TÜBİTAK Personel Alımı

TÜBİTAKTÜBİTAK Başkanlık birimlerinde istihdam edilmek üzere bilimsel programlar uzman yardımcısı, bilimsel programlar uzmanı, uzman yardımcısı, uzman, başuzman, müşavir avukat ve proje personel alımı yapacak.

Bilimsel Programlar Uzman Yardımcısı /Referans Kodu: TBPUY01

BÖLÜMLER: Endüstri ve Sistem Mühendisliği/Endüstri Sistemleri Mühendisliği, Endüstri Mühendisliği, Bilgisayar, Yazılım, Bilişim Sistemleri, Bilgisayar Bilimi Mühendislikleri, Makine, Makine ve Üretim, İmalat, Üretim Sistemleri Mühendislikleri, Elektrik, Elektronik, Elektrik ve Elektronik, Elektronik ve Haberleşme Mühendislikleri, İnşaat Mühendisliği, İşletme Mühendisliği, Jeofizik, Jeoloji ve Harita Mühendislikleri, Orman, Orman Endüstri ve Ziraat Mühendislikleri, Biyoloji Bölümü, Kimya Bölümü, Psikoloji Bölümü, Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Bölümü, İktisat, İşletme, Maliye Bölümleri, Tarih, Türk Dili ve Edebiyatı Bölümleri,

Bilimsel Programlar Uzmanı /Referans Kodu: TBPU01

BÖLÜMLER: Bilim ve Teknoloji Politikası Çalışmaları, Mühendislik ve Teknoloji Yönetimi, İşletme ve Teknoloji Yönetimi, Teknoloji Yönetimi, Sistem, Endüstri ve Sistem, Endüstri Sistemleri Mühendislikleri, Endüstri Mühendisliği, İşletme, İktisat, Maliye Bölümleri, İşletme Mühendisliği, Uluslararası İlişkiler, Siyaset Bilimi, Uluslararası İlişkiler ve Siyaset Bilimi, Ortadoğu Çalışmaları, Bölgesel Çalışmalar, Bilgisayar, Yazılım, Bilişim Sistemleri, Bilgisayar Bilimi Mühendislikleri, Elektrik, Elektronik, Elektrik ve Elektronik, Elektronik ve Haberleşme Mühendislikleri, Makine, Makine ve Üretim Mühendislikleri, Malzeme Bilimi ve Mühendisliği, Malzeme ve Metalürji, Malzeme, Metalürji Mühendislikleri, Fizik Mühendisliği, Havacılık ve Uçak Mühendisliği, Endüstri Mühendisliği.(Yüksek Lisans Programları)

Uzman Yardımcısı / Referans Kodu: TUY01

BÖLÜMLER: Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Bölümü, İstatistik, Endüstri Mühendisliği, İşletme, İktisat.

Müşavir Avukat / Referans Kodu: TBMA01, TBMA02, TBMA03

BÖLÜMLER:   Hukuk Fakültesi.

Uzman Yardımcısı / Referans Kodu : THMUY01

Uzman-Başuzman / Referans Kodu : THMU02

BÖLÜMLER:   Elektrik, Elektronik, Elektrik-Elektronik, Elektronik ve Haberleşme Mühendislikleri, Makine, Makine ve Üretim Mühendislikleri, Malzeme Bilimi ve Mühendisliği, Malzeme ve Metalürji, Malzeme, Metalürji Mühendislikleri, Fizik Mühendisliği, Kimya Mühendisliği, Fizik Bölümü, Kimya Bölümü.

Proje Personeli / Referans Kodu: PR01, PR02

BÖLÜMLER: Fen Edebiyat, Eğitim, Mühendislik, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Bölümleri.

İlan metni için tıklayınız.

BİLİM VE TOPLUM DAİRE BAŞKANLIĞINDA GÖREV YAPMAK ÜZERE BİLİMSEL PROGRAMLAR UZMAN YARDIMCISI, UZMAN YARDIMCISI, UZMAN VE BAŞUZMAN KADROLARINDA ÇALIŞACAK PERSONEL ALINACAKTIR.

Bilimsel Programlar Uzman Yardımcısı / Referans Kodu: BTBPUY01

BÖLÜMLER:  Bilgisayar, Yazılım, Bilişim Sistemleri, Bilgisayar Bilimi Mühendislikleri, Elektrik, Elektronik, Elektrik ve Elektronik, Elektronik ve Haberleşme Mühendislikleri

Uzman Yardımcısı / Referans Kodu: BTBUY02

BÖLÜMLER:  İktisat, İşletme, Maliye Bölümleri, Ekonometri, İstatistik Bölümleri, Eğitim Fakültelerinin İlköğretim Bölümü, Okul Öncesi Eğitimi, Sınıf Öğretmenliği Bölümleri, Fen Bilgisi Eğitimi, Fen Bilgisi Öğretmenliği, Matematik Eğitimi, Matematik Öğretmenliği, Fizik Eğitimi, Fizik Öğretmenliği, Kimya Eğitimi, Kimya Öğretmenliği, Biyoloji Eğitimi, Biyoloji Öğretmenliği, Fen Edebiyat Fakültelerinin Fizik, Kimya, Biyoloji Bölümleri, Fen Edebiyat Fakültelerinin Matematik Alanı, Makine, İnşaat Mühendislikleri ve Mimarlık Bölümü, Jeoloji ve Çevre Mühendislikleri, Endüstri Ürünleri Tasarımı Bölümü, Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Bölümü, Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü, Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmenliği Bölümü, İngiliz Dili ve Edebiyatı, İngilizce Öğretmenliği, İngilizce Mütercim Tercümanlık Bölümleri.

Uzman-Başuzman/ Referans Kodu: BTBU03

BÖLÜMLER:  İktisat, İşletme, Maliye Bölümleri, Ekonometri, İstatistik Bölümleri, Eğitim Fakültelerinin İlköğretim Bölümü, Okul Öncesi Eğitimi, Sınıf Öğretmenliği Bölümleri, Fen Bilgisi Eğitimi, Fen Bilgisi Öğretmenliği, Matematik Eğitimi, Matematik Öğretmenliği, Fizik Eğitimi, Fizik Öğretmenliği, Kimya Eğitimi, Kimya Öğretmenliği, Biyoloji Eğitimi, Biyoloji Öğretmenliği, Fen Edebiyat Fakültelerinin Fizik, Kimya, Biyoloji Bölümleri, Fen Edebiyat Fakültelerinin Matematik Alanı, Makine, İnşaat Mühendislikleri ve Mimarlık Bölümü, Jeoloji ve Çevre Mühendislikleri, Endüstri Ürünleri Tasarımı Bölümü, Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü, Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmenliği Bölümü, İngiliz Dili ve Edebiyatı, İngilizce Öğretmenliği, İngilizce Mütercim Tercümanlık Bölümleri.

Uzman Yardımcısı / Referans Kodu: BTBUY04

BÖLÜMLER: Güzel Sanatlar Fakültesi Grafik veya Resim Bölümü, Sanat ve Tasarım Fakültesi Grafik Tasarımı Bölümü, Eğitim Fakültesi Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümü, Resim–İş Öğretmenliği, Matbaa Eğitimi Bölümü Grafik Eğitimi, Grafik Öğretmenliği.

Personel alım ilan metni için tıklayınız.

BİLİM, TEKNOLOJİ VE YENİLİK POLİTİKALARI DAİRE BAŞKANLIĞI VE BAĞLI BİRİMLERDE BİLİMSEL PROGRAMLAR UZMANI KADROSUNDA ÇALIŞACAK PERSONEL ALIMI YAPILACAKTIR.

Bilimsel Programlar Uzmanı / Referans Kodu:YPBPU01

BÖLÜMLER:   Endüstri Mühendisliği, İstatistik, İktisat, Ekonometri, İşletme Mühendisliği, Mühendislik Yönetimi, Teknoloji Yönetimi, Mühendislik ve Teknoloji Yönetimi, Girişimcilik ve Yenilik Yönetimi, Bilgi ve İnovasyon Yönetimi, Yenilik Ekonomisi ve Yönetimi, Sistem Mühendisliği, Endüstri ve Sistem Mühendisliği. (Yüksek Lisans Programları)

Bilimsel Programlar Uzmanı / Referans Kodu: YPBPU02

BÖLÜMLER:  Endüstri Mühendisliği, Endüstri Sistemleri Mühendisliği, İşletme Mühendisliği. (Yüksek Lisans Programları)

Personel alımı ilan metni için tıklayınız

TÜBİTAK Personel alımı iş başvuru formu için tıklayınız.yurt dışı iş ilanları, yurt dışı işçi alımı, yurt dışı eleman alımı, yurt dışı iş yapan firmalar...