Tüpraş personel alımı iş başvurusu 2014


Personel Alımı 2014 - Tüpraş personel alımı iş başvurusu 2014

Son zamanlarda Tüpraş‘ın alım yaptığı pozisyon sayısı o kadar arttı ki,  arayan adayların gözü tüpraş’tan başka bir iş görmez oldu. Neredeyse hergün yeni iş pozisyonları için alım yapan tüpraş, yeni uzmanlar, mühendisler ve işçi alımları gerçekleştirecek. Tüpraş personel alımına 2014 yılında alımlarına devam eden tüpraş insan kaynaklarını yakından inceledik..

Tüpraş insan kaynakları:

Vizyon:

Bir Şirketin değeri, insan sermayesi ile de ölçülebilmektedir. Petrol rafinaj sektöründe yetiştirilmesi beş ile on yıl arasında bir süre gerektiren nitelikli, deneyimli, eğitilmiş personel unsuru, ülke ekonomisi, ülke güvenliği ve toplum hayatı bakımından son derece önemli tesisler olan rafinerilerimizin karlı, verimli ve güvenli şekilde çalıştırılmasında büyük önem taşımaktadır.

Türkiye enerji sektörünün lider kuruluşu olan ve dünya klasında bir rafineri şirketi vizyonunu benimseyen TÜPRAŞ’ın tüm işletmelerinde, Avrupa Birliği normlarına uygun, çevre ve insan sağlığı yasalarıyla uyumlu, düşük maliyetli kaliteli ürün elde etmeyi amaçlar.

İnsan Kaynakları sürecinde amacımız:

Doğru İşe Doğru İnsan
Performansa ve Yetkinliklere Bağlı Ücret
Başarıya Bağlı Değerlendirme
Herkes İçin Eşit Fırsat

ilkelerine bağlı kalarak, insan gücümüzü sürekli geliştirmek ve global rekabet ortamında kalıcı üstünlüğümüz haline getirmektir.

Tüpraş uygulamalar

Türkiye enerji sektörünün lider kuruluşu olan ve dünya klasında bir rafineri şirketi vizyonunu benimseyen TÜPRAŞ’ın tüm işletmelerinde, Avrupa Birliği normlarına uygun, çevre ve insan sağlığı yasalarıyla uyumlu, düşük maliyetli kaliteli ürün elde etmeyi amaçlar.

Ücretlendirme

TÜPRAŞ’ da ünvandan ve fonksiyondan bağımsız, işin içeriğine dayalı bir iş değerlendirme sistemi uygulanmaktadır. Amaç, çalışanların toplam gelirlerini güncel ücret piyasasına göre belirlenmiş rekabetçi ve adil kurumsal politikalara göre belirlemektir. Bunun yanı sıra performansı ayrıştırıp ödüllendirerek çalışanı motive edecek bir Ücret Sistemi kullanılmaktadır.

Kariyer Planlama

Tüpraş bünyesinde yapılan Kariyer Planlama / Geliştirme sürecinin amacı, potansiyeli olanların erken teşhis edilmesi, gerekli olan mesleki bilgi, beceri ve gelişim imkanları verilmesi, daha fazla sorumluluk isteyen görevlere hazırlanmasını planlamaktır. Koç Topluluğu’nda uzmanlık ve yönetici kadrolarının genellikle Topluluk bünyesinden sağlanması ilkesi benimsenmiştir. Her seviyede çalışana, kariyer gelişimleri doğrultusunda belirlenen ihtiyaçlara göre, gerek şirket içi gerekse şirket dışı eğitimler verilir, Topluluk içi rotasyon imkanları sağlanır. Amaç, kişisel gelişimin organizasyonel gelişim çerçevesinde geliştirilmesidir.

Performans Yönetimi

Topluluk genelinde uygulanan performans yönetim sisteminin amacı, şirkette mükemmel performansı yakalamak ve çalışanların performanslarını ortak ilkeler çerçevesinde objektif bir şekilde değerlendirerek yönetmektir. Yıl başında Yönetici ve Çalışan arasında gerçekleştirilen Hedef Belirleme Görüşmesi ile şirket hedefleri ile entegre bir şekilde yıl içerisinde çalışanın kendisinden beklenen hedefler belirlenir. Bu hedeflere ait gerçekleşmeler yıl içerisinde aylık/üç aylık/altı aylık dönemlerde izlenir ve düzeltici önlemler alınır. Yıl sonunda, çalışanın yılbaşında belirlenmiş olan hedeflerine ne ölçüde ulaştığı belirlenir. Aynı zamanda çalışan Koç Topluluğu Yetkinlikleri doğrultusunda yöneticisi, eşdüzeyleri ve varsa astları tarafından değerlendirilir.

Eğitim

Şirketimiz personelimizin gerek mesleki bilgi ve becerilerinin, gerekse kişisel yeteneklerinin geliştirilmesine yönelik eğitimlere büyük önem vermektedir. Ayrıca, üniversite ve meslek lisesi öğrencilerinin staj taleplerinin karşılanmasına özen gösterilmektedir.

Tüpraş Sosyal İmkanlar

Koç Çalışanları’na Sunulan Koç Ailem Programı

“Koç Topluluğu Ailesinin üyesi olan Koç Çalışanlarının, hayatının her evresinde yanında olup yaşam kalitelerini yükseltmeye katkıda bulunan fayda ve uygulamalar bütünüdür.”Çalışan için önemli olabilecek evreleri; işe girişteki banka işlemleri (örn;kredi kartı, kredi vs.), sigorta işlemleri, araba ve ev alımı, evlilik, doğum, eğitim, tatil, kendisi ve aile bireyleri için eğitim ve genel gelişim çözümleri olarak sayabiliriz. Koç Topluluğu olarak en büyük gücümüz bu tür gereksinimleri karşılayabilecek şirketlere sahip olmamızdır. KoçAilem Programı ile Koç Topluluğu Çalışanlarına, Koç Topluluğu Şirketlerinin ürün ve hizmetlerinden sağlanan özel avantajlar, düzenlenecek dönemsel kampanyalar ile de ekstra avantajlar sunulmaktadır.Bu olanaklarla birlikte, Topluluk Çalışanı olmanın bilincini geliştirecek sosyal faaliyetler ve sosyal sorumluluk projeleri KoçAilem Programı kapsamında çalışanlara sunulmaktadır.

Koç Emekli ve Yardım Sandığı Vakfı

Koç Holding Emekli Ve Yardım Sandığı Vakfı, Koç Topluluğu şirketlerinde çalışan ve aynı zamanda Sosyal Sigortalar Kurumu ‘na tabi olan personeline, “ek sosyal güvence ve yardım” sağlamak amacı ile 1 Kasım 1967’ de kurulmuş munzam bir sosyal güvenlik kurumudur. Koç Topluluğu şirketlerinde çalışmaya başlayan her çalışan işe girişte Koç Emekli ve Yardım Sandığı Vakfına üye olur.

Üyelerine sağladığı yardım ve hizmetler :

Ölüm,hastalık sebebiyle çalışamama ve maluliyet hallerinde Risk teminatı
Emeklilik veya üyeliğin sona ermesi halinde

Toptan ödeme
Emekli aylığı ödemesi

Mesken edinme ve belirli ihtiyaçların karşılanması için finansman desteği
Eş ve çocuklar dahil olmak üzere sağlık sigortasından yararlanma hizmeti şeklindedir. Üyeler vakfa dahil oldukları tarihten itibaren her yıl Vakıf Yönetim Kurulu tarafından tespit edilmekte olan kesenek tavanını aşmamak üzere her ay ücretlerinden aşağıdaki ölçülerde kesenek primi öderler. Şirketler de üyeler adına aynı miktarda iştirak payı öderler. Kesenek tahsilatında, ücretin giydirilmemiş brüt miktarı esas alınır. Keseneğe esas aylık ücretler üzerinden her ay ; Üyelerden % 6 Kesenek payı Şirketlerden % 6 İştirak Payı tahsil edilir.

Diğer İmkanlar

Çalışanlarımıza pozisyona ve yapılan işin özelliğine göre cep telefonu ve dizüstü bilgisayar sağlanmaktadır. Öğle yemeği, şirket bünyesindeki kafeterya da çalışanlarımıza sunulmaktadır. Personelimizin ulaşımı servis araçlarıyla sağlanmaktadır. Ayrıca, çalışanlarımız için daha olumlu ve rahat bir ortam yaratmak amacıyla Cuma günleri Serbest Kıyafet Günü olarak belirlenmiştir.
Ayrıca İzmit, İzmir, Kıırkkale ve Batman Rafinerisinde çalışacak personele pozisyona ve yapılan işin özelliğine göre lojman tahsis edilebilmektedir.
Tüketim Kooperatifimiz (İ.M.K.O.) :Tüketim Kooperatifimiz üyelerine gıda malzemesi, giyim eşyası satışı yapmaktadır. Ayrıca çalışanlarımız MB kartları ile anlaşmalı mağazalardan alışveriş imkanı bulabilmektedirler.
Kütüphanemiz: Kütüphanemizde, çalışanlarımızın kişisel gelişimine katkı sağlamak amacıyla mesleki, sosyal ve kültürel yayınlar yer almaktadır. Çalışanlarımız kütüphane kullanım kurallarına göre kitap ödünç alabilmektedirler.

İşe Alım Süreci

Tüpraş’ta işe alım sürecinde öncelikli olarak nitelikli işgücünün şirketimize çekilmesi ve bu gücün çalışma ortamında en etkin ve verimli biçimde değerlendirilmesi hedeflenmektedir. Hedef’ i ve Değerler’ i içinde insan kaynağını vurgulayan Tüpraş, en büyük yatırımını insana yapmaktadır.

İş başvurularının şirketimizin ihtiyaçlarına göre daha etkin değerlendirilebilmesi için Internet aracılığıyla iş başvurusunda bulunabilirsiniz. Internet üzerinden yapılan başvurular daha hızlı değerlendirme imkanı sağlamakta ve farklı lokasyonlarda bulunan Rafinerilerimiz tarafından görüntülenebilmektedir.


 • tupras izmit is basvurusu
 • tüpraş personel alımı 2015
 • tüpraş 2014 işçi alımı
 • tüpraş iş başvuru
 • tupras isci alimi 2015
 • tüpraş insan kaynakları
 • tüpraş maaşları
 • batman tüpraş personel alımı 2014
 • tupras personel alimi 2014
 • batman personel alimlari

memur forum, memur alımları, personel alımları, eleman alımları, iş ilanı, işe alım süreci, ne zaman, sonuçları açıklandı mı, posta gazetesi, hürriyet gazetesi, hakkında haberler, iş başvurusu nasıl yapılır, ne zaman yapılacak, maaşları ne kadar, ne iş yapar, şartları nelerdir, son başvuru ne zaman, iş başvuru formu, alımları ne zaman, işçi alımı, açık pozisyonlar, memurlar.net, kpss, kaç puan kariyer.net, açıklandı mı, yenibiris.com, memurhaber.com, takvim gazetesi, posta gazetesi, iş ilanları sitesi. -

Yorumlar (14)
 1. resul
  11 Nisan 2014 - 17:38

  MERHABA,SİZİNLE ÇALIŞMAK İSTİYORUM 05533210445

 2. resul
  11 Nisan 2014 - 17:41

  şuan bi çikolata deposunda depo sorumlusu olarak görev yapmaktayım.ancak kurumsal bi işyerinde çalışmak istiyorum

 3. resul
  19 Nisan 2014 - 12:13

  resul :
  şuan bi çikolata deposunda depo sorumlusu olarak görev yapmaktayım.ancak kurumsal bi işyerinde çalışmak istiyorum

  resul :
  şuan bi çikolata deposunda depo sorumlusu olarak görev yapmaktayım.ancak kurumsal bi işyerinde çalışmak istiyorum

  • fahri demir
   07 Mayıs 2014 - 14:50

   seramik iiş yapıyorum işime grentiverim 20 yılık ustaym hertürlü seramkyaparım bazen taşronluk yaparım sıkılır işçilikyaparım mermer işideyaparım kimseye işimhkındalaf söyletmedim

  • fahri demir
   07 Mayıs 2014 - 14:53

   seramik iiş

 4. anıl
  07 Mayıs 2014 - 12:59

  bn anıl 23 yasıbndayım askerlıgımı nyaptım meslek lısesı megzunuyum kaynakcıyım argon elektırık gaz altı sertıfıkam var fılımlık kaynaklarım var saygılar num 05418930962

 5. Enes
  15 Mayıs 2014 - 18:38

  Batman Endüstri Meslek lisesi Elektrik-elektronik Bölümünden mezunum. B sınıfı Ehliyetim ve Bilgisayar Sertifikam var. 23 yaşındayım. Askerliğimi yaptım. işe ihtiyacım var. Bilgilerinize Tlf: 0541 968 00 85

 6. cengiz önal
  23 Mayıs 2014 - 10:18

  Ben 1986 Batman gercüş doğumluyum ticaret meslek lisesi muhasebe bölümü mezunuyum askerliğimi muhabere çavuş olarak tamamladım silahlı özel güvenlik sertfikasına sahibim Bbsınıfı ehliyete sahibim bilgisayar sertfikasına sahibim özel güvenlik alanında 6 yıllık tecrübeye sahibim tüpraş batman rafinersinde stajer öğrenci olarakta çalıştım tüpraş batman rafinerisinde siznle beraber çalışmak istiyorum saygılarımla… 05442195747

 7. mesut uysal
  14 Haziran 2014 - 00:10

  ben 14.07.1990 izmir konak doğumluyum.B+G(FORTLİF-VİNC)ehliyetine sahibim.en son calıstıgım enka firmasında ırak-erbilde iskele montaj işinde calıstım 1 sene kadar iş bitimi olarak geldim suan boştayım sizinle calısmak istiyorum izmir aliaga olur Kocaeli olur farketmez saygılarımı arz ederim

 8. Caner
  24 Haziran 2014 - 12:40

  Mrb ben meslek lisesi elektrik elektronik mezunuyum ayrica autocad kullaniyorum b sinifi ehliyetim var askerligimi yaptim 28 yasindayim sizinle calismak istiyorum saygilarimla…

 9. Caner
  24 Haziran 2014 - 12:45

  Mrb ben meslek lisesi elektrik elektronik mezunuyum ayrica autocad kullaniyorum b sinifi ehliyetim var askerligimi yaptim 28 yasindayim sizinle calismak istiyorum saygilarimla…tel 0532 250 40 06

 10. frhatocak
  30 Haziran 2014 - 16:46

  Sizinle çalısmak istiyorum b sınıfı ehliyetim bilgisayar ve silahlı güvenlik sertifikam var
  5356430264

 11. emrah
  24 Ekim 2014 - 11:46

  merhaba sayın tüpraş yetkilileri sizinle çalışmak istiyorum işe cok ihtiyacım var lütfen bana ulaşırsanız sevinirim 0542 397 84 09

 12. ben kerem özçelik
  26 Ekim 2014 - 14:05

  Antatalya akdeniz ünüversitesinde gaz tesisat bölümünü okuyorum 2.sınıf öğrencisiyim tüpraşta staj yapmak ve işi öğrenmek istiyorum.
  tel:0531 688 49 14

Yorum yaz

Haber 24 Saat © Copyright 2012 - Tüm hakları saklıdır. Gizlilik Sözleşmesi / İletişim