Torba kadro memur maaşlarını nasıl etkileyecek?

Torba kadro memur maaşlarını nasıl etkileyecek

Torba kadro memur maaşlarını nasıl etkileyecek? Hangi Memurun maaşına ne kadar zam gelecek? Seçim sonrası Meclis’te görüşülmeye başlanacak olan torba kanun ne demektir, Torba, memurları nasıl etkileyecek ve memur maaşları artacak mı?

657 sayılı Kanun’un 68/B maddesinde yer verilen süre kaydı aranmaksızın üst derecelere atanmaya uygulamada torba kadro denilmektedir.

Torba kadro uygulaması hem mali açıdan önemli avantajlar sağlamakta hem de üst dereceler için öngörülen yeşil pasaport gibi imkanlardan faydalanılmasını sağlamaktadır. Bu yazımızda torba kadroyla ilgili inceliklere ve sağladığı mali getiriye yer verilecektir.

Torba kadro uygulamasının yasal dayanağı nedir?

Torba kadronun dayanağı 657 sayılı Kanun’un 68/B maddesidir. Bu maddeye göre Eğitim ve Öğretim Hizmetleri Sınıfı hariç, sınıfların 1, 2, 3 ve 4’üncü derecelerindeki kadrolarına, derece yükselmesindeki süre kaydı aranmaksızın, atanmasındaki usule göre daha aşağıdaki derecelerden atama yapılabilir. Yine bu maddede hangi hizmetlerin torba kadroda dikkate alınacağı ve atanmak için gerekli olan şartlara yer verilmiştir.

Halk, Ziraat ve Vakıflar Bankası’nda geçen süreler torba kadroda dikkate alınır mı?

Halk, Ziraat ve Vakıflar Bankası’nda geçen sürelerin 657 sayılı Kanun’un 68/B maddesi gereğince yapılacak atamalarda dikkate alınıp alınmayacağı hususunda kamu kurumları tereddüt etmiş ve bu konuda son noktayı Devlet Personel Başkanlığı koymuştur.

Bu başkanlığın vermiş olduğu görüşe göre; T.C. Ziraat Bankası Anonim Şirketi ve Türkiye Halk Bankası Anonim Şirketi’nin kamu kaynağı kullanması sebebiyle adı geçen bankaların, 217 sayılı KHK’nin 2’nci maddesinin (d) bendi kapsamında değerlendirilebilecekleri; Türkiye Vakıflar Bankası’nın kamu fonu niteliğinde bulunmamasından dolayı banka 217 sayılı KHK kapsamında değerlendirilemeyecektir. (DPB 03708/2012- 12784).

Bu görüş çerçevesinde Halk ve Ziraat Bankası’nda geçen hizmet sürelerinin tamamı torba kadroya atanmada dikkate alınırken Vakıflar Bankası’nda geçen hizmet sürelerinin sadece 6 yılı geçmemek üzere 3/4’ü değerlendirilebilecektir.

Yurt dışında çalışılan süreler torba kadroda dikkate alınır mı?

Bu konuda Devlet Personel Başkanlığı’nın vermiş olduğu bir mütalaada konu açıklığa kavuşturulmuştur.

Buna göre; Nebraska Üniversitesi Tarım ve Doğal Kaynaklar Enstitüsü Tarla ve Bahçe Bitkileri Bölümü’nde geçen hizmetlerinin, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 68/B maddesi gereğince yapılacak atamalarda değerlendirilip değerlendirilemeyeceğine ilişkin bir soruya verilen cevapta; söz konusu şahsın Nebraska Üniversitesi’nde Araştırma Görevlisi ve Doktora sonrası Araştırmacısı olarak geçen hizmetlerinin 6 yılı geçmemek üzere 3/4’ünün, ücret mukabilinde istihdam edilmiş olması kaydıyla, ‘özel kurumlarda’ çalışılmış kabul edilerek, 657 sayılı Kanun’un 68/B maddesi gereğince değerlendirilebileceği belirtilmiştir.

Avukatlık stajında geçen süreler torba kadroda dikkate alınır mı?

Bu konuda Devlet Personel Başkanlığı’nın vermiş olduğu bir mütalaada konu açıklığa kavuşturulmuştur. Buna göre; karşılığı Emekli Sandığı’na yatırılmış bulunan avukatlık stajında geçen sürelerin 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 68’inci maddesinin (B) bendi çerçevesinde 1, 2, 3 ve 4’üncü derecedeki kadrolara derece yükselmesindeki süre kaydı aranmaksızın daha aşağı derecelerden atama yapılmasında dikkate alınıp alınmayacağı hususundaki bir soruya verilen cevapta;

.657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 68’inci maddesinin (B) bendi çerçevesinde, avukatlık stajında geçen sürelerin, yükseköğrenim gördükten sonra özel kurumlarda veya serbest olarak çalışılarak geçirilen süreler kapsamında değerlendirilmesi gerektiği belirtilmiştir.

Vekil öğretmenlik veya imamlık süreleri torba kadroda dikkate alınır mı?

Torba kadro uygulamasında vekil öğretmenlik ve vekil imamlıkta geçen hizmet sürelerin tamamı 68/B’deki sürelerin tespitinde değerlendirilir.

Torba kadroda değerlendirilecek süreden ne anlaşılmalıdır?

657 sayılı Kanun’un 68/B maddesinde geçen 6 yıl ibaresinden, yükseköğrenim gördükten sonra özel kuruluşlarda veya serbest olarak çalışılan sürenin toplamının ¾’nün 6 yılı geçmeyeceği anlaşılması gerekmektedir. 12 yıllık serbest çalışma süresi olan bir kişinin bu süresinin ¾ ‘ü 9 yıl olmasına rağmen bu madde gereğince 6 yılı değerlendirmeye alınacaktır.