Taşkömürü Kurumu Daimi İşçi Alımı

Türkiye Taşkömürü Kurumu Daimi İşçi Alımı
Türkiye Taşkömürü Kurumu daimi işçi alımına devam ediyor. Türkiye Taş Kömürü Kurumu 1 demiryolu bakım, 4 mekanizasyon ve pres, 1 elektrik, 2 kaynak, 2 cihaz kullanım bakım, 62 hazırlık, 16 tarama ve söküm, 9 bakım onarım, 30 nakliyat işçisi, 1 soför, 1 iş makineleri operatörü ve 1 aşçı olmak üzere toplam 132 daimi işçi alımı yapacak.

T.C. TÜRKİYE TAŞKÖMÜRÜ KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

PERSONEL DAİRE BAŞKANLIĞI
Konu :
Nitelikli işçi talebi

ÇALIŞMA VE İŞ KURUMU İL MÜDÜRLÜĞÜNE ZONGULDAK

2014 yılı Genel Yatırım ve Finansman Programı çerçevesinde. Kurumumuzun yerüstü ve yeraltı işyerlerinde 4857 İş Kanununa tabi daimi işçi statüsünde çalıştırılmak üzere ekteki listede belirtilen meslek ve eğitim durumlarına göre toplam 132 nitelikli eleman alımı
yapılacaktır.

Talep masrafı Kurumunuzun banka hesabına yatırılmıştır. 06.05.2014 tarihinde ilana çıkılmak suretiyle aranan şartları taşıyan nitelikli işçi adayları listelerinin yasal süresi içinde Kurumumuza gönderilmesi hususunda gereğini rica ederiz.

İsmail Hakkı GÜVEN

İş ve İşçi İlişkiler Şube Müdürü
Cengiz KILIÇ
Personel Daire Başkanı

EKLER:

Ek-1) Liste (2 adet)

2014 YILI GENEL YATIRIM VE FİNANSMAN PROGRAMINA GÖRE YAPILAN NİTELİKLİ İŞÇİ TALEPLERİ (ZONGULDAK ve BARTIN İŞ KURUMU)

Türkiye Taşkömürü Kurumu Daimi İşçi Alımıyurt dışı iş ilanları, yurt dışı işçi alımı, yurt dışı eleman alımı, yurt dışı iş yapan firmalar...