Sözleşmeli personel alımı yapan kurumlar

Memur Personel ElemanTürkiye’nin önde gelen üniversitelerinden ODTÜ ve Dokuz Eylül Üniversitesinin yani sıra Yargıtay’da sözleşmeli personel alacaklarını duyurdu.

Dokuz Eylül Üniversitesi sözleşmeli personel alacak

Dokuz Eylül Üniversitesi sözleşmeli personel alacağını bu duyuru ile ilan etti… İşte alınacak sözleşmeli personellerde aranan özellikler…

Üniversitemiz Rektörlük Sağlık Kültür ve Spor Dairesi’nde, 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununun 4/B maddesi, 06/06/1978 tarihli ve 7/15754 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan esaslar ile ek ve değişikliklerine göre istihdam edilmek üzere, aşağıda belirtilen unvanda, KPSS puan sırasına konulmak kaydıyla, sözleşmeli personel alınacaktır.

İsteklilerin;

Bu ilanın gazetede yayınlandığı tarihten itibaren 15 gün içinde (mesai sonuna kadar) Üniversitemiz www.sks.deu.edu.tr adresindeki web sayfasında bulunan örnek başvuru dilekçesi, KPSS sonuç belgesi, diploma veya geçici mezuniyet belgesi fotokopisi, bir fotoğraf ve diğer aranan nitelikleri ispat eder belgeleri ile birlikte, Üniversitemiz Rektörlük Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığına şahsen müracaat etmeleri gerekmektedir.

Müracaat sonunda adayların beyan ettikleri Kamu Personeli Seçme Sınav Sonuçları ÖSYM Başkanlığından Kurumumuz tarafından teyit edilecektir.

Gerçeğe aykırı beyanda bulunan adayların müracaatları kabul edilmeyecek ve haklarında Genel Hükümlere göre işlem yapılacaktır.

Başarılı olduğu belirlenen adaylar, başvuru süresinin bitiminden itibaren en geç 5 iş günü içinde www.deu.edu.tr adresinde ilan edilecektir. Bu ilanlar tebliğ mahiyetinde olacağından, ayrıca adaylara tebligat yapılmayacaktır. Kişilerin göreve başlatılabilmesi için talep edilen belgeler de www.deu.edu.tr adresinden duyurulacaktır.

Başarılı olunduğu www.deu.edu.tr adresinde ilan edilen adayların göreve başlatılabilmesi için, talep edilen belgeler ile birlikte açıklanan “Evrak Teslim Tarihi”nde Dokuz Eylül Üniversitesi Rektörlük Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığına şahsen başvurmaları gerekmektedir.

Adres: Dokuz Eylül Üniversitesi Rektörlüğü Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı Cumhuriyet Bulvarı No:144 35210 Alsancak/İZMİR

Tel: (0 232) 412 16 90 / (0 232) 412 16 91/ (0 232) 412 16 92

ODTÜ sözleşmeli personeller arıyor

Ortadoğu Teknik Üniversitesi sözleşmeli personel alacağını bu duyuru ile ilan etti… İşte alınacak sözleşmeli personellerde aranan özellikler…

Orta Doğu Teknik Üniversitesinden:

SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALIM İLANI

657 sayılı Devlet Memurları Kanununun değişik 4’üncü maddesinin (B) fıkrası uyarınca Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar’ın “Sınav Şartı” başlıklı Ek 2’nci maddesinin (c) fıkrası doğrultusunda KPSS (B) grubu puanı esas alınmak suretiyle Üniversitemiz tarafından yapılacak yerleştirme ile sözleşmeli personel pozisyonunda 1 Sistem Programcısı 2 Programcı ve 1 Çözümleyici alınacaktır.

I – BAŞVURU ŞARTLARI;

I.I. – GENEL ŞARTLAR;

a) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48’inci maddesinde belirtilen şartları taşımak,

b) 2012-KPSS (B) Grubu sınavına girmiş olmak ve KPSSP3 puan türünden en az 70 puan almış olmak,

c) İngilizce dil bilgisi olarak en az D düzeyi İngilizce dil bilgisi gerekmektedir. Yurtiçi veya yurtdışında İngilizce dili ile öğretim yapan üniversitelerden lisans düzeyinde mezun olanlar, yurt içinde lisans düzeyinde öğrenim gördükten sonra ana dili İngilizce olan yabancı ülkelerde İngilizce dilinde master veya doktora yapanlar, İngilizce Dilinde master veya doktora yapanlar, İngilizce dilinde TOEFL sınavından en az 173 (ya da geçerlilik süresi dolmamış eski dengi) veya IELTS Akademik sınavından her bölümden en az 6 almış olanların dil düzeyleri minimum (D) düzeyini sağlamış oldukları kabul edilir.

I.II.- ÖZEL ŞARTLAR

SİSTEM PROGRAMCISI (BİLTİR Merkezi)

– Makina Mühendisliği mezunu

– CAD /CAM Robotics konularında Yüksek Lisans yapan

– Bilgisayar destekli tasarım ve mühendislik analiz programlarını kullanan

– CNC tezgahlarını ve Endüsriyel robotları programlayabilen.

– Askerlik hizmetini tamamlamış olmak.

– En az 1 yıl Bilgi İşlem Merkezlerinde Programcı olarak çalışmış olmak

PROGRAMCI (Web Geliştirici) (Bilgi İşlem Daire Başkanlığı)

– Mühendislik Fakültesi Bölümleri, Bilişim Sistemleri, Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Bölümlerinin birinden lisans derecesine sahip olmak

– CSS3 ile HTML5 ve duyarlı tasarım (responsive design) konularında bilgili olmak; tasarımdan HTML ve CSS’e aktarım yapabilmek

– İçerik Yönetim Sistemleri konusunda bilgili olmak (tercihen Drupal ve WordPress konularında)

– Veritabanı sistemleri konusunda bilgili olmak (tercihen PostgreSQL ve MySQL konularında)

– Web Geliştirme Çatıları ile Programlama (tercihen PHP) Teknolojileri/Metodolojileri konularında bilgili olmak

– Unix/Linux işletim sistemleri konusunda bilgili olmak

ÇÖZÜMLEYİCİ (Ağ Destek Uzmanı) (Bilgi İşlem Daire Başkanlığı)

– Mühendislik Fakültesi Bölümleri, Bilişim Sistemleri, Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Bölümlerinin birinden lisans derecesine sahip olmak

– Network, Akıllı Kart ve RFID teknolojileri, Linux ve Windows sunucu sistemleri, PHP ve .NET programlama dillerinde bilgili ya da öğrenmeye istekli olmak

– En az 1 yıl Bilgi İşlem Merkezlerinde Programcı olarak çalışmış olmak

PROGRAMCI (Kariyer Planlama Merkezi)

– Garfik Tasarımı Lisans Mezunu olmak

– Adobe Illustrator, In design, Photoshop programlarını kullanabilen

– Grafik Tasarım çalışmaları alanında deneyimli.

BAŞVURU ŞEKLİ-YERİ-TARİHİ;

Üniversitemiz www.pdb.metu.edu.tr sitesinde bulunan başvuru formunu eksiksiz ve doğru bir şekilde doldurduktan sonra formda belirtilen belgelerle beraber başvuruların en geç 11 Kasım 2013 tarihi mesai saati bitimine kadar ODTÜ Rektörlük Binası Personel Dairesi Başkanlığı İdari Özlük ve Eğitim Müdürlüğü/ANKARA adresine şahsen yapılması gerekmektedir.

YERLEŞTİRME SONUÇLARININ DUYURULMASI;

Üniversitemiz tarafından KPSS (B) grubu KPSSP3 puan türü esas alınmak suretiyle yapılacak mülakat ve yerleştirme listesi www.pdb.metu.edu.tr sitesinde ilan edilecektir.

Yargıtay sözleşmeli personel alım ilanı

Yargıtay sözleşmeli personeller alacağını duyurdu. İşte adaylarda aranan özellikler ve başvuru şartları

T.C. Yargıtay Başkanlığından

Başkanlığımız Bilgi İşlem Merkezinde 657 sayılı Kanun uyarınca çalıştırılmak üzere kadrolu 3 Çözümleyici, 4 Programcı alınacaktır.

ÇÖZÜMLEYİCİ ALIMI İLANI

Başkanlığımız Bilgi İşlem Merkezinde çalıştırılmak üzere; 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu uyarınca, 2012-KPSS (B) grubu puanı ve yapılacak mülakat sınavı sonucuna göre 3 çözümleyici kadrosuna personel alınacaktır.

1-Başkanlığımızca yapılacak mülakat sınavına, Kamu Personeli Seçme Sınavı (2012-KPSS)’nda, lisans mezunları için KPSSP3 puan türünden 70 ve daha yukarı puan alanlar başvurabileceklerdir.

2- Sözlü sınava merkezî sınavda alınan puanlar esas olmak kaydıyla, en yüksek puandan başlamak üzere ilân edilen kadro sayısının 25 katı kadar aday çağrılacaktır.

3-Başvuruda bulunacakların aşağıdaki şartları taşımaları gerekmektedir .

I-Genel Şartlar:

a-Türk vatandaşı olmak,

b- Son başvuru günü olan 01/11/2013 tarihinde 657 sayılı Kanunun 40 ıncı maddesindeki yaş şartlarını taşımak ve Merkezi sınav (KPSS-2012) tarihi itibariyle 35 yaşını bitirmemiş olmak.

c-Askerlikle ilgisi bulunmamak veya askerlik çağına gelmemiş bulunmak veya askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak,

d- 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 23/01/2008 tarihli ve 5728 sayılı Kanunun 317. maddesi ile değişik 48/1-A/5 bendinde sayılan suçlardan mahkum olmamak.

e-657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 53 üncü maddesi hükümleri saklı kalmak kaydı ile görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı bulunmamak,

f-Kamu haklarından mahrum bulunmamak.

g- Adli sicil ve arşiv (sabıka) kaydı sonucu olumlu olmak.

II-Özel Şartlar:

a-Fakültelerin fizik, matematik bölümleri ile mühendislik fakültelerinin elektrik, elektrik-elektronik, elektronik ve bilgisayar ile ilgili bölümlerinden mezun olmak ve Java bildiğini belgelemek.

b-Diğer fakültelerden mezun olup, bilgisayar alanında ders aldığını belgelemeleri ve Milli Eğitim Bakanlığınca onaylı veya Milli Eğitim Bakanlığınca onaylı kurslardan veya yükseköğrenim kurumlarından alınmış biri java programlama dili olmak üzere programlama dillerinden en az iki tanesini bildiklerine dair sertifikaya sahip olmaları,

c-KPDS-YDS En Az D Seviyesinde İngilizce Bilmek veya TOEFL’dan En Az 153 Puan Almış Olmak veya IELTS En Az C Seviyesinde İngilizce bilmek ve belgelemek.

III- Başvuru yeri ve şekli:

Giriş koşullarını taşıyan adaylar başvurularını şahsen, APS, iadeli taahhütlü mektupla ya da kargo ile Yargıtay Başkanlığı Personel ve Eğitim Müdürlüğü Atatürk Bulvarı No:100 Bakanlıklar/ANKARA adresine yapacaklardır.

IV- Başvuru tarihi: Başvurular 25/10/2013 günü başlayıp, 01/11/2013 günü saat 18.00’de sona erecektir. Posta veya kargo ile yapılacak başvuruların, başvurunun son günü mesai bitimine kadar Başkanlığımızda olması gerekmektedir.

Yargıtay Başkanlığı dışında başka Kurumlara gönderilmiş olup; başvurunun son günü olan 01/11/2013 tarihinden sonra Başkanlığımıza ulaşan başvurular kabul edilmeyecektir.

V-Sınav yeri, Sınav tarihi ve saati: www.yargitay.gov.tr adresinden duyurulacaktır.

VI-Başvuru için gerekli belgeler:

a-Başvuru Formu ( www.yargitay.gov.tr adresinde yer almaktadır.),

b-Nüfus cüzdan fotokopisi,

c-Öğrenim belgesi,

d-KPSS-2012 sınav sonuç belgesi,

e-Son üç ay içinde çekilmiş iki adet vesikalık fotoğraf.

f-Yabancı dil sınav sonuç belgesi

g-Programlama dillerini gösterir belge

VII- Eksik belge ile veya nitelikleri uygun olmadığı halde başvuranlar hakkında işlem yapılmayacaktır.

T.C.

Yargıtay Başkanlığından

PROGRAMCI ALIMI İLANI

Başkanlığımız Bilgi İşlem Merkezinde çalıştırılmak üzere; 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu uyarınca, 2012-KPSS (B) grubu puanı ve yapılacak mülakat sınavı sonucuna göre 4 programcı kadrosuna personel alınacaktır.

1-Başkanlığımızca yapılacak mülakat sınavına, Kamu Personeli Seçme Sınavı (2012-KPSS)’nda, lisans mezunları için KPSSP3, ön lisans mezunları için KPSSP93 puan türünden 70 ve daha yukarı puan alanlar başvurabileceklerdir.

2- Sözlü sınava merkezî sınavda alınan puanlar esas olmak kaydıyla, en yüksek puandan başlamak üzere ilân edilen kadro sayısının 25 katı kadar aday çağrılacaktır.

3-Başvuruda bulunacakların aşağıdaki şartları taşımaları gerekmektedir

I-Genel Şartlar:

a-Türk vatandaşı olmak,

b- Son başvuru günü olan 01/11/2013 tarihinde 657 sayılı Kanunun 40 ıncı maddesindeki yaş şartlarını taşımak ve Merkezi sınav (KPSS-2012) tarihi itibariyle 35 yaşını bitirmemiş olmak.

c-Askerlikle ilgisi bulunmamak veya askerlik çağına gelmemiş bulunmak veya askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak,

d- 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 23/01/2008 tarihli ve 5728 sayılı Kanunun 317. maddesi ile değişik 48/1-A/5 bendinde sayılan suçlardan mahkum olmamak.

e-657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 53 üncü maddesi hükümleri saklı kalmak kaydı ile görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı bulunmamak,

f-Kamu haklarından mahrum bulunmamak.

g- Adli sicil ve arşiv (sabıka) kaydı sonucu olumlu olmak.

II-Özel Şartlar:

a) Bilgisayar Programcılığı eğitimi veren fakülte veya yüksekokullardan mezun olmak.

b) Diğer fakülte veya yüksekokullardan mezun olanların, Milli Eğitim Bakanlığınca onaylı veya Milli Eğitim Bakanlığınca onaylı kurslardan veya yükseköğrenim kurumlarından alınmış Bilgisayar Programcısı Sertifikasına sahip olmak şarttır.

III- Başvuru yeri ve şekli:

Giriş koşullarını taşıyan adaylar başvurularını şahsen, APS, iadeli taahhütlü mektupla ya da kargo ile Yargıtay Başkanlığı Personel ve Eğitim Müdürlüğü Atatürk Bulvarı No:100 Bakanlıklar/ANKARA adresine yapacaklardır.

IV- Başvuru tarihi: Başvurular 25/10/2013 günü başlayıp, 01/11/2013 günü saat 18.00’de sona erecektir. Posta veya kargo ile yapılacak başvuruların, başvurunun son günü mesai bitimine kadar Başkanlığımızda olması gerekmektedir.

Yargıtay Başkanlığı dışında başka Kurumlara gönderilmiş olup; başvurunun son günü olan 01/11/2013 tarihinden sonra Başkanlığımıza ulaşan başvurular kabul edilmeyecektir.

V-Sınav yeri, Sınav tarihi ve saati: www.yargitay.gov.tr adresinden duyurulacaktır.

VI-Başvuru için gerekli belgeler:

a-Başvuru Formu ( www.yargitay.gov.tr adresinde yer almaktadır.),

b-Nüfus cüzdan fotokopisi,

c-Öğrenim belgesi,

d-KPSS-2012 sınav sonuç belgesi,

e-Son üç ay içinde çekilmiş iki adet vesikalık fotoğraf.

g- Bilgisayar Programcısı Sertifikası

VII- Eksik belge ile veya nitelikleri uygun olmadığı halde başvuranlar hakkında işlem yapılmayacaktır.

  • sözleşmeli personel alımı
  • sözleşmeli personel maaşları
  • sözleşmeli personel 4/c
  • sözleşmeli personel hakları
  • sözleşmeli personel ücretleri
  • sözleşmeli personel çalıştırılmasına ilişkin esaslar
  • sözleşmeli personel nedir
  • sözleşmeli personel kadro 2013
  • sözleşmeli personel kadro son dakika


  • kpss ile personel alımı yapan kurumlar
yurt dışı iş ilanları, yurt dışı işçi alımı, yurt dışı eleman alımı, yurt dışı iş yapan firmalar...