TBMM MEMUR ALIMI PERSONEL ALIMI

TBMM, KPSS ile çeşitli unvanlarda 69 memur alımı yapacak. TBMM, teknisyen, tekniker, memur ve mühendis alacak.

TBMM MEMUR ALIMI

TBMM, teknisyen, tekniker, memur ve mühendis alacak.

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığından:

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı İdari Teşkilatı kadrolarına Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı İdari Teşkilatında İlk Defa Göreve Başlayacaklar İçin Yapılacak Sınavlar Hakkında Yönetmelik hükümleri doğrultusunda yazılı sınav ile sözlü veya uygulama sınavıyla personel alınacaktır.

1 – SINAV ŞEKLİ

Sınavın yazılı aşaması için, Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığınca (ÖSYM) 2013-2014 yıllarında gerçekleştirilen Kamu Personel Seçme Sınavlarının (KPSS) sonuçları esas alınacaktır.

Kadro unvanlarına göre KPSS’den en yüksek puan alan adaydan başlanarak duyurulan kadroların üç katı aday (son sıradaki adayla aynı puana sahip olan diğer adaylar dahil) sözlü sınava veya uygulama sınavına alınacaktır.

2 – ARANAN ŞARTLAR

Sınava başvuruda bulunacak adayların;

a) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48’inci maddesinde yer alan genel şartları taşımaları,

b) Sınav açılan kadrolar için belirtilen şartları taşımaları,

c) İlanda belirtilen KPSS puan türünden en az yetmiş puan almış olmaları,

gerekmektedir.

3 – BAŞVURU TARİHİ, ŞEKLİ VE YERİ

Başvurular 23.03.2015 tarihinde başlayıp 03.04.2015 tarihi mesai bitiminde sona erecektir.

Başvurular, http://www.tbmm.gov.tr adresinden temin edilecek başvuru formu doldurularak,

istenilen belgelerle birlikte;

Şahsen yapılacak başvurular, TBMM Ek Hizmet Binası Atatürk Bulvarı No: 153 Bakanlıklar / ANKARA adresine,

Posta yolu ile yapılacak başvurular ise TBMM İnsan Kaynakları Başkanlığı 06543 Bakanlıklar / ANKARA adresine yapılacaktır.

Posta ile yapılan başvurularda son başvuru tarihinden sonra Kurumumuza ulaşan başvurular ile eksik belge bulunan başvurular dikkate alınmayacaktır.

4 – SINAVA GİRECEK ADAYLARDAN İSTENİLEN BELGELER

a) Aday Başvuru Formu.

b) Öğrenim durumunu gösterir belgenin (eğitimini yurt dışında tamamlamış olanlar denklik belgesi ile birlikte) aslı veya onaylı örneği (Mesleki eğitim gerektiren kadrolara başvuruda bulunacak lisans mezunu adaylar meslekleriyle ilgili diplomalarını da ibraz etmek zorundadır.)

c) KPSS puanını gösterir belge.

d) Kendi el yazısıyla yazılmış özgeçmiş.

e) Kadrolar itibarıyla aranan şartlar bölümünde belirtilen ve başvuru formuna eklenmesi gereken belgeler.

Şahsen başvuruda bulunacak adayların başvuru belgeleri, asılları ibraz edilmek şartıyla Kurumumuzda onaylatılabilecektir. Sınava başvuru için istenilen belgelerde, gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tespit edilenlerin sınavları geçersiz sayılacak ve atamaları yapılmayacaktır. Bunların atamaları yapılmış olsa dahi iptal edilecektir.

5 – SÖZLÜ VEYA UYGULAMA SINAVI

Yazılı sınav puanı esas alınarak yapılacak sıralamaya göre sözlü veya uygulama sınavına katılmaya hak kazanan adayların isim listesi ile sınavının yapılacağı yer, gün ve saat internet adresinden ilan edilecektir.

Sözlü veya uygulama sınavında başarılı sayılabilmek için en az yetmiş puan almak şarttır.

Sözlü veya uygulama sınavı sonucunda, yazılı sınav puanının %60’ı ile sözlü veya uygulama sınav puanının %40’ı toplanarak adayların giriş sınavı puanı tespit edilecektir.

6 – ATAMA YAPILACAK KADROLAR VE ARANAN ŞARTLAR

UNVAN KODU HİZMET SINIFI KADRO UNVANI GÖREV YERİ ARANAN ŞARTLAR KPSS PUAN TÜRÜ KADRO SAYISI
1001 EÖH Anaokulu Öğretmeni Ankara Fakültelerin okul öncesi öğretmenliği veya anaokulu öğretmenliği alanlarında eğitim veren bölümlerinden mezun olmak. P10 2
1002 THS Arşivci Ankara Fakültelerin tarih, bilgi ve belge yönetimi, dokümantasyon ve enformasyon, arşivcilik veya kütüphanecilik bölümlerinden mezun olmak, Osmanlıca eğitimi almış olmak (Eğitim gördüğü bölümde Osmanlıca dersi alanlar transkriptle, diğer adaylar kamu kurum ve kuruluşlarından almış oldukları resmi belgeyle başvuruda bulunacaktır. Osmanlıca eğitimine ilişkin belge başvuru formuna eklenecektir) P3 3
1003 YHS Bakıcı Anne Ankara Mesleki eğitim veren liselerin çocuk gelişimi ve eğitimi alanında eğitim veren bölümlerinden mezun olmak. P94 1
1004 THS İstatistikçi Ankara Fakültelerin istatistik veya istatistik ve bilgisayar bilimleri bölümlerinden mezun olmak. P25 1
1005 THS Kütüphaneci Ankara Fakültelerin bilgi ve belge yönetimi, dokümantasyon ve enformasyon, kütüphanecilik ve bilgi çalışmaları, arşivcilik veya kütüphanecilik bölümlerinden mezun olmak. P3 4
1006 GİH Memur Ankara Lisans programlarından mezun olmak. P3 12
1007 THS Mühendis/Elektronik Ankara Fakültelerin elektronik, elektrik ve elektronik veya elektrik-elektronik mühendisliği bölümlerinden mezun olmak. P3 1
1008 THS Mühendis/ Elektrik Ankara Fakültelerin elektrik, elektrik ve elektronik veya elektrik-elektronik mühendisliği bölümlerinden mezun olmak. P3 1
1010 SHS Psikolog Ankara Fakültelerin psikoloji bölümlerinden mezun olmak. P3 1
1011 GİH Şoför Ankara En az lise veya dengi okullardan mezun olmak.
En az 5 yıllık B veya E sınıfı sürücü belgesine sahip olmak.(Sürücü belgesi fotokopisi başvuru formuna eklenecektir.)
P3P93P94 12
1012 THS Teknik Yönetmen Ankara Fakültelerin elektrik, elektrik ve elektronik, elektrik-elektronik veya elektronik ve haberleşme mühendisliği bölümlerinden mezun olmak. P3 1
1013 THS Tekniker Ankara Meslek yüksekokullarının bilgisayar alanında eğitim veren bölümlerinden mezun olmak. P93 4
2001 THS Teknisyen Ankara Mesleki eğitim veren liselerin bilgisayar, elektrik veya elektronik alanlarında eğitim veren bölümlerinden mezun olmak. P94


yurt dışı iş ilanları, yurt dışı işçi alımı, yurt dışı eleman alımı, yurt dışı iş yapan firmalar...