylık 940 TL.

Sigortalı işe giriş bildirgesinin verilmediğinin Kurumca tespit edilmesi halinde, her sigortalı için aylık AÜ x 2 katı tutarında yani 1.881 TL.

Sigortalı işe giriş bildirgesinin verilmemesinin Kurumca tespit edildiği yada kamu kurum ve kuruluşlarından alınan belgelerden tespit edilmesi halinde ilgili idarenin yazısının Kuruma intikal ettiği tarihi takip eden bir yıl içerisinden tekrarlanması halinde, her bir sigortalı için aylık AÜ x 5 katı tutarında yani 4.702 TL

İşyeri bildirgesinin verilmemesi yada e-Sigorta üzerinden göndermekle yükümlü oldukları halde gönderilmemesi.

– Kamu idareleri ile bilanço esasına göre defter tutar işyerleri için aylık AÜ x 3 katı tutarında yani 2.821 TL

– Diğer defterleri tutan işyerleri için aylık AÜ x 2 katı tutarında yani 1.881 TL

– Defter tutmakla yükümlü olmayan işyerleri için AÜ tutarında yani 940 TL

Asıl ve ek nitelikteki prim ve hizmet belgelerinin, Kurumca belirlenen şekil ve usulde süresi içinde Kuruma verilmemesi yada e-Sigorta yoluyla gönderilmemesi halinda (Her bir fiil için);

– Belgenin asıl olması halinde aylık AÜ x 2 katının (1.881 TL) geçmemek üzere, belgede kayıtlı sigortalı sayısı başına aylık asgari ücretin beşte biri tutarında yani 188 TL.

– Belgenin ek olması halinde aylık AÜ x 2 katını (1.881 TL) geçmemek üzere, her bir ek belgede kayıtlı sigortalı sayısı başına aylık asgari ücretin seksizde biri tutarında yani 117 TL.yurt dışı iş ilanları, yurt dışı işçi alımı, yurt dışı eleman alımı, yurt dışı iş yapan firmalar...