Türkiye İhracatçılar Meclisi Personel Alımı 2016

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) 2016 yılında da personel alımı yapmaya devam ediyor.

tim personel alımıTİM – Türkiye İhracatçılar Meclisi Personel Alımı 2016 ilanına göre Türkiye İhracatçılar Meclisi Genel Sekreterliği’ne Uzman Yardımcısı kadrosu için aşağıda belirtilen kriterler çerçevesinde sözlü sınavla 9(dokuz) personel alınacaktır. İlana başvurabilmek için 5-6 Temmuz 2014 veya 4-5 Temmuz 2015 tarihlerinde yapılan Kamu Personeli Seçme Sınavlarında aşağıda belirtilen puan türünden, en az 70 ve yukarı puan almış olmak gerekmektedir.

TİM PERSONEL ALIMI BAŞVURU KOŞULLARI

  • Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,
  • Askerlik görevini yapmış veya erteletmiş veya bu görevden muaf olmak,
  • 18 yaşını bitirmiş olmak,
  • Dört yıllık eğitim veren üniversitelerin Tablo 1’de belirtilen bölümlerinden ya da bu bölümlere denkliği Yükseköğretim Kurulu tarafından onaylanmış yabancı üniversitelerden mezun olmak veya dört yıllık üniversite mezunu olmak (www.isbilgisi.com) kaydıyla Tablo 1’de belirtilen bölümlerden yüksek lisans derecesi olmak;
  • 01.01.2016 tarihi itibariyle 35 yaşını doldurmamış olmak,(01.01.1982 ve sonrası doğanlar)
  • Kamu haklarından mahrum bulunmamak,

PERSONEL ALIMI İÇİN İSTENİLEN BELGELER

1. İş talep formu,

2. T.C. Kimlik numarası yazılı beyanı (Nüfus Cüzdan fotokopisi üzerine “doğruluğunu beyan ederim” ibaresinin yazılarak imzalanması)

3. İki adet vesikalık fotoğraf,

4. Öğrenim Diploması veya mezuniyet belgesinin (yurt dışındaki üniversitelerden mezun olan adaylar için denklik belgesi ile birlikte) fotokopisi

5. KPSS Sonuç Belgesi

6. Yabancı Dil sınavından asgari puanı aldığını gösterir belge

7. Güncel Özgeçmiş (CV)

TİM – Türkiye İhracatçılar Meclisi Personel Alımı 2016 Başvurular 4’üncü maddede belirtilen belgeler ile, Türkiye İhracatçılar Meclisi adresine en geç 29 Şubat 2016 saat 17.00’a kadar şahsen veya posta ile yapılacaktır. Postadaki gecikmeler dikkate alınmayacak olup, son başvuru tarihinden sonra gelen başvurular dikkate alınmayacaktır. Ayrıca, belge ve bilgileri eksik olan adayların başvuruları işleme konulmayacaktır. Aday evrak fotokopilerinin aslının aynı olduğunu taahhüt etmiş sayılır; aksinin tespiti halinde kazanmış olsa dahi sınava ilişkin tüm hakları iptal edilir.yurt dışı iş ilanları, yurt dışı işçi alımı, yurt dışı eleman alımı, yurt dışı iş yapan firmalar...