Trakya Üniversitesi Sözleşmeli Personel Alımı Yapacak

Trakya Üniversitesi’nde istihdam edilmek üzere sözlü ve yazılı sınav yapılmaksızın KPSS puan sıralaması esas alınarak sözleşmeli personel alımı yapılacaktır.

Trakya Üniversitesi Sözleşmeli Personel Alımı

TRAKYA ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNDEN

Başvuru tarihleri: 02/05/2014-16/05/2014

Sözleşmeli Pfcrsonel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar ile ek ve değişikliklerine göre 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4. maddesinin B fıkrasına göre istihdam edilmek üzere yazılı ve/veya sözlü sınav yapılmaksı/jn KPSS (II) gnıbu puan sıralaması esas alınmak suretiyle aşağıda belirtilen unvan ve sayıda sözleşnteli personel alınacaktır.

UNVANI ADEDİ ARANILAN NİTELİKLER

1 Hemşire 4 Hemşirelik bölümü lisans mezunu olmak

SÖZLEŞMELİ PERSONELDE ARANANILAN KOŞULLAR

1- 657 Sayılı Kanun’ un 48. maddesinde belirtilen genel şartları taşımak.

2- 2012 yılı Kamu Personeli Seçme Sınavına girmiş olmak.

2- Herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emeklilik veya yaşlılık aylığı almıyor olmak.

3- Nöbet usulü çalışmaya etıgel halinin bulunmaması.

4- Son 1(bir) yıl içerisinde sözleşmeli personel olarak istihdam edilenlerden. hizmet sözleşmesi esaslarına aykırı hareket etmesi nedeniyle kurumlarınca sözleşmelerinin feshedilmemiş olması veya
sözleşme dönemi içerisinde Bakanlar Kurulu karan ile belirlenen istisnalar hariç sözleşmesini tek taraflı feshetmemi” olmak.

BAŞVURU ŞEKLİ, YERİ. ZAMANI ve İSTENİLEN BELGELER

Adayların bu ilanın gazetede yayım tarihinden itibaren 15 gün içerisinde;

1- Nüfus cüzdanı fotokopisi.

2- Diploma veya çıkış belgesinin fotokopisi.

3- 2012 KPSSP3 puanım gösteren belge.

4- 1 adet fotoğraf ile birlikte Trakya Üniversitesi Rektörlüğü Personel Daire Başkanlığına şahsen başvurmaları gerekmektedir. (Posta ile yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.)

KPSS (B) grubu puan sıralamasından sonra alınmaya hak kazanan asıl vc yedek adaylann isimleri başvuru bitim tarihinden sonraki üç iş günü içerisinde www.trakya.edu.tr adresinde ilan edilecektir. Bu ilan tebliğ mahiyetinde olacağından ayrıca tebligat yapılmayacaktır. Asıl kazananlardan süresi içerisinde başvuran olmadığı takdirde veya aranan şartları taşımadığı tespit edilenlerin yerine yedek adaylardan sırasıyla alım yapılacaktır. Alınmaya hak kazanan adaylar 15 gün içerisinde istenilen belgeleri tamamlayarak Rektörlük Personel Daire Başkanlığına şahsen teslim etmeleri gerekmektedir. Bu süre içerisinde istenilen belgeleri tamamlayarak teslim etmeyen adaylar haklarını kaybederler.yurt dışı iş ilanları, yurt dışı işçi alımı, yurt dışı eleman alımı, yurt dışı iş yapan firmalar...