Tapu Kadastro Genel Müdürlüğü Personel Alımı

tapu ve kadastro personel alımıPersonel alımı yapılacağını açıklayan Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü, KPSS şartı aranmaksızın sözleşmeli personel alımı yapacak.

Çevre ve Şehircilik Bakanı Fatma Güldemet Sarı’nın Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü’nün personel ihtiyacını giderme amacıyla 2016 yılında 2661 personel alımı yapılacağını açıklamasının ardından Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü personel alımı yapmaya başladı.

TAPU VE KADASTRO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALIMI

Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü merkez teşkilatına (Ankara ili) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4 üncü maddesinin (B) fıkrası kapsamında istihdam edilmek üzere iki (2) Sözleşmeli Uçak Kontrol ve Bakım Makinisti pozisyonunda 06/06/1978 tarih ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esasların Ek-2 nci maddesi çerçevesinde KPSS puan şartı aranmaksızın mülâkat (sözlü sınav) sonucuna göre sözleşmeli personel alınacaktır.

TAPU VE KADASTRO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ PERSONEL ALIMI BAŞVURU ŞARTLARI

Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü’nün yayınladığı sözleşmeli personel alım ilanına başvuru yapmak isteyen adaylarda aranan genel şartlar aşağıdaki gibidir. Sözleşmeli personel alımı KPSS şartı aranmaksızın mülakatla yapılacaktır.

GENEL ŞARTLAR

 • 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinde belirtilen şartları taşımak.
 • Başvuruda bulunacak adaylar hakkında, Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esasların Ek-1 inci maddesindeki; Sözleşmeli personelin, hizmet sözleşmesi esaslarına aykırı hareket etmesi nedeniyle kurumlarınca sözleşmesinin feshedilmesi veya sözleşme dönemi içinde sözleşmeyi tek taraflı feshetmesi halinde, fesih tarihinden itibaren bir yıl geçmedikçe kamu kurum ve kuruluşlarının sözleşmeli personel pozisyonlarında yeniden istihdam edilemez.” hükmü doğrultusunda işlem tesis edilecek olup bu kapsamda bulunanların başvuruları kabul edilmeyecektir
 • Ülke genelinde çalıştırılmayı; Ulusal ve uluslararası yapılacak tüm uçuşlarda görevlendirilmeyi kabul etmek,
 • Atanmak istediği unvanla ilgili ilanda belirtilen öğrenim şartı, özel şartlar ve diğer nitelikleri taşımak,
 • Güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması sonuçları olumlu olmak, (Yapılacak mülakat (sözlü sınav) sonucu atanmaya hak kazanan adaylardan istenecektir.)
 • Verilen görevle ilgili 7/24 zaman esasına göre çalışmayı kabul etmek,

ÖZEL ŞARTLAR

Sözleşmeli uçak kontrol ve bakım makinisti (B1) pozisyonu için aranan şartlar;

 • Yükseköğretim Kurumlarının en az lisans düzeyinde eğitim veren ilgili bölümlerinden (Uçak Gövde-Motor ve Uçak Gövde-Motor Bakım, Havacılık Elektrik ve Elektroniği) mezun olmak veya ilgili kurum ve kuruluşlarda görev yapmış ve hava aracı bakım veya kontrol lisansına sahip olmak,
 • Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü (SHGM) SHY-66 hava aracı bakım personeli lisansına sahip olmak, SHGM SHY-66 lisansının “B1” kategorisi açık olmak,
 • Sınav tarihi itibari ile B1.1 kategorisinde herhangi bir uçak tipi işlenmiş (SHGM) SHY-66 hava aracı bakım personeli lisansı sahibi olmak,
 • Sınav tarihi itibari ile geçerli hava aracı bakım personeli SHGM SHY-66 lisansının sınırlamalar bölümünde, herhangi bir sınırlama bulunmuyor olmak,
 • Sınav tarihi itibari ile geçerliliği bulunan; SHGM SHT-66-L-HS talimatı uyarınca gerçekleştirilen İngilizce dil sınavından 100 (yüz) üzerinden en az 45 (kırkbeş) almış olmak ya da CEFR (Common European Framework of Reference of Languages) İngilizce yeterlilik seviyelerinden an az A2 seviyesinde olmak,

Sözleşmeli uçak kontrol ve bakım makinisti (B2) pozisyonu için aranan şartlar

 • Yükseköğretim Kurumlarının en az lisans düzeyinde eğitim veren ilgili bölümlerinden (Uçak Gövde-Motor ve Uçak Gövde-Motor Bakım, Havacılık Elektrik ve Elektroniği) mezun olmak veya ilgili kurum ve kuruluşlarda görev yapmış ve hava aracı bakım veya kontrol lisansına sahip olmak,
 • Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü (SHGM) SHY-66 hava aracı bakım personeli lisansına sahip olmak, SHGM SHY-66 lisansının “B2” kategorisi açık olmak,
 • Sınav tarihi itibari ile herhangi bir uçak tipi işlenmiş (SHGM) SHY-66 hava aracı bakım personeli lisansı sahibi olmak,
 • Sınav tarihi itibari ile geçerli hava aracı bakım personeli SHGM SHY-66 lisansının sınırlamalar bölümünde, herhangi bir sınırlama bulunmuyor olmak,
 • Sınav tarihi itibari ile geçerliliği bulunan; SHGM SHT-66-L-HS talimatı uyarınca gerçekleştirilen İngilizce dil sınavından 100 (yüz) üzerinden en az 45 (kırkbeş) almış olmak ya da CEFR (Common European Framework of Reference of Languages) İngilizce yeterlilik seviyelerinden an az A2 seviyesinde olmak,

SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALIMI İÇİN ARANAN SAĞLIK ŞARTLARI:

Tam teşekküllü hastaneden Sağlık Kurul Raporu alınması, alınan sağlık kurulu raporunun süresinin mülakat (sözlü sınav) tarihi itibariyle geçerli olması gerekmektedir.

TAPU KADASTRO PERSONEL ALIMI İÇİN BAŞVURU ŞEKLİ VE SÜRESİ VE YERİ

Adaylar, mülâkata (sözlü sınava) katılmak amacıyla; aşağıdaki belgelerle birlikte Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü İnsan Kaynakları Dairesi Başkanlığına bizzat başvuracaklardır.

a) Kimlik belgesi, b) Son altı ay içerisinde çekilmiş 2 adet vesikalık fotoğraf, c) Eğitim durumuna ait diploma/mezuniyet belgesinin aslı ve fotokopisi ya da noter tasdikli sureti (diploma/mezuniyet belgesinin aslının ibraz edilmesi durumunda, fotokopisi onaylandıktan sonra iade edilecektir. Diploma ve mezuniyet belgesi haricindeki belgeler kabul edilmeyecektir.) ç) Özel şartlarda belirtilen belgeler, d) Başvurular 28/03/2016 – 01/04/2016 tarihleri arasında yapılacaktır.

Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü Sözleşmeli Personel Alım İlanıyurt dışı iş ilanları, yurt dışı işçi alımı, yurt dışı eleman alımı, yurt dışı iş yapan firmalar...