Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü Pilot Alımı

Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü Pilot Alımı İlanı

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı Sivil Havacılık Genel Müdürlüğünden:

Sivil Havacılık Genel Müdürlüğüne 5431 sayılı Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanununun 25. maddesi uyarınca ve 25/07/2013 tarihli ve 28718 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan idari hizmet sözleşmesi ile çalıştırılacak personel hakkında karar uyarınca aşağıdaki tabloda belirtilen nitelik ve adette idari hizmet sözleşmeli “Kontrol Pilot”u alınacaktır.

MÜRACAAT ETMEK İSTEYENLERDE ARANILACAK ŞARTLAR

UNVANI ADEDİ NİTELİKLERİ
PİLOT 2 ATPL veya CPL lisansı ile uçuş öğretmeni ve aletli uçuş geçerli yetkisine, toplam 2000 saat uçuş tecrübesine, toplam 1000 saatlik PIC uçuşuna, 200 saat alet uçuşuna ve toplam 500 saat öğretmenlik uçuşuna sahip olmak. 68 yaşından gün almamış olmak.
PİLOT 2 FBPL lisansı ile uçuş öğretmeni yetkisine, toplam 1000 saat uçuş tecrübesine ve toplam 250 saat öğretmenlik uçuşuna sahip olmak.

İSTENİLEN BELGELER

1. Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü http://www.shgm.gov.tr/ web adresinden temin edilecek ve müracaat sahibi tarafından doldurulacak fotoğraflı “İş Talep Formu” ve “Pilot Bilgi Formu”,

2. Detaylı özgeçmiş,

3. Diploma veya mezuniyet belgesi örneği,

4. Pilot lisansı,

5. Sağlık Sertifikası,

6. Alınan eğitimlere ilişkin sertifika örnekleri,

7. 4 adet vesikalık fotoğraf,

8. Erkek adaylar için askerlik hizmetine ilişkin belge,

9. Uçuş kayıt defterinin (Logbook), ilk ve son 2 sayfasının fotokopisi,

Adaylar istenen belgeleri başvuru sırasında iş talep formu ekinde vereceklerdir.

BAŞVURU

1. Başvurular en geç 15.11.2013 Cuma günü saat 16:00’a kadar “Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü, İnsan Kaynakları Müdürlüğü Gazi Mustafa Kemal Bulvarı No: 128/A 06570 Maltepe/ANKARA” adresine şahsen veya son başvuru tarihinde Genel Müdürlüğümüze ulaşacak şekilde posta yolu ile yapılacaktır. Bu tarihten sonraki müracaatlar ve postadaki gecikmeler dikkate alınmayacaktır.

2. Güvenlik soruşturması olumsuz neticelenen ve/veya başvuru ve işlemler sırasında gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu veya eksik evrak verdiği sonradan tespit edilenler ile istenilen belgeleri ibraz edemeyenlerin müracaatları geçersiz sayılacak, yerleştirmeleri yapılmış olsa dahi iptal edilecektir. Bu durumdaki adaylar hakkında genel hükümlere göre yasal işlem yapılacaktır.

DEĞERLENDİRME

1. Başvurular Genel Müdürlüğümüz tarafından kurulacak olan komisyon tarafından değerlendirilecek ve adaylar sözlü mülakata çağırılacaklardır.

2. Sözlü mülakat tarihi Genel Müdürlüğümüzün resmi internet sitesinden duyurulacaktır.

3. Mülakat sonrasında nihai sonuç Genel Müdürlüğümüzün resmi internet sitesinde ilan edilecektir.

TEBLİGAT

1. Genel Müdürlüğümüz tarafından belirtilen nitelikteki idari hizmet sözleşmeli personel alımı ile ilgili her türlü duyuru Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü (http://www.shgm.gov.tr) web adresinde yayımlanacaktır. Yayımlanacak bu duyuru, tebligat mahiyetinde olacağından adaylara ayrıca bir bildirimde bulunulmayacaktır.yurt dışı iş ilanları, yurt dışı işçi alımı, yurt dışı eleman alımı, yurt dışı iş yapan firmalar...