Sürdürülebilirlik nedir? Sürdürülebilir kalkınma nasıl sağlanır?

Türkiye’nin önde gelen şirketleri sürdürülebilir kalkınma atağına geçti. Sıfır karbondan tarıma, gıdadan su kullanımına, kadın haklarından fırsat eşitliğine çevreci ve sürdürülebilir iş modeli uygulamaları giderek yayınlaşıyor…

sürdürülebilirklik nedir

Sürdürülebilir iş modeli uygulamaları giderek yaygınlaşıyor

İş dünyasında son dönemin en popüler konularından birisi sürdürülebilirlik. Bu kavram yakın zaman kadar enerji alanıyla sınırlıydı ve “yeşil” ya da “yenilenebilir” enerjiyi ifade etmek için kullanılıyordu. Bugün ise ekonomik büyümeden tarım ve turizme kadar hemen her sektörde sürdürülebilirlik konuşuluyor.

Sürdürülebilirlik nedir?

Sürdürülebilirlik en kısa haliyle, “daimi olma yeteneği” olarak tanımlanabilir. Ekoloji biliminde ise ‘çeşitliliğin ve üretkenliğin sürmesi’ olarak kullanılıyor. Daha anlaşılır bir tanım yapacak olursak, “ekonomik büyümenin ve zengileşmenin çevre ve yeryüzündeki tüm insanların yaşam kalitesinin korunarak gerçekleştirilmesi” diyebiliriz.

Sürdürülebilir kalkınma insan ve çevre merkezli olmak üzere iki ana başlık altında değerlendiriliyor. Küresel iklim değişikliğinin bir tehdit olarak ortaya çıktığı günümüzde, doğal çevrenin korunması kadar ekonomik ve sosyal kalkınmanın birbirinden ayrılmaz parçalar olduğu da kabul ediliyor.

Sürdürülebilirlik yaygın olarak, çevre dostu tesis, enerji tasarrufu, karbon azaltımı, atık yönetimi gibi konularda kollanılsa da daha geniş bir içeriğe sahip. Birleşmiş Milletler Çevre ve Kalkınma Komisyonu’nun 1987 yılında kabul ettiği Yeryüzü Şartı beyannamesinin ekolojik büyünlük, evrensel insan hakları, ekonomik adalet, demokrasi ve barış kültürü gibi kavramlar dikkat çekiyor.

İnsanlık, gelecek kuşakların gereksinimlerine cevap verme yeteneğini tehlikeye atmadan, günlük ihtiyaçlarını temin ederek, kalkınmayı sürdürülebilir kılma yeteneğine sahiptir.
BM Çevre ve Kalkınma Komisyonu

TÜRKİYE’DEKİ ÖNCÜLERİ

Önde gelen Türk şirketlerinin dünyada hızla gelişen sürdürülebilirlik uygulamalarını yakından takip ettiği gözleniyor. Hemen her sektörde Türkiye’nin büyük sanayi devleri, bu konuda yoğun bir faaliyet içinde. Kiminin bünyesinde Sürdürülebilirlik Komitesi bile oluşturulmuş durumda. Şirketlerin hepsi doğrudan yönetim kuruluna bağlı olarak bu çalışmaları organize ediyor. Faaliyetler düzenli olarak rapor ediliyor.

Şirketler sürdürülebilirlik kapsamında enerji tüketimini düşürürken, karbon emisyonunu azaltıyor. Su tüketimini minimize ederken artık yönetimini maksimize ediyor. Bunun dışında da kadınlara yönelik pozitif ayrımcılık, cinsiyet eşitliğini sağlamaya yönelik İK politikalarını saymak gerekiyor. Şirketler bu alandaki faaliyetlerini, iş yaşamının ihtiyaçlarıyla doğal kaynaklar arasında denge kurmaya çalışmak olara tanımlıyor. Erkan Kızılocak / Para Dergisiyurt dışı iş ilanları, yurt dışı işçi alımı, yurt dışı eleman alımı, yurt dışı iş yapan firmalar...