Uzman Erbaşlar nasıl memur olabilir?

Uzman Erbaşlar nasıl memur olabilir

Uzman Erbaşlar nasıl memur olabiliyor? Kaç yıl hizmet süresi geçmelidir?

Uzman erbaş olarak görev yaparken sözleşmesini kendi isteğiyle fesih edenlerin devlet memuru olmak için hangi şartları sağlaması gerekiyor?

Devlet Personel Başkanlığı’nın söz konusu durum için yayınladığı 26/11/2013 tarih ve 23401 sayılı görüş yazısına bakmak gerekiyor.Uzman erbaş olarak görev yaparken ve sözleşmesini kendi isteğiyle fesih edenlerin kamu kurum ve kuruluşlarına memur olarak atanabilmesi için 3269 sayılı kanuna tabi olarak kaç yıl hizmet yapması gerektiği Devlet Personel Başkanlığının yukarıda verilen tarih ve sayılı görüş yazılarında ayrıntılarıyla mevcut.

3269 sayılı uzman erbaş kanunun 5.maddesinde uzman erbaşlar için  “Uzman erbaşlar 2 yıldan az olmamak ve 5 yıldan çok olmamak kaydıyla sözleşme yaparak göreve başlarlar ve emekli sandığına tabidirler”ifadesi bulunmaktadır.Uzman erbaşların emekli sandığına tabi olması onların belirli süre fiili hizmet yapmaları durumunda devlet memuru olarak görev yapmalarına olanak sağlar.

Yukarıdaki durum göz önüne alınarak 31/07/2013 tarihli 28724 sayılı resmi gazete yayımlanan ve devlet personel başkanlığının 23401 sayılı  26/11/2013 tarihli görüş yazıları doğrultusunda  sözleşmeli erbaşların “Sözleşmeli er ve erbaş olarak en az yedi yılını doldurarak ayrılanlardan nitelik belgesi olumlu olanlar kamu kurum ve kuruluşlarına memur olarak atanırlar” ifadesi doğrultusunda kamu kurumlarına devlet memuru olarak ataması yapılmaktadır.

Yukarıdaki ifadelerden de anlaşılacağı üzere sözleşmeli er ve erbaşların kamu kurum ve kuruluşlarına devlet memuru olarak atanabilmesi için en az 7 yıl boyunca fiili olarak bu görevlerini yerine getirmiş olması gerekmektedir.