Zorunlu arabuluculuk dönemi başladı

Milyonlarca vatandaşı ilgilendiren işçi işveren davalarında arabuluculuğun dava şartı haline gelmesiyle yeni bir dönem başladı. Arabuluculuk hakkında merak edilen herşey…

arabuluculuk

Geçtiğimiz yıl yapılan bir yasa değişikliği ile işçi işveren uyuşmazlıklarındaki hukuki süreç köklü bir şekilde değiştirildi. 1 Ocak 2018 tarihinden itibaren işçi ve işveren uyuşmazlıklarında yeni bir dönem başladı.

İşçi işveren uyuşmazlıklarında arabuluculuğun dava şartı haline gelmesine yönelik düzenlemeyi de içeren İş Mahkemeleri Kanunu’nun yürürlüğe girmesiyle iş konusundaki uyuşmazlıklarda vatandaşlar arabulucuya gitmeden mahkemeye başvuramayacak. Bu kapsamda Bakırköy Adalet Sarayı’na gelen vatandaşlar Arabuluculuk Merkezi’ne başvurarak iş hayatında yaşadıkları sorunlar için arabulucu talep etti. Uygulamayla işe iade davaları, bireysel iş uyuşmazlıkları, alacak ya da tazminat talepleri, fazla mesai ücreti gibi iş konularda arabulucuya başvurulacak.

İstanbul Barosu’nun tespitlerine göre; zorunlu arabuluculuk sistemi dünya genelinde Türkiye’nin dışında yalnızca Malezya ve Arjantin’de bulunuyor.

arabuluculuk süresi ve ücretleri

İşçi-İşveren Uyuşmazlıklarında Dava Şartı Arabuluculu

 • İşçi ve işveren alacağı ve tazminatı ile işe iade talepli iş uyuşmazlıklarında arabuluculuk 1 Ocak 2018 tarihinden itibaren dava şartı haline gelmiştir.
 • İş ve çalışma ilişkisinden kaynaklanan, iş mahkemesinde dava açmayı gerektiren konularda yaşanan uyuşmazlıklar, ücret, fazla mesai, yıllık ücretli izin, hafta tatili ve genel tatil ücreti ile ilgili alacaklar, ihbar ve kıdem tazminatları, işe iade halinde yapılacak ödemelerle ilgili konular arabuluculuğa uygundur.
 • Arabuluculuğun dava şartı haline gelmesi ile birlikte taraflar ilk oturumda arabuluculuk yolunu deneyecekler ancak arabuluculukta anlaşma sağlanamaması durumunda dava açabileceklerdir.
 • Arabulucuya başvurulmadan dava açılması halinde herhangi bir işlem yapılmaksızın dava, dava şartı yokluğu sebebiyle usulden reddedilecektir.

ARABULUCULUK SÜRESİ

 • Sistem adliyelerdeki arabuluculuk büroları üzerinden işletilecektir, arabuluculuk bürosu olmayan adliyelerde ise işlemler görevlendirilen sulh hukuk mahkemesi yazı işleri müdürlüğü tarafından gerçekleştirilecektir.
 • Taraflardan birinin arabuluculuk bürosuna başvurması durumunda büro tarafından arabulucu görevlendirmesi yapılır.
 • İki tarafın birlikte arabuluculuk bürosuna başvurmaları ve herhangi bir arabulucu üzerinde anlaşmaları halinde büro tarafından üzerinde anlaşılan arabulucu görevlendirilir.
 • Büro tarafından görevlendirilen arabulucu, yapılan arabuluculuk başvurusunu 3 hafta içinde sonuçlandıracaktır. Arabulucu zorunlu hallerde 1 hafta daha ek süre kullanabilecektir.

ARABULUCULUK ÜCRETLERİ

 • Tarafların anlaşamaması halinde ilk 2 saatlik ücret Adalet Bakanlığı bütçesinden karşılanacaktır.
 • Anlaşma durumunda arabuluculuk ücreti, asgari ücret tarifesi üzerinden taraflarca aksi kararlaştırmadıkça eşit bir şekilde ödenecektir.
 • Taraflardan birisinin geçerli bir mazeret göstermeksizin ilk toplantıya katışmaması sebebiyle arabuluculuk faaliyetinin sona ermesi durumunda toplantıya katılmayan taraf, son tutanakta belirtilen ve bu taraf davada kısmen veya tamamen haklı çıksa bile yargılama giderinin tamamından sorumlu tutulur.

ARABULUCULUK LİSTESİ

Size bilgi verebilecek ve yol gösterebilecek güncel arabuluculuk listesine www.adb.adalet.gov.tr/arabulucu/ adresinden ulaşabilirsiniz.

ARABULUCULUK BÜROLARI

Ülke genelinde adliyelerde oluşturulan “Arabuluculuk Büroları”na veya büro olmayan yerlerde görevlendirilen Sulh Hukuk Mahkemesi Yazı İşleri Müdürlüklerine başvurarak detaylı bilgi edinebilir ve kendinize bir arabulucu atanmasını isteyebilirsiniz.

1) Arabulucuya başvurmak zorunda mıyız?

İşçi-işveren uyuşmazlıklarında arabuluculuk süreci tamamlamadan dava açılamayacak, dolayısıyla arabulucuya gitmeyen hak kaybına uğrayacaktır. Mahkemeler zorunlu arabulucu anlaşmazlık tutanağı olmayan başvuruları geri çevirecektir.

2) Hangi nedenlerle arabulucuya gitmek zorundayız?

İşçi ile işveren arasındaki bireysel veya toplu iş sözleşmesinden kaynaklanan;

 • Ücret, fazla çalışma, yıllık ücretli izin, hafta tatili ve genel tatil ücretleri
 • İhbar öneli ve/veya kıdem tazminatı
 • İşe iade istemi ve bu nedenle doğan alacaklar

Konularındaki uyuşmazlıklarda dava açmadan önce arabulucuya gidilecektir.

3) Arabulucuya ne zaman başvuracağız?

İşe iade talebiyle yapılacak başvuranların iş sözleşmesinin feshedildiği tarihten itibaren bir ay içinde, alacak nedeniyle yapılacak başvuralar da ise 5 yıl içinde başvuru yapılması gerekmektedir.

5 yıllık süre içinde yapılmayan başvurular zaman aşımı nedeniyle hak kaybı yaratacaktır.

4) Başvurumuzu nasıl ve nereye yapacağız?

Başvurunun;

 • İşverenin, eğer birden fazla işveren varsa herhangi birinin yerleşim yerindeki,
 • İşin yapıldığı yerdeki

Arabuluculuk Bürosuna yapılması gerekmektedir.

Arabuluculuk Büroları adliyelerde yer almaktadır.

Eğer işverenin yerleşim yeri veya işin yapıldığı yerde arabuluculuk bürosu yoksa görevlendirilmiş Sulh Hukuk Mahkemesi Yazıişleri (Kalem) Müdürlüğüne başvuru yapılacaktır.

5) Arabulucuyu kim ve nasıl seçecek?

İşçi ve işverenin anlaşmaları halinde arabulucu, taraflarca arabulucu listesinden seçilebilecektir.

Taraflar arasında anlaşma yoksa arabuluculuk bürosu tarafından yine yukarıda belirtilen arabulucu listesinden belirlenecektir.

6) Arabulucu görüşmesinde kimler katılacak?

Arabulucu sürecinde işçiler, doğrudan kendisi veya avukatı aracılığıyla görüşmelere katılacaktır.

Eğer işçi kısmen veya tamamen kısıtlı ise bu durumda, görüşmelerde kendisi adına yasal temsilcisi yer alacaktır.yurt dışı iş ilanları, yurt dışı işçi alımı, yurt dışı eleman alımı, yurt dışı iş yapan firmalar...