Valilik Personel Alımı

Valilik Personel Alımı

Her yıl olmasa da bazı yıllar bazı illerin valilikleri personel alımları yapmaktadır. Bu yazımızda eğer herhangi bir ilin valiliği personel ya da işçi alımı yapıyorsa biz de o ilanlar hakkında sizlere bilgi vermeye çalışacağız.

T.C. DİYARBAKIR VALİLİĞİ
İl Yazı İşleri Müdürlüğü
DİYARBAKIR VALİLİĞİ SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALIM İLANI

Diyarbakır Valiliğine ihdas edilen Büro Personeli pozisyonuna, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4/B maddesi uyarınca 7 adet Sözleşmeli Personel alınacaktır.

A) BAŞVURACAK ADAYLARDA ARANACAK GENEL ŞARTLAR:
1- 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun değişik 48’inci maddesinde belirtilen nitelikleri taşımak,
2- Son başvuru tarihi itibariyle 35 yaşını doldurmamış olmak,
3- Erkek adaylar için askerlik hizmetini tamamlamış olmak veya başvuru tarihi itibariyle en az bir (1) yıl süre ile erteletmiş olmak,
4- Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı, vücut sakatlığı ve özrü bulunmamak,
5- Yapılacak inceleme ve soruşturma sonucunda, Büro Personeli olmalarına engel bir durumu bulunmamak,
6- 2012 KPSS (B) grubu sınavına girmiş olmak.

B) BAŞVURACAK ADAYLARDA ARANACAK ÖZEL ŞARTLAR:
1- Üniversitelerin en az 4 yıl süre ile eğitim veren Hukuk Fakülteleri ile Fakültelerin İktisat, İşletme, Maliye, Kamu Yönetimi, İstatistik, Ekonomi, Bilgi ve Belge Yönetimi, Sosyoloji, Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri, Ekonometri, Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler, Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi, Uluslararası İlişkiler, Halkla İlişkiler ve Tanıtım, Uluslararası İlişkiler ve Avrupa Birliği Bölümlerinden veya bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilen yurtdışında en az 4 yıl süre ile eğitim veren Fakülteler veya Fakültelerin ilgili bölümlerinde birini bitirmiş olmak,

2- 2012 KPSS (B) grubu sınavına girmiş olmak ve KPSSP3 puan türünden en az 70 puan almış olmak.

C) SÖZLEŞMELİ PERSONELİN ÜCRET DAĞILIMI:
UNVANI
SAYISI
BRÜT ÜCRET
NET ÜCRET
EN AZ
EN ÇOK
EN AZ
EN ÇOK
Büro Personeli
7
1.445,72 TL
1.911,91 TL
1.604,51 TL
1.943,58 TL

D) BAŞVURU ŞEKLİ VE SÜRESİ:

1- Başvuruda bulunacak adayların, Diyarbakır Valiliği (www.diyarbakir.gov.tr) internet adresinde yer alan Başvuru Formunu eksiksiz ve doğru bir şekilde doldurduktan sonra imzalı olarak aşağıda belirtilen diğer belgelerle birlikte 08-12 Ekim 2012 tarihleri arasında Diyarbakır Valiliği İl Yazı İşleri Müdürlüğüne (Hükümet Konağı Kat:2, Yenişehir/DİYARBAKIR) şahsen teslim etmeleri gerekmektedir,
(Posta, e-mail, fax vs. ile yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.)
2- Müracaat sonunda adayların beyan ettikleri Kamu Personel Seçme Sınavı puanları ÖSYM Başkanlığından Valiliğimizce teyit edilecektir,
3- Gerçeğe aykırı beyanda bulunan adayların müracaatları kabul edilmeyecek ve haklarında genel hükümlere göre yasal işlem yapılacaktır,
4- Başvuru esnasında Kurumumuz tarafından istenilen belgeler incelendikten sonra, belgeleri eksik olanların başvuruları kabul edilmeyecektir.

E) BAŞVURU SIRASINDA İSTENEN BELGELER:

1- Bitirdiği okul diploması veya okul çıkış belgesinin mezun olduğu okuldan veya noterden onaylı sureti (Belgenin aslı ibraz edildiği takdirde fotokopisi kabul edilecektir.),
2- T.C . Kimlik Numaralı Nüfus Cüzdan fotokopisi (Aslı başvuru sırasında ibraz edilecektir.),
3- 2012 KPSS (B) grubu Sınav Sonuç belgesi,
4- Erkek adaylar için Askerlik Durum Belgesi (Belgenin aslı ibraz edildiği takdirde fotokopisi kabul edilecektir.),
5- Adli Sicil Durum Beyanı (Diyarbakır Valiliği internet adresinden temin edilecektir.),
6- 2 adet imzalı ve fotoğraflı Başvuru Formu (Başvuru Formu Diyarbakır Valiliği internet adresinden temin edilecek olup, ayrıca fotoğrafın son 6 ay içerisinde çekilmiş olması gerekmektedir.).

F) BAŞVURULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ VE ATAMA:

1- Başvurusu kabul edilen adaylar başvuru süresi bittikten sonra 2012 KPSS (B) grubu KPSSP3 puan türü esas alınarak sıralamaya tabi tutulacak olup, en yüksek puan alan adaydan başlanarak ilan edilen kadro sayısı kadar adayın asil olarak ve yine ilan edilen kadro sayısının dört katı kadar adayın da yedek olarak kazandığı ilan edilecektir. Başarı puan sıralaması sonucunda puanların eşit olması halinde, yaşı küçük olan adaya öncelik tanınacaktır,
2- Diyarbakır Valiliğince oluşturulan Değerlendirme Komisyonunca 4/B Sözleşmeli Personel alımı ile ilgili başvuruda bulunan adayların ilan edilen niteliklere uygunluğu incelenecektir,
3- Adayların evrakları üzerinde yapılan kontrollerde istenilen kadro için şartları uygun olmayan ya da yanlış beyan verdiği tespit edilen adayların başvuruları tutanağa bağlanarak atamaları yapılmayacak ve sözleşmeleri imzalanmayacaktır. Bu durumda başarı puan sıralamasına göre sıradaki aday yerleştirilmeye hak kazanacaktır,
4- Ataması yapılan adayların en geç 10 iş günü içerisinde aşağıda istenen belgeleri tamamlayarak Diyarbakır Valiliği İl Yazı İşleri Müdürlüğüne teslim etmeleri gerekmektedir,
5- Verilen süre içinde başvurmayan, başvurup ataması yapıldıktan sonra görevine başlamayan ya da aranan şartları taşımadığı sonradan anlaşılanların atamaları iptal edilecek olup, sırasıyla yedek adaylardan atama yapılacaktır.
6- Belgelerini tam olarak teslim edenlerin atamaları, personel ihtiyacı göz önüne alınarak Diyarbakır Valiliğinde veya bağlı İlçe Kaymakamlıklarında görev yapmak üzere Diyarbakır Valiliğince yapılacaktır.

G) ATAMASI YAPILACAKLARDAN İSTENİLECEK BELGELER:

1- Bitirdiği okul diploması veya okul çıkış belgesinin mezun olduğu okuldan veya noterden onaylı sureti (Belgenin aslı ibraz edildiği takdirde fotokopisi kabul edilecektir.),
2- Sağlık Durum Beyanı (Diyarbakır Valiliği internet adresinden temin edilecek olup, Ülkenin her yerinde görev yapabilecek derecede sağlıklı olduğuna dair yazılı beyanı bulunan adaylar, bu beyanın doğruluğu istenildiği takdirde Diyarbakır Valiliğince oluşturulan Değerlendirme Komisyonuna sağlık kurulu raporunu vermek zorundadır.),
3- T.C .Kimlik Numaralı Nüfus Cüzdan fotokopisi ,
4- 2 adet Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Formu (Diyarbakır Valiliği internet adresinden temin edilecektir.),
5- KPSS (B) grubundan Sınav Sonuç Belgesi,
6- Erkek adaylar için Askerlik Durum Belgesi (Belgenin aslı ibraz edildiği takdirde fotokopisi kabul edilecektir.),
7- Adli Sicil Belgesi,
8- Mal Bildirim Formu (Diyarbakır Valiliği internet adresinden temin edilecektir.),
9- 3 adet fotoğraf.

H) YERLEŞTİRME SONUÇLARININ DUYURULMASI :

1- 2012 KPSS (B) grubu KPSSP3 puan türü esas alınarak yapılacak olan başarı puan sıralamasına göre yerleştirilmeye hak kazanan adayların listesi ve diğer hususlar Diyarbakır Valiliği (www.diyarbakir.gov.tr) internet adresinde ilan edilecek olup, bu ilan tebliğ mahiyetinde olacağından ayrıca tebligat yapılmayacaktır,
2- Ataması yapılan adayların en geç 10 iş günü içerisinde aşağıda istenen belgeleri tamamlayarak Diyarbakır Valiliği İl Yazı İşleri Müdürlüğüne teslim etmeleri gerekmektedir.

NOT:
1- Sözleşmeli personel, kamu hizmetlerinin sürdürülmesi amacıyla personel ihtiyacı göz önüne alınarak Diyarbakır Valiliğinde veya bağlı İlçe Kaymakamlıklarında görevlendirilecektir. Ayrıca Devlet memurlarında olduğu gibi kurum içi veya kurumlar arası naklen atanmalarına dair herhangi bir mevzuat bulunmadığından söz konusu kadrolara yerleştirilen personel herhangi bir nedenle (eş durumu, sağlık, vb.) nakil talebinde bulunamayacaktır.
2- Adayların ilanda belirtilen nitelikleri taşımadıkları sonradan anlaşıldığı takdirde ilgili hakkında yapılan tüm işlemler iptal edilecektir.
3- İlanda yer almayan hükümler için genel mevzuat geçerlidir.

Kaynak: diyarbakir.gov.tr
İlanın detayları için Diyarbakır Valiliği’nin resmi web internet sayfası adresi olan www.diyarbakir.gov.tr adresine göz atabilirsiniz.

  • valiliklere memur alımı 2014
  • valilik memur alımı şartları
  • valilik personel alımı 2014


  • diyarbakır valiliği sözleşmeli personel alım ilanı
  • diyarbakır valiligi personel alımı
  • diyarbakır memur alımı
yurt dışı iş ilanları, yurt dışı işçi alımı, yurt dışı eleman alımı, yurt dışı iş yapan firmalar...