Türkiye Şeker Kurumu Personel Alımı

şeker-kurumu-personel-alımıTürkiye Cumhuriyeti Şeker Kurumu bünyesinde  istihdam edilmek üzere 5 adet personel alımı yapacaktır.

Şeker kurumu uzman yardımcısı personel alımı kadrolarına iş başvurusu yapacak adaylarda aranan şartlar aşağıdaki gibidir.

GENEL ŞARTLAR

1) Türk Vatandaşı olmak, 

2) Kamu haklarından mahrum bulunmamak, 

3) Affa uğramış olsa bile Devletin güvenliğine karşı suçlar, anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, milli savunmaya karşı suçlar, Devletin sırlarına karşı suçlar ve casusluk, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkum olmamak, 

4) Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı bulunmamak, 

5) Görevin gerektirdiği nitelikler ile temsil yeteneğini haiz olmak, 

6) Öğrenim derecesi, eğitim, tecrübe, yaş haddi ve hizmet görecekleri pozisyonların iş özelliklerinin gerektirdiği özel şartları taşımak.

Şeker kurumu personel alımına başvuru yapabilmek için 2013 ve/veya 2014 KPSS puanından en az 70 almış olmak gerekiyor.

 

Türkiye Şeker Kurumu işçi statüsünde görevlendirmek üzere personel alımı hakkında daha detaylı bilgi için tıklayın.yurt dışı iş ilanları, yurt dışı işçi alımı, yurt dışı eleman alımı, yurt dışı iş yapan firmalar...